O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

14.02 Bendrasis mokymas

 

NumerisPavadinimas
36 Privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus „Švietimas“ Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum „Oświata“ w Wilnie)
38 Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje (Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie)
47 Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Departamentu Oświaty imienia Władysława Jagiełły w Wilnie)
178 I valstybinis Adomo Mickevičiaus licėjus ir gimnazija Vilniuje (I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie)
179 IV valstybinis Elizos Ožeškienės licėjus ir gimnazija Vilniuje (IV Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie)
180 II valstybinis karaliaus Žygimanto Augusto licėjus ir gimnazija Vilniuje (II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie)
181 III valstybinis kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjus ir gimnazija Vilniuje (III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Księcia Adama Czartoryskiego w Wilnie)
182 T. Čackio mišri gimnazija Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie)
183 Privatūs mišrūs A. Puškino licėjus ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne z rosyjskim językem nauczania im. A. Puszkina w Wilnie)
184 Valstybinė Joachimo Lelevelio gimnazija Vilniuje (Państwowe Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie)
186 Ferdinando Velerio humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne Ferdynanda Velera w Wilnie)
187 Privačios Petro Skargos gimnazijos Vilniuje
188 Juzefo Ignaco Kraševskio mišri humanitarinė gimnazija ir Mišrūs vakariniai suaugusiųjų brandos kursai prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje
190 Jėzuitų mokymo įstaigos Vilniuje
191 Cipos Kliučovos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Cypy Kluczowej w Wilnie)
192 Seserų Nazaretiečių mokymo įstaigos Vilniuje
193 Seserų benediktinių privatūs šv. Kotrynos mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje
194 Kunigų misionierių privati gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Księży Misjonarzy Wilnie)
195 Zofijos Bykovos-Luninos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne Zofji Bykowowej-Łuninowej w Wilnie)
196 E. Dziencielskos žydų mišri gimnazija Vilniuje (Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum E. Dzięcielskiej w Wilnie)
198 Zofijos Gurevičuvnos žydų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żydowskie Zofji Gurewiczówny w Wilnie)
199 Ch. Epšteino ir I. Špeizerio mokymo įstaigos Vilniuje
200 Dr. J. Čarno mokymo įstaigos Vilniuje
201 Žinių platinimo draugijos humanitarinė gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wiedzy w Wilnie)
202 Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty)
203 Privati mišri gimnazija „Edukacija“ Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne „Edukacja“ w Wilnie)
204 Valstybinė šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje (Państwowe Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce)
207 Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Klecke (Gimnazjum Białoruskie Komitetu Rodzicielskiego w Klecku)
212 Privati mišri gimnazija lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse (Gimnazjum Prywatne koedukacyjne z litewskim językiem nauczania w Święcianach)
213 Valstybinis Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjus (Państwowe Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)
215 Seserų vizičių mokymo įstaigos Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje
216 Filomatų privatūs mergaičių gimnazija ir prekybos licėjus Vilniuje
229 Žydų mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum Żydowskie z językiem wykładowym polskim w Wilnie)
236 Simono Konarskio mišrūs brandos kursai Vilniuje (Koedukacyjne Kursy Maturalne im. Szymona Konarskiego w Wilnie)
237 J. Kochanovskio gimnaziniai kursai Vilniuje (Kursy Gimnazjalne im. J. Kochanowskiego w Wilnie)
238 Stefano Žeromskio brandos kursai Vilniuje (Kursy Maturalne im. Stefana Żeromskiego w Wilnie)
239 Vidurinio išsilavinimo platinimo kursai Vilniuje (Kursy rozpowszechnienia średniego wykształcenia w Wilnie)
247 Rusų labdaros draugijos privati pradžios mokykla Baranovičiuose (Prywatna Szkoła Powszechna Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Baranowiczach)
250 Tarpučių pradžios mokykla ir Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privati berniukų pradžios mokykla Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje
253 Vilniaus viešoji amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Nr. 1 (Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Nr. 1 w Wilnie)
254 Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. Marji Konopnickiej Polskiego Towarzystwa Pracy Oświatowej „Światło“ w Wilnie)
255 Lenkų ,,Šviesos“ draugijos mokyklos Vilniuje
256 Lenkų technikų draugijos privati vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokykla Vilniuje (Prywatna Męska Szkoła Dokształcająca Zawodowa Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie)
263 Šv. Teresės amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. św. Teresy w Wilnie)
265 Kariškių šeimos draugijos privati pradžios mokykla Nr. 2 Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 2 Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa“ w Wilnie)
266 Halinos Sievičovos privati mišri 7 klasių pradžios mokykla „Džiaugsmingoji mokykla“ ir vaikų darželis Vilniuje
269 Verbiškių pradžios mokykla (Szkoła Powszechna w Wierzbiszkach)
273 Pikeliškių II pakopos viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II w Pikieliszkach)
275 Šernų I pakopos viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I w Szarnach)
294 Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privati mišri pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna Towarzystwa Popierania Szkolnictwa Żydowskiego i Kultury Żydowskiej „Szuł-Kult“ z żydowskim językiem nauczania w Wilnie)
382 Šeduvos „Saulės“ privatinė progimnazija
R-414 Dusetų progimnazija
481 Raseinių apskrities pradžios mokyklos
482 Žagarės valstybinė progimnazija
539 Ukmergės miesto dr. J. Basanavičiaus vardo pradžios mokykla
540 Kelmės Vlado Pūtvio-Putvinskio valstybinė gimnazija
556 Šiaulių valstybinė berniukų gimnazija
558 Cechų sąjungos Jono Kilinskio amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. Jana Kilinskiego Związku Cechów w Wilnie)
607 Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokykla Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna 7 klasowa koedukacyjna szkoła powszechna im. L. Gurwicza Żydowskiego Centralnego Komitetu Oświaty z żydowskim językiem nauczania Nr. 7 w Wilnie)
613 Šiaulių valstybinė mergaičių gimnazija
614 Joniškio valstybinė gimnazija
615 Radviliškio valstybinė progimnazija
655 Kupiškio valstybinė gimnazija
R-725 Trakų progimnazija
768 Antalieptės ŠŠ. Širdies Kongregacijos vidurinė mokykla
769 Eržvilko vidurinė mokykla
770 Ylakių vidurinė mokykla
771 Joniškėlio vidurinė mokykla
773 Krekenavos vidurinė mokykla
774 Kretingos valdžios vidurinė mokykla
776 Leipalingio vidurinė mokykla
777 Marijampolės realinė gimnazija
779 Naumiesčio (Tauragės apskritis) vidurinė mokykla
781 Plungės žydų vidurinė mokykla
782 Rietavo valdžios vidurinė mokykla
783 Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla
786 Raguvos vidurinė mokykla
787 Rozalimo vidurinė mokykla
788 Sedos vidurinė mokykla
789 Gelvonų vidurinė mokykla
790 Utenos žydų privatinė progimnazija
791 Veisiejų vidurinė mokykla
795 Skapiškio vidurinė mokykla
796 Skuodo žydų vidurinė mokykla
798 Šilalės vidurinė mokykla
799 Panevėžio apskrities pradžios mokyklos
800 Biržų apskrities pradžios mokyklos
802 Rokiškio apskrities pradžios mokyklos
826 Telšių apskrities pradžios mokyklos
827 Mažeikių apskrities pradžios mokyklos
841 Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektorius ir Zarasų prof. K. Būgos valstybinė gimnazija
849 Panevėžio valstybinė berniukų gimnazija
850 Panevėžio valstybinė mergaičių gimnazija
855 Biržų Pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo valstybinė gimnazija
R-858 Vilniaus vidurinės suaugusiųjų mokyklos
R-860 Vilniaus IV vidurinė mokykla
R-861 Vilniaus V vidurinė mokykla
R-862 Vilniaus VI vidurinė mokykla
R-864 Vilniaus VIII vidurinė mokykla
R-865 Vilniaus IX vidurinė mokykla
R-866 Vilniaus X vidurinė mokykla
R-867 Vilniaus XI vidurinė mokykla
881 Saldutiškio pradžios mokykla
905 Vilniaus baltarusių gimnazija (Вiленская беларуская гiмназiя)
907 Užpalių vidurinė mokykla
R-921 Trakų vidurinė mokykla
984 Šiluvos vidurinė mokykla
1048 Žiežmarių vidurinė mokykla
1057 V valstybinė Julijaus Slovackio gimnazija Vilniuje (V Państwowe Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Wilnie)
R-1063 Vilniaus III vidurinė mokykla
1100 Dr. J. Čarno privati 6 klasių mišri pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje (Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna z polskim i hebrajskim językiem nauczania im. D-ra J. Czarny w Wilnie)
1137 Panevėžio žydų vidurinė mokykla
1138 II valstybinis Emilijos Pliaterytės licėjus ir gimnazija Gardine (II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Emilji Plater w Grodnie)
1148 Vilniaus mokymo įstaigos
1213 Zarasų apskrities pradžios mokyklos
1227 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija (Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie)
1257 Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė berniukų gimnazija ir Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija
1259 Žeimelio latvių privatinė progimnazija
1281 Tauragės valstybinė gimnazija
1311 Šakių „Žiburio“ privatinė gimnazija
1312 Pilviškių valstybinė progimnazija
1318 Vilkaviškio apskrities vidurinės mokyklos
1319 Marijampolės marijonų privatinė gimnazija
1339 Kaišiadorių pradžios mokykla Nr. 1
1343 Palangos valstybinė progimnazija ir Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija
1346 Veiverių Tomo Žilinsko valstybinė progimnazija
1348 Kretingos Pranciškonų privatinė gimnazija
1356 Alytaus apskrities gimnazijos
1382 Žydų draugijos „Javne“ privatinės gimnazijos
1443 Mažeikių valstybinė gimnazija
1516 Viekšnių valstybinė progimnazija
1523 Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto valstybinė gimnazija
1581 Kėdainių valstybinė gimnazija
1584 Šiaulių apskrities pradžios mokyklos
1585 Šiaulių vokiečių vidurinė mokykla
1587 Linkuvos valstybinė gimnazija
1594 Kėdainių suaugusių gimnazija
1595 Kėdainių miesto pradžios mokykla Nr. 2
1596 Kėdainių lenkų pradžios mokykla
1597 Kėdainių apskrities pradžios mokyklos
1630 Seinų gimnazijos Lazdijuose
1692 Ukmergės valstybinė A. Smetonos gimnazija
1693 Ukmergės lenkų privatinė gimnazija
1694 Ukmergės apskrities pradžios mokyklos
1725 Vilniaus miesto pradžios mokyklos
1726 Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 50 (Szkoła Powszechna Nr. 50 m. Wilna)
1755 Prienų „Žiburio“ privatinė gimnazija
1759 Molėtų valstybinė progimnazija
1763 Onuškio pradžios mokykla
R-1766 Senųjų Trakų pradžios mokykla
1767 Kaišiadorių valstybinė gimnazija
1774 Vilkijos pradžios mokykla Nr. 1
1775 Vilkijos valdžios vidurinė mokykla
1776 Vilkijos valstybinė progimnazija
1780 Vainiūnų pradžios mokykla
1781 Petroškų pradžios mokykla
1788 Kietaviškių pradžios mokykla
1796 Utenos valstybinė gimnazija
1806 Pasvalio gimnazija

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-18 14:52