O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1227 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 1227

2006-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

J. Basanavičiaus, M. Biržiškos ir P. Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos (1915-10-18 –1915 m. gruodis)

„Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos (1915-12-22–1916 m.)

„Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija (1916 m.–1918-11-26)

I-ji Vilniaus vyrų gimnazija (1918-11-27–1921-08-21)

Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniuje (Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie) (1921-08-22–1933 m.)

Privatinė koedukacinė Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniuje su lietuvių dėstomąja kalba (Prywatne koedukacyjne Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie z litewskim językiem nauczania) (1933–1938 m.)

Privatinė koedukacinė Vytauto Didžiojo gimnazija ir licėjus su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Witolda Wielkiego z litewskim językiem nauczania w Wilnie) (1938-12-07–1939-06-11)

Privatinė koedukacinė Vytauto Didžiojo gimnazija su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje, Privatinis koedukacinis Vytauto Didžiojo licėjus su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne koedukacyjne Gimnazjum im. Witolda Wielkiego z litewskim językiem nauczania w Wilnie, Prywatne koedukacyjne Liceum im. Witolda Wielkiego z litewskim językiem nauczania w Wilnie) (1939-06-12–1939-11-19)

Vilniaus Vytauto Didžiojo valstybinė berniukų gimnazija (1939-11-20–1940-09-30)

Vilniaus I vidurinė mokykla (1940-10-01 –1941-07-22)

Vilniaus I gimnazija (1941-07-22 –1949 m.)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1915-10-18 pradėjo veiklą Lietuvių draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti centro komiteto įkurtos J. Basanavičiaus, M. Biržiškos ir P. Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos. Nuo 1915-12-22 mokyklą išlaikė „Ryto“ lietuvių švietimo draugija; ji pavadinta „Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokomis, o nuo 1916 m. pradžios - „Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija. Tikslios pavadinimo pakeitimo datos nenustatytos.

Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos 1918-11-27 įsakymu Nr. 36 gimnazija suvalstybinta ir pavadinta I-ja Vilniaus vyrų gimnazija.

Vilniaus apygardos mokyklų skyrius 1919-10-06 raštu Nr. 543/3064 leido gimnazijai, išlaikomai Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto, tęsti veiklą.1

1921-08-22 gimnazijos pedagogų tarybos posėdyje nutarta mokyklą pavadinti Vytauto Didžiojo gimnazija.2

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-09-08 leido „Ryto“ lietuvių švietimo draugijai toliau laikyti Vytauto Didžiojo Gimnaziją (leidimo Nr. 7045).

Nuo 1933/1934 mokslo metais gimnazija buvo vadinama Privatine koedukacine Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniuje su lietuvių dėstomąja kalba.

1938-12-07 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija nustatė mokyklos pavadinimą – Privatinė koedukacinė Vytauto Didžiojo gimnazija ir licėjus su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje. Nuo 1939-06-12 mokyklos pavadinimas buvo Privatinė koedukacinė Vytauto Didžiojo gimnazija su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje, Privatinis koedukacinis Vytauto Didžiojo licėjus su lietuvių dėstomąja kalba Vilniuje.3

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-18 įsakymu B/Nr. 63 įsteigta Vilniaus Vytauto Didžiojo valstybinė berniukų gimnazija.4

LTSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Vilniaus Vytauto Didžiojo valstybinė berniukų gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilniaus I vidurine mokykla.5

Vadovaujantis Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo 1941-07-22 įsakymu Nr. 105 Vilniaus I vidurinė mokykla pavadinta Vilniaus I gimnazija.6

Vadovaujantis LTSR švietimo ministro 1949-08-30 įsakymu Nr. 200a gimnazija pertvarkyta į Vilniaus I vidurinę mokyklą.7

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautines mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos dokumentus Vilniaus vidaus reikalų ministerijos archyvui 1948-10-20 perdavė Vilniaus I berniukų gimnazijos direktorius. Buvo perduota 2539 apskaitos vienetų ir 1 apyrašas.

1995 m. patikslintas fonde esančių bylų skaičius – 2582 apskaitos vienetai. 1996-02-12 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1227 yra 1 apyrašas, 2583 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra I Vilniaus moterų gimnazijos 1919 m. dokumentų, kitų Vilniaus miesto vidurinių mokyklų 1940-1941 m. veiklos bylų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos, egzaminų komisijos posėdžių protokolai; mokymo programos; statistinės žinios apie mokyklą, moksleivius; susirašinėjimo egzaminų, kadrų klausimais dokumentai; egzaminų lapai, rašomieji darbai; moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, klasių, trimestrų žurnalai, brandos atestatų nuorašai; priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos organizavimo dokumentai; prašymai priimti į gimnaziją ir į darbą, mokytojų sąrašai, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo žinios, mokinių ir mokytojų asmens bylos, tarnautojų anketos, finansų dokumentai, algų lapai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją. Mokytojų asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, mokinių asmens bylos –pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1227 apyraše Nr. 1 įrašyti 2583 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 500, l. 65, 67, 68; b. 671 (I t.), l. 27; b. 575, l. 4.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 826, l. 181.

3 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 695, l. 54, 81; b. 7080, l. 1, 3; F. 1227, ap. 1, b. 2506, l. 24.

4 LCVA. F. 391, ap. 1, b. 392, l. 38.

5 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.

6 LCVA. F. R-1063, ap. 1, b. 4, l. 30.

7 LCVA. F. R-762, ap.6, b. 468, l. 76, 79.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS FONDO NR. 1227 PAPILDYMĄ

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos fondą Nr. 1227 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-06-15 parengtoje Pažymoje Nr. SA-261/2.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2012-03-08 aktu Nr. GF-1 iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos perėmė 1915–1940 m. ir 1953–1955 m. 8 neaprašytas bylas.

2012 m. kovo mėn. bylos buvo aprašytos ir įrašytos į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos fondo Nr. 1227 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 2541–2548).

Buvo patikslintas fondo pavadinimas – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.

Iš viso fonde Nr. 1227 yra 1 apyrašas, 2591 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m., 1953–1955 m.

Fonde yra Vilniaus I berniukų vidurinės mokyklos Pedagogų tarybos 1953–1955 m. posėdžių protokolai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti „Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijos, Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Vilniaus I berniukų vidurinės mokyklos Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, Vytauto Didžiojo gimnazijos išduotų dokumentų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal dokumentų rūšį ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m., 1953–1955 m. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

Iš viso fondo Nr. 1227 apyraše Nr. 1 įrašytas 2591 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m., 1953–1955 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:44