O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1137 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO ŽYDŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 1137

2006-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio žydų vidurinė mokykla (1925-02-01–1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1925-01-24 įsakymu Nr. 8 Panevėžio žydų švietimo draugijai leista nuo 1925-02-01 įsteigti ir savo lėšomis išlaikyti Panevėžio vidurinę mokyklą žydų (jidiš) dėstomąja kalba.1

Mokyklos veiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,2 kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu B/Nr. 34 Panevėžio žydų vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio žydų vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomoji kalba – žydų (jidiš).

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Panevėžio žydų vidurinėje mokykloje nuo 1927/1928 mokslo metų buvo dėstoma buhalterija ir fizika.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio žydų vidurinės mokyklos dokumentai archyve gauti 1952-11-26. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 129 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1966 m. fondui nepriklausantys 34 apskaitos vienetai buvo perkelti į kitus fondus.

1967 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-12-24 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 70 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

2000 m. 1 apskaitos vienetas, nepriklausantis fondui, parkeltas į fondą Nr. 391. 12 apskaitos vienetų 2000-03-28 perkelta į fondą Nr. 1382, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2). Bylos neperšifruotos, paliktas senas bylų sisteminimas. Sudarius naujus apyrašus, apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 96, apyraše Nr. 2 - 71 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1137 yra 2 apyrašai, 167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 96 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Švietimo ministerija kadrų klausimais dokumentai; mokinių, laikiusių stojamuosius egzaminus, registracijos knygos; mokinių asmens bylos, trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokinių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 391, ap. 8, b. 71, l. 19.

2 Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 218, l. 104 a.p.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:32