O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1057 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

V VALSTYBINĖS JULIJAUS SLOVACKIO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 1057

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė Julijaus Slovackio berniukų gimnazija Vilniuje (Państwowe Gimnazjum męskie im. Juljusza Słowackiego w Wilnie) (1922 m. rugsėjis –1938-06-30)

V valstybinė Julijaus Slovackio gimnazija Vilniuje (V Państwowe Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Wilnie) (1938-07-01-1939 m. lapkritis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė Julijaus Slovackio berniukų gimnazija Vilniuje įsteigta 1922 m. rugsėjo mėn. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Lenkijos Respublikos tikėjimų ir viešojo švietimo ministro 1923-02-19 įsakymu nuo 1922-09-01 buvo paskirtas gimnazijos direktorius.1

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė Julijaus Slovackio berniukų gimnazija Vilniuje tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-07-26 įsakymu pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo keturių gimnazijos klasių vidurinę mokyklą. Gimnazija pavadinta V valstybine Julijaus Slovackio gimnazija Vilniuje.2

Gimnazija buvo pavaldi Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijai.

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1939 lapkričio mėn.3 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė Julijaus Slovackio gimnazija Vilniuje buvo klasikinio (humanitarinio) profilio berniukų aštuonių klasių vidurinė mokykla, nuo 1938 m. - keturių klasių nepilna vidurinė mokykla, kurioje buvo privalomas lotynų kalbos dėstymas. Gimnazijoje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, moksleiviai buvo ruošiami dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės Julijaus Slovackio gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Pertvarkant fondą Nr. 178, 1968 m. į fondą Nr. 1057 perkelta 293 bylų. 1968-01-05 sudarytas fondo Nr. 1057 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 293 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 179 yra 1 apyrašas, 293 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinė ribos 1922–1941 m.

Fonde yra valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje 1935–1936 m., Vilniaus III vidurinės mokyklos 1940–1941 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai, moksleivių būrelių veiklos ataskaitos; susirašinėjimo veiklos, kadrų klausimais dokumentai; brandos atestatų nuorašai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokslo metų baigimo pažymėjimai, sveikatos stebėjimo kortelės, prašymai priimti į mokyklą; mokytojų ir moksleivių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; asmens bylos, mokslo metų baigimo pažymėjimų, prašymų priimti į mokyklą bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1057 apyraše Nr. 1 įrašyti 293 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1923, Nr. 6-49.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 24.

3 LCVA, F. 1057, ap. 1, b. 254.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:14