O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-807 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS BUTŲ, KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINIO BANKO FONDĄ NR. R-807

2008-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinis bankas

(1987-09-30–1990-10-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSKP CK ir TSRS Ministrų Tarybos 1987-07-17 nutarimu Nr. 821 „Dėl šalies bankų sistemos tobulinimo ir jų įtakos ekonomikos efektyvumui didinti stiprinimo“ bei TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko 1987-09-30 įsakymu Nr. 2 buvo įsteigtas TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinis bankas.[1]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990-10-02 įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-02 nutarimu Nr. I-630 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ įgyvendinimo tvarkos“ TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinis bankas buvo įtrauktas į Lietuvos banko struktūrą.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinis bankas buvo finansų įstaiga, kuri teikė ilgalaikius ir trumpalaikius kreditus respublikos komunalinio ūkio, gyvenamųjų namų statybos bei socialinės sferos įmonėms ir organizacijoms, vadovavo TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko skyrių veiklai ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2000-05-30 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos banko perėmė 119 TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko Lietuvos respublikinio banko bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-807 yra 1 apyrašas, 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1987–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio banko, TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko tvarkomieji dokumentai, TSRS butų, komunalinio ūkio ir socialinio vystymo banko valdybos ir Lietuvos respublikinio banko valdybos posėdžių protokolai, Lietuvos respublikinio banko įsakymai veiklos klausimais, banko ir banko skyrių darbo ataskaitos, banko skyrių aktyvų, pasyvų ir vertybių perdavimo perėmimo aktai, banko metų ir suvestinės finansų apyskaitos, banko ir banko skyrių buhalterinės apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, banko ir banko skyrių pinigų cirkuliacijos būklės analizės ir kasos plano vykdymo pažymos, banko skyrių steigimo ir likvidavimo dokumentai ir veiklos revizijų bei patikrinimų aktai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal banko struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1987–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus   vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.R-807, ap. 1, b. 2, l. 1.

[2] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-10-20, Nr.29, psl. 944.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:41