O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1311 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ PRIVATINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1311

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių „Žiburio“ gimnazija (1918-04-14–1921 m.)

Šakių „Žiburio“ progimnazija (1921 m.–1923-06-31)

Šakių „Žiburio“ gimnazija (1923-07-01–1936-08-31)

Šakių „Žiburio“ privatinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šakių „Žiburio“ gimnaziją 1918-04-14 įsteigė ir išlaikė „Žiburio“ draugija.1

1919 m. mokykloje įsteigta III klasė, 1920 m. - IV klasė, 1921 m. - V klasė, 1922 m. - VI klasė, 1923 m. - VII klasė, o 1924 m. - VIII klasė.

Mokykla 1921 m.–1923-06-31 buvo vadinama Šakių „Žiburio“ progimnazija.

Švietimo ministro 1923-05-18 įsakymu Nr. 9 Šakių „Žiburio “ progimnazijai nuo 1923-07-01 buvo leista plėstis ir ji pavadinta Šakių „Žiburio“ gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Šakių „Žiburio“ gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Šakių „Žiburio“ privatine gimnazija.2

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Šakių „Žiburio“ privatinė gimnazija nuo 1940-09-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šakių „Žiburio“ gimnazija, Šakių „Žiburio“ progimnazija, Šakių „Žiburio“ privatinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1919 m. nuo II klasės buvo dėstoma lotynų kalba. Specialūs dalykai nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialas 1966-02-26 perdavė archyvui 142 neaprašytas Šakių „Žiburio“ gimnazijos bylas.

Sutvarkius gautus dokumentus, 1966-07-13 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1311 yra 1 apyrašas, 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1419, l. 25.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 54, l. 41; b. 254, l. 65, 66.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ PRIVATINĖS GIMNAZIJOS FONDO NR. 1311 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-07-28 Nr. SA-36

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Šakių „Žiburio“ privatinės gimnazijos fondo Nr. 1311 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-04-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-211.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 1311 buvo 1 apyrašas, 142 apskaitos vienetai.

2021 m. buvo tobulinamos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos, patikslintas apyrašo Nr. 1 pavadinimas – Trimestrų žurnalų apyrašas.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 143 (senas fondo Nr. 1311 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 1311 yra 1 apyrašas, 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti mokinių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo trimestrų žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-08-03 15:08