O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1806 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASVALIO GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1806

2021-11-18 Nr. SA-42

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pasvalio vidurinė mokykla (1922-04-28–1931-07-31)

Pasvalio valdžios aukštesnioji komercijos mokykla (1931-08-01–1934-06-14)

Pasvalio inž. Petro Vileišio vardo valdžios aukštesnioji komercijos mokykla (1934-06-15–1936-08-31)

Pasvalio inž. Petro Vileišio valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Pasvalio vidurinė mokykla (1940-10-01–1941-07)

Pasvalio gimnazija (1941-07–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1922-04-28 Pasvalio valsčiaus taryba nutarė įsteigti Pasvalio keturklasę vidurinę mokyklą.1 Švietimo ministerijos Pradžios mokslų departamento 1922-05-31 raštu Nr. 4440 Pasvalio valsčiaus savivaldybei buvo leista įkurti Pasvalio privatinę vidurinę mokyklą.2 Nuo 1925-01-01 Pasvalio vidurinė mokykla buvo perimta valstybės žinion.3

Švietimo ministro 1931-05-22 įsakymu B/Nr. 36 Pasvalio vidurinė mokykla buvo reorganizuota ir nuo 1931-08-01 pavadinta Pasvalio valdžios aukštesniąja komercijos mokykla.4

Švietimo ministro 1934-06-21 įsakymu B/Nr. 30 Pasvalio valdžios aukštesnioji komercijos mokykla nuo 1934-06-15 pavadinta Pasvalio inž. Petro Vileišio vardo valdžios aukštesniąja komercijos mokykla.5

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Pasvalio inž. Petro Vileišio vardo valdžios aukštesnioji komercijos mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Pasvalio inž. Petro Vileišio valstybine gimnazija.6

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu Nr. 101 Pasvalio inž. P. Vileišio valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Pasvalio vidurine mokykla.7

Nuo 1941 m. liepos mėn. Pasvalio vidurinė mokykla buvo vadinama Pasvalio gimnazija.

1944 m. Pasvalio gimnazija veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasvalio vidurinė mokykla, Pasvalio gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1923 m. mokyklai buvo leista organizuoti dviejų metų prekybos ir pramonės klases. Pasvalio valdžios aukštesniojoje komercijos mokykloje buvo dėstomi specialieji dalykai: buhalterija, komercijos aritmetika, politinė ekonomija ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2021-11-03 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-3 iš Pasvalio r. Petro Vileišio gimnazijos perėmė 154 sąlyginius vienetus Pasvalio gimnazijos veiklos 1922–1944 m. dokumentų.

2021 m. lapkričio mėn. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, sudarytas Pasvalio gimnazijos fondas Nr. 1806. Į Veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos 154 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1806 yra 1 apyrašas, 154 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m.

 

Veiklos ir personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti gimnazijos Pedagogų tarybos ir Ūkio komiteto posėdžių protokolai, klasių žurnalai ir mokytojų asmens bylos, mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1114, l. 89.

2 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1114, l. 82.

3 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1116, l. 85.

4 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1124, l. 212.

5 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1127, l. 317.

6 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 258, l. 9.

7 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-18 14:31