O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1281 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1281

2006-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės vidurinė mokykla (1920-08-17–1925-07-31)

Tauragės aukštesnioji komercijos mokykla (1925-08-01–1936-08-31)

Tauragės valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Tauragės vidurinė mokykla (1940-10-01–1941-02-28)

Tauragės I vidurinė mokykla (1941-03-01–1941 m.)

Tauragės gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tauragės vidurinė mokykla įsteigta 1920-08-17. Mokyklą išlaikė Tauragės apskrities savivaldybė.1

Mokykloje 1922 m. buvo įsteigta III klasė, 1923 m. - IV klasė, 1924 m. - V klasė, 1925 m. - VI klasė, 1926 m. - VII klasė ir 1927 m. - VIII klasė. Nuo 1925-01-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

Švietimo ministro 1925-07-24 įsakymu Nr. 47 Tauragės vidurinė mokykla nuo 1925-08-01 buvo reformuota ir pavadinta Tauragės aukštesniąja komercijos mokykla .2

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Tauragės aukštesnioji komercijos mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Tauragės valstybine gimnazija.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Tauragės valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Tauragės vidurine mokykla.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu nepilnai Tauragės vidurinei mokyklai nuo 1941-03-01 buvo leista plėstis iki pilnos vidurinės mokyklos. Mokykla pavadinta Tauragės I vidurine mokykla.5

1941–1944 m. mokykla buvo vadinama Tauragės gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tauragės vidurinė mokykla, Tauragės aukštesnioji komercijos mokykla, Tauragės valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Tauragės vidurinėje mokykloje nuo 1920 m. buvo dėstoma buhalterija.

Tauragės aukštesniojoje komercijos mokykloje nuo 1925 m. buvo dėstoma buhalterija, komercinė aritmetika, korespondencija, politinė ekonomija, prekių mokslas ir stenografija, o 1935 m. nuo III klasės - lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 279 Tauragės gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1-3.

1977-06-21 Tauragės I vidurinė mokykla perdavė archyvui 20 Tauragės gimnazijos bylų, įrašytų apyrašuose: 18 apskaitos vienetų įrašyta į apyrašą Nr. 4, 2 - į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1281 yra 4 apyrašai, 299 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Tauragės vidurinės mokyklos 1945 m. dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos mokytojų sąjungos įstatai, Krašto apsaugos ministro, Tauragės karo komendanto įsakymai bei instrukcijos, Švietimo ministerijos, LTSR Švietimo liaudies komisariato, Lietuvos generalinės srities Švietimo vadybos ir kt. aplinkraščiai; pedagogų tarybos, ūkio komiteto, ateitininkų organizacijos susirinkimo, tėvų komiteto susirinkimų, mokinių lavinimosi kuopos „Diegas“ ir mokinių kooperatyvo visuotinių susirinkimų protokolai; teismo tardytojo bei kriminalinės policijos pranešimai apie mokinius; statistinės žinios apie mokinių skaičių ir sudėtį, susirašinėjimo mokymo, auklėjimo, kadrų komplektavimo, kairiųjų pažiūrų plitimo mokytojų tarpe, mokinių fizinio lavinimo ir karinio parengimo, slaptos ateitininkų veiklos, tarptautinio moksleivių bendradarbiavimo, mokytojų atlyginimo reguliavimo, ūkio klausimais dokumentai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijų protokolai, mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai ir jų nuorašai, prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, gimimo metrikų ištraukos, tarnautojų ir mokinių sąrašai; susirašinėjimo valstybinių stipendijų grąžinimo klausimais dokumentai, stojamųjų egzaminų, klasių, mokinių elgesio ir mokslo pažangumo trimestrų žurnalai; atlyginimų išmokėjimo lapai, mokinių priėmimo į mokyklą registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra darbuotojų nuotraukos.

 

Mokslo baigimo pažymėjimų, atestatų, stojamųjų egzaminų ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai, stojamųjų egzaminų ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2918, l. 2.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 71, l. 62 a.p.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 63.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.

5 LCVA, F. R-629, ap. 1, b. 404, l. 200.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:54