O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1213 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 1213

2006-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Dikmonių pradedamoji mokykla (1920-11-01–1924 m.)

Dikmonių pradžios mokykla (1924 m.–1930 m. rugsėjis)

Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplektas (1930 m. rugsėjis–1940 m.)

2. Paluodės pradžios mokykla (1921-01-10–1935-01-01)

3. Tetervinių pradžios mokykla (1920–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplektas. 

Dikmonių pradedamoji mokykla įsteigta 1920-11-01.1 Mokyklą įsteigė ir išlaikė Dusetų valsčiaus savivaldybė.

Nuo 1930 m. rugsėjo mėn. Dikmonių pradžios mokykla pavadinta Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplektu.2

Tiksli data, kada Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplektas baigė veiklą, nenustatyta.

 

2. Paluodės pradžios mokykla įsteigta 1921-01-10.Mokyklą įsteigė ir išlaikė Salako valsčiaus savivaldybė.

Nuo 1935-01-01 Paluodės pradžios mokykla perkelta į Treigelių kaimą.4

3. Tetervinių pradžios mokykla. 

Tiksli data, kada 1920 m. įsteigta Tetervinių pradžios mokykla nenustatyta. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.

Tiksli data, kada Tetervinių pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplekto, Tetervinių ir Paluodės pradžios mokyklų veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai5, kiti teisės aktai. Mokyklų veiklą kontroliavo Zarasų (Ežerėnų) apskrities pradžios mokyklų inspektorius.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1 - 3. Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplekto, Tetervinių ir Paluodės pradžios mokyklos buvo keturių skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaigos. Pirmų keturių pradžios mokyklos skyrių lankymas buvo privalomas visiems 7-14 metų amžiaus vaikams.

Tetervinių pradžios mokykloje 1941–1942 m. buvo mokoma pagal 1936 m. mokyklos programas. 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tetervinių pradžios mokyklos 11 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1, perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-11-01 perdavė archyvui 11 Dikmonių (Sadūnų) pradžios mokyklos fondo bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1967-11-23 sudarytame jungtiniame Zarasų apskrities pradžios mokyklų fonde buvo 2 apyrašai, 22 apskaitos vienetai (apyraše Nr. 1 įrašyta 11, apyraše Nr. 2 - 11 apskaitos vienetų).

1973-04-19 prijungtas buvęs Paluodės pradžios mokyklos fondas Nr. 1212. Bylos įrašytos apyraše Nr. 3.

1996-04-09 papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 1213 yra 3 apyrašai, 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1945-1951 m. Tetervinių pradžios mokyklos dokumentų.

 

Tetervinių pradžios mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tėvų komiteto posėdžių ir tėvų susirinkimų, baigiamųjų egzaminų komisijos protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokyklos baigimo pažymėjimai, moksleivių rašomieji darbai ir I–IV skyrių dienynai, mokyklos turto knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Sadūnų pradžios mokyklos Dikmonių komplekto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti keliamųjų egzaminų komisijos protokolai ir I–IV skyrių dienynai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Paluodės pradžios mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti pradžios mokyklos inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, baigiamųjų egzaminųkomisijos protokolai, moksleivių rašomieji darbai, tėvų prašymai priimti vaikus į mokyklą, mokyklos lankymo apyskaitos ir kasos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 3, b. 1371, l. 151.

2 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 906, l. 59.

3 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1371, l. 97.

4 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 909, l. 18, 19.

5 Vyriausybės Žinios, 1922 m., 1936 m., Nr. 541 – 3758.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:42