O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-408 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EMISIJOS BANKO OSTLANDE LIETUVOS SKYRIAUS VILNIUJE FONDĄ R-408

2011-12- Nr. SA-

 Vilnius

 

 I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

 Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

 Reicho kredito kasa Vilniuje (Reichskreditkasse Wilna) (1941-08-21–1943-03-31)

 Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyrius Vilniuje (Notenbank im Ostland Landesstelle Litauen Wilna) (1943-04-01–1944 m.)

 

 Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

 Reicho kredito kasa Vilniuje įsteigta 1941-08-21. Kasa buvo pavaldi Vyriausiajai reicho kredito kasų valdybai Berlyne. [1]

 Nuo 1943-04-01 Reicho kredito kasa Vilniuje pertvarkyta į Emisijos banko Ostlande Vilniaus skyrių (Notenbank im Ostland Niederlassung Wilna). Dokumentuose skyriaus pavadinimas įvairuoja. 1944 m. dokumentuose vyrauja Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus Vilniuje (Notenbank im Ostland Landesstelle Litauen Wilna) pavadinimas. Skyrius buvo pavaldus Emisijos banko Ostlande prezidiumui Rygoje.[2]

 Tiksli Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus Vilniuje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

 Sudarytojo funkcijos

 

 Reicho kredito kasos Vilniuje pagrindinės funkcijos buvo aprūpinti okupuotą teritoriją pinigais, tvarkyti pinigų apyvartą, finansuoti su karo reikmių tenkinimu susijusią veiklą. Kasoje buvo teikiamos paskolos, priimami indėliai, tvarkomos sąskaitos, keičiami, pervedami pinigai, atliekami mokėjimai, vykdomos kitos banko operacijas.

 Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus Vilniuje funkcijos iš esmės nepasikeitė.

 

 II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

 Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

 Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

 Lietuvos TSR centriniame valstybės archyve 1959-10-19 buvo sudarytas Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus Vilniuje fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 24 bylos.

 Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. ir 1967 m. papildomai įrašytos 28 bylos. 1967-12-09 sudarytas jungtinis Ostlando emisijos banko Vilniuje ir Prekybos ir kredito banko fondas.

 2011 m. pakeistas fondo pavadinimas. Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus ir Prekybos ir kredito banko fondas Nr. R-408 pavadintas Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyrius Vilniuje fondu.

 Iš viso fonde Nr. R-408 yra 1 apyrašas, 52 apskaitos vienetai.

 Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m., dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 Fonde yra Prekybos ir kredito banko, Lietuvos banko Vilniaus skyriaus dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, Rytų krašto (Ostlando) civilinio valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, informaciniai biuleteniai, Reicho banko 1942 m. veiklos ataskaita, susirašinėjimo paskolų, subsidijų, sąskaitų tvarkymo, pinigų keitimo, indėlių ir pinigų persiuntimo ir kitų bankinių operacijų vykdymo, padirbtų pinigų cirkuliacijos, grynųjų pinigų pervežimo, sąskaitų turėtojų įgaliotinių parašų galiojimo, darbuotojų aprūpinimo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, įmonių ir įstaigų įgaliotinių su bankais susijusiems reikalams tvarkyti, bankų tarnautojų parašų pavyzdžių lapai, generalinio komisaro Kaune išduoti leidimai pirkti iš Reicho prekes su Emisijos banko Ostlande Lietuvos skyriaus Vilniuje atžymomis apie už jas pervestus pinigus, Lietuvos generalinėje srityje veikusių kredito įstaigų, tarnautojų, sąskaitų Emisijos banko Ostlande skyriuose ir jų turėtojų sąrašai, darbuotojams išduoti pažymėjimai apie darbą banke, darbuotojos asmens byla. Prekybos ir kredito banko dokumentai apie banko darbo tvarką, Kauno skyriaus darbuotojų sąrašas, asmenų ir įmonių deklaracijos apie pervestus į Reichą pinigus, Lietuvos banko Vilniaus skyriaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Emisijos banko Ostlande Vilniaus skyriui perduotų sąskaitų sąrašai, vermachto vado Ostlande įstaigos pranešimai apie sumas, išmokėtinas asmenims už kariuomenės reikmėms paimtą turtą.

 

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

 

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 52 apskaitos vienetai.

 

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

 

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-408, ap. 1, b. 7, l. 10.

[2] LCVA. F. R-408, ap. 1, b. 7, l. 11; b. 11, l. 143.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:53