O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1259 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEIMELIO LATVIŲ PRIVATINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1259

2006-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joniškio latvių privatinė vidurinė mokykla (1921-10-01–1931-08-31)

Žeimelio latvių vidurinė mokykla (1931-09-01–1936-08-31)

Žeimelio latvių privatinė progimnazija (1936-09-01–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Joniškio latvių privatinė vidurinė mokykla įsteigta 1921-10-01. Mokyklą įsteigė ir iki 1922 m. išlaikė Lietuvos latvių vidurinės mokyklos komitetas, o nuo 1922 m. Švietimo ministerija.1

Švietimo ministro 1931-08-31 įsakymu C/Nr. 24 Joniškio latvių vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus perkelta į Žeimelį ir nuo 1931-09-01 pavadinta Žeimelio latvių vidurine mokykla.2

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Žeimelio latvių vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Žeimelio latvių privatine progimnazija.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,4 kiti teisės aktai.

Mokykla 1939 m. veikė. Tiksli data, kada Žeimelio latvių privatinė progimnazija baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žeimelio latvių vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Joniškio latvių vidurinėje mokykloje nuo 1925/1926 mokslo metų buvo dėstoma fizika ir žemės ūkio mokslai, o Žeimelio latvių vidurinėje mokykloje nuo 1936/1937 m.m. vietoje fizikos ir žemės ūkio mokslų - lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Joniškio latvių vidurinės mokyklos fondas sudarytas 1973-12-26. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

1999 m. atliekant fondų analizę, nustatyta, kad Žeimelio (Joniškio) latvių vidurinės mokyklos fondo Nr. 1145 ir Joniškio (Žeimelio) latvių vidurinės mokyklos fondo Nr. 1259 dokumentai priklauso tai pačiai mokyklai. 2002 m. patikslinus fondų Nr. 1145 ir Nr. 1259 dokumentų fondinę priklausomybę, nuspręsta fondus sujungti. Fondo Nr. 1145 apyrašo Nr. 1 bylos peršifruotos į fondo Nr. 1259 apyrašą Nr. 2.

2006-09-22 patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žeimelio latvių privatinė progimnazija“.

Iš viso fonde Nr. 1259 yra 2 apyrašai, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Švietimo ministerija mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimais dokumentai; klasių, trimestrų žurnalai, pamokų lankomumo registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai; gamtininkų draugijos įstatai; pedagogų tarybos posėdžių ir stojamųjų, keliamųjų egzaminų protokolai; egzaminų programos, mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai; tėvų ir mokinių prašymai leisti laikyti stojamuosius egzaminus, atleisti nuo mokesčio už mokslą, išduoti baigimo mokslo pažymėjimus, mokinių sveikatos tikrinimo lapai, neturtingumo liudijimai, trimestrų ir klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 202, l. 2.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 148, l. 159.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 67.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:51