O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1138 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

II VALSTYBINIO EMILIJOS PLIATERYTĖS LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS GARDINE FONDĄ NR. 1138

2006-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė Emilijos Pliaterytės mergaičių gimnazija Gardine (Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Emilji Plater w Grodnie (1921 m. rugsėjis–1938-06-30)

II valstybinis Emilijos Pliaterytės licėjus ir gimnazija Gardine (II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Emilji Plater w Grodnie (1938-07-01–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas pavaldumas

 

Valstybinė Emilijos Pliaterytės mergaičių gimnazija Gardine įsteigta 1921 m. rugsėjo mėn.1 Tiksli įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė Emilijos Pliaterytės mergaičių gimnazija Gardine tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-01 įsakymu Nr. II S-1974/38 pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo keturių gimnazijos klasių ir dviejų licėjaus klasių vidurinę mokyklą ir pavadinta II valstybiniu Emilijos Pliaterytės licėjumi ir gimnazija Gardine.2

Gimnazija buvo pavaldi: nuo 1922-05-16 - Balstogės mokyklų apygardos kuratorijai, nuo 1927-10-01 – Varšuvos mokyklų apygardos kuratorijai, nuo 1932-09-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.3

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą,4 Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą,5 1937-03-02 potvarkis apie bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą,6 kiti teisės aktai.

Tiksli II valstybinio Emilijos Pliaterytės licėjaus ir gimnazijos Gardine veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. mokykla dar veikė.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė Emilijos Pliaterytės mergaičių gimnazija, vėliau – licėjus ir gimnazija Gardine buvo mergaičių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje ir licėjuje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, juose mokinės buvo rengiamos dalyvauti visuomenės gyvenime ir mokytis aukštesnėse mokymo įstaigose.

Gimnazija buvo humanitarinio profilio, ruošė moksleives studijuoti aukštojoje mokykloje, nuo 1938 m. – baigus keturias klases, tęsti mokslą licėjuje. Licėjus buvo bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos aukštesnioji pakopa. Į licėjų buvo priimamos baigusios gimnaziją merginos, licėjuje veikė Humanitarinis ir Gamtos skyriai. Jame moksleivės buvo ruošiamos studijuoti aukštojoje mokykloje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

II valstybinio Emilijos Pliaterytės licėjaus ir gimnazijos Gardine dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1952-11-24 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 26 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1138 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentai 1939 metų. Fondas nepilnas, nėra mokyklos veiklos dokumentų.

 

Eksternų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos eksternų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1138 apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai. Dokumentai 1939 metų. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 173, ap. 1, b. 432, l. 3.

2 LCVA, F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 10.

3 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1922, Nr. 34-285; 1927, Nr., 81-711; 1932, Nr. 63-589.

4 DU RP, 1932, Nr. 38-389.

5 Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego (toliau – DU KOSW), 1933, Nr. 12-151.

6 DU KOSW, 1937, Nr. 4-46.

7 LCVA, F. 1138, ap. 1, b. 1-26.

  

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:33