O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-871 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS VALSTYBINIO BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINIO BANKO FONDĄ NR. R-871

2007-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos bankas (1940-07-26–1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontora (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora (1944-07-08–1987-12-31)

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinis bankas (1988-01-01–1991-12-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas nacionalizuotas ir paskirtas banko komisaras.[1]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą, o Lietuvos banko skyriai reorganizuoti į TSRS valstybinio banko skyrius.[2]

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros veiklą 1941 m. nutraukė prasidėjęs karas.

TSRS valstybinio banko 1944-07-08 įsakymu Nr.86 ir TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros 1944-07-21 įsakymu Nr.1 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora atkūrė veiklą.[3]

TSRS Ministrų Tarybos 1987-10-06 nutarimu Nr.1118 „Dėl TSRS bankų veiklos ir organizacinės struktūros pertvarkymo“ nuo 1988-01-01 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora pavadinta TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikiniu banku.[4]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990-10-02 įstatymu Nr.I-629 „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-02 nutarimu Nr.I-630 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ įgyvendinimo tvarkos“, Lietuvos respublikinio banko valdybos pirmininko 1991-12-09 įsakymu Nr.9 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko veikla nuo 1991-12-11 nutraukta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora, TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinis bankas buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Bankas, vadovaudamasis TSRS valstybinio banko nurodymais, organizavo ir kontroliavo kreditinį, atsiskaitomąjį ir emisinį darbą, kapitalinių įdėjimų finansavimą, pinigų ir vertybių saugojimą ir pervežimą, TSRS valstybės biudžeto plano vykdymą, reguliavo pinigų apyvartą, sudarė pinigų ir iždo rezervinius fondus, vykdė kitas banko operacijas, vadovavo ir kontroliavo banko skyrių veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1948-02-24 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros perėmė 143 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros bylas, įrašytas apyraše Nr.2, o 1949-05-05 perėmė 18 bylų, įrašytų apyraše Nr.3.

1967-10-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 659 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros bylas, įrašytas apyrašuose Nr.4 ir Nr.5: apyraše Nr.4 buvo įrašyta 41, apyraše Nr.5 - 618 apskaitos vienetų.

1970-02-26 ir 1979-01-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros perėmė 2276 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros 1944–1971 m. bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m., 1965 m., 1990 m., 1998 m. į apyrašus Nr.1-5 papildomai įrašytas 41 apskaitos vienetas.

1999-06-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos banko perėmė 2407 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko 1972–1990 m. veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr.1 ir 270 buvusių įslaptintų 1945–1990 m. veiklos bylų, įrašytų apyraše Nr.6.

1999-09-19 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos banko perėmė 9 TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinio banko 1991 m. bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-871 yra 6 apyrašai, 5823 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fondo apyrašuose Nr.4 ir Nr.5 yra Lietuvos banko 1941–1943 m. pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, TSRS valstybinio banko ir Lietuvos respublikinės kontoros įsakymai veiklos klausimais, respublikinio banko valdybos ir Lietuvos TSR bankų tarybos posėdžių bei gamybinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statistinės ataskaitos apie kadrus, skyrių revizijų ir patikrinimų aktai ir pranešimai, respublikinės kontoros ir skyrių dinaminiai sąsiuviniai, kortelės bei lentelės, kredito planavimo metodologijos bei kasos plano įvykdymo ir pinigų apyvartos stovio analizės dokumentai, piliečių ir kariškių indėlių memorialiniai ir kasos dokumentai, piliečių indėlių asmens sąskaitos, kolūkių įsiskolinimų nurašymo bei jų atidėjimo dokumentai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, respublikinės kontoros ir skyrių kreditinio darbo apyskaitos, buhalterijos dokumentai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal įstaigos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 4698 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, TSRS valstybinio banko skyrių, veikiančių Lietuvoje, sąrašai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais ir Telšių skyriaus tarnautojų asmens bylos, litų naikinimo aktų, orderių bei slaptų dokumentų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal banko skyrių pavadinimus. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų naikinimo aktai, dokumentai apie pinigų reformą, slaptų dokumentų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti kontoros aplinkraščiai banko skyriams, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įstaigų ir organizacijų einamųjų sąskaitų atidarymo bylos, nacionalizuotų pramonės ir prekybos įmonių sąrašai, žydų bankų likvidavimo bylos.

Kredito draugijų įstatai, draugijų narių susirinkimų protokolai, balansai ir likvidavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio banko tvarkomieji dokumentai, TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros bei banko skyrių valdytojų įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie užsienio bankus, nacionalizuotas įmones, valiutos išteklius, vertybinius popierius, vekselių ir orderių sąrašai, sąskaitų atidarymo ir kt. finansų dokumentai, kontoros ir banko skyrių etatų bei tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal įstaigos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.5 įrašyti 624 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti metų sąjunginio biudžeto pelno ir išlaidų ataskaitos bei respublikinės suvestinės statistinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, banko skyrių revizijų aktai, darbo su slaptais dokumentais patikrinimo bei slaptų dokumentų perėmimo ir naikinimo aktai, banko skyrių mobilizacinio rezervo balansai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.6 įrašyta 270 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[2] LCVA. F.R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[3] LCVA. F.R-871, ap. 1, b. 1, l. 1.

[4] LCVA. F.R-871, ap. 1, b. 4554, l. 148.

[5] LCVA. F.R-871, ap. 1, b. 4639, l. 10.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:35