O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1312 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PILVIŠKIŲ VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1312

2006-08 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pilviškių vidurinė mokykla (1919-11-15–1924-12-31)

Pilviškių valdžios vidurinė mokykla (1925-01-01–1936-08-31)

Pilviškių valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Pilviškių nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. liepa)

Pilviškių valstybinė progimnazija (1941 m. liepa–1943-09-15)

Pilviškių vidurinė mokykla (1943-09-16–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilkaviškio apskrities savivaldybė 1919-11-15 įsteigė Pilviškių vidurinę mokyklą.1

1925-01-01 mokykla suvalstybinta ir pavadinta Pilviškių valdžios vidurine mokykla.2

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Pilviškių valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Pilviškių valstybine progimnazija.3

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Pilviškių valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Pilviškių nepilnąja vidurine mokykla.4

Nuo 1941 m. liepos mėn. Pilviškių nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Pilviškių valstybine progimnazija.

Vadovaujantis Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-09-17 įsakymu B/Nr. 315 Pilviškių progimnazija nuo 1943-09-16 pavadinta Pilviškių vidurine mokykla.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pilviškių vidurinė mokykla, Pilviškių valstybinė progimnazija, Pilviškių nepilnoji vidurinė mokykla buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje nuo 1921 m. buvo dėstoma lotynų kalba, 1926 m. – fizika ir buhalterija, o nuo 1943 m. vėl lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialas 1966-02-26 perdavė archyvui 34 Pilviškių valstybinės progimnazijos fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1966 m. fondas pertvarkytas: buvo sutvarkyti 1965 m. rasti dokumentai ir sudarytos 34 bylos. Apyraše Nr. 1 įrašytos 34 bei naujai sudarytos 34 bylos susistemintos pagal dokumentų rūšis ir įrašytos į 1966-07-16 sudarytus apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 11, o į apyrašą Nr. 2 - 57 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1312 yra 2 apyrašai, 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos pasėdžių protokolai, klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo baigimo pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 391, ap. 2, b. 2751, l. 2 a.p.

2 LCVA. F. 391, ap.2, b. 2753, l. 2.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 64.

4 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.

5 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 169, l. 404.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:56