O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1100 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DR. J. ČARNO PRIVAČIOS 6 KLASIŲ MIŠRIOS PRADŽIOS MOKYKLOS LENKŲ IR HEBRAJŲ DĖSTOMOSIOMIS KALBOMIS VILNIUJE FONDĄ NR. 1100

2007-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokykla Vilniuje (Powszechna Szkoła Hebrajska D-ra J. Czarno, Wilno) (1926-10-19–1929 m.)

Privati pradžios mokykla Nr. 40 (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 40) (1929 m.–1935-05-31)

Dr. J. Čarno privati 6 klasių mišri pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje (Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna z polskim i hebrajskim językiem nauczania im. D-ra J. Czarny w Wilnie) (1935-06-01–1939 m.)

D-ro J. Čarno vardo privati Vilniaus pradžios mokykla (1939–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1926-10-19 suteikė Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokyklai Vilniuje leidimą veikti Nr. I-22464/26. Mokykla dar buvo vadinta Pratybų mokykla prie Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje.

Nuo 1929/1930 mokslo metų pradžios mokykla pavadinta Privačia pradžios mokykla Nr. 40.1

Mokyklos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., mokyklos savininke tapo Fania Čarno.2

Mokyklai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto mokyklų inspektūra, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.3

Vadovaujantis Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1935-06-01 nutarimu Nr. I-16536/35, mokykla pavadinta Dr. J. Čarno privati mišri 6 klasių pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje.4

1939/1940 mokslo metais D-ro J. Čarno vardo privati Vilniaus pradžios mokykla dar veikė.5 Tiksli mokyklos uždarymo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokykla Vilniuje, vėliau - Privati pradžios mokykla Nr. 40 buvo mišri 3 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

Dr. J. Čarno privati 6 klasių mišri pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje buvo 6 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos studentai atlikdavo mokykloje profesinę praktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 110 bylų.

1997 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 1100 yra 1 apyrašas, 111 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis.

Fonde yraDr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje ir Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje bylų ir dokumentų, priklausančių Dr. J. Čarno privačių mokytojų ir vaikų darželių auklėtojų seminarijų Vilniuje fondui Nr. 223, bei Dr. J. Čarno privačios mišrios gimnazijos Vilniuje bylų ir dokumentų, priklausančių Dr. J. Čarno mokymo įstaigų Vilniuje fondui Nr. 200.

Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje bylų ir dokumentų yra fonduose Nr. 200 ir Nr. 223.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokymo planai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo mokymo organizavimo ir personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokyklos baigimo pažymėjimai, mokytojų ir mokinių sąrašai, pamokų dienoraščiai, mokinių asmens bylos ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Mokinių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 111 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 173, ap. 1, b. 1374, l. 15, 40, 21.

2 LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 100, l. 114.

3 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 4-40; Nr. 8-104.

4 LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1863, l. 8, 10.

5 LCVA. F. 200, ap. 2, b. 2.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:15