O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1318 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES VIDURINIŲ MOKYKLŲ FONDĄ NR. 1318

2010-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vilkaviškio vidurinė mokykla (1920-10-18–1922-07-01)

2. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija (1918-11-15–1920 m. gruodžio mėn.)

Vilkaviškio vidurinioji mokykla (1920 m. gruodžio mėn.–1921 m. rugsėjo mėn.)

Vilkaviškio „Žiburio“ progimnazija (1921 m. rugsėjo mėn.–1923 m.)

Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija (1923 m.–1930-01-15)

Vilkaviškio valdžios gimnazija (1930-01-16–1930-11-30)

Vilkaviškio d-ro J.Basanavičiaus vardo valdžios gimnazija (1930-12-01–1936-08-31)

Vilkaviškio d-ro J.Basanavičiaus valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Vilkaviškio vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Vilkaviškio valstybinė gimnazija (1941–1944 m.)

3. Vištyčio vidurinė mokykla (1921-10-26–1926-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilkaviškio viduriniąją mokyklą 1920-10-18 įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.

Mokykloje 1920 m. veikė tik I klasė. Nuo 1921 m. buvo įsteigta II klasė.

Švietimo ministerija 1922-03-01 raštu Nr. 1715 mokyklą dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1922-07-01 uždarė.1

2. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją 1918-11-15 įkūrė ir išlaikė „Žiburio“ draugija.2 1918 m. gimnazijoje veikė I–II klasės, 1919 m. - I–IV klasės, o nuo 1923 m. - I–VIII klasės.

Mokyklos pavadinimas 1920-1923 m. dokumentuose įvairuoja: mokykla buvo vadinama Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija, 1920 m. gruodžio mėn.–1921 m. rugsėjo mėn. - Vilkaviškio viduriniąja mokykla., 1921 m. rugsėjo mėn.–1923 m. - Vilkaviškio „Žiburio“ progimnazija.

Švietimo ministro 1930-01-16 įsakymu B/Nr. 5 Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija pavadinta Vilkaviškio valdžios gimnazija. Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.3

Švietimo ministro 1930-11-29 įsakymu B/Nr. 73 Vilkaviškio valdžios gimnazija nuo 1930-12-01 pavadinta Vilkaviškio d-ro J. Basanavičiaus vardo valdžios gimnazija.4

Mokykloje 1931 m. veikė I-VIII klasės.5

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Vilkaviškio d-ro J. Basanavičiaus vardo valdžios gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Vilkaviškio d-ro J. Basanavičiaus valstybine gimnazija.6

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1017 Vilkaviškio d-ro J.Basanavičiaus valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilkaviškio vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Vilkaviškio valstybine gimnazija.

3. Vištyčio vidurinę mokyklą 1921-10-26 įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.8

Vištyčio vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus 1926-10-01 buvo uždaryta. 9

Vidurinių mokyklų ir gimnazijų veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1 , 3. Vilkaviškio ir Vištyčio vidurinės mokyklos buvo keturių klasių mišrios bendrojo lavinimo mokymo įstaigos.

Vilkaviškio vidurinėje mokykloje, kaip specialus dalykas, buvo dėstomas žemės ūkio mokslas.

Vištyčio vidurinėje mokykloje specialūs dalykai nebuvo dėstomi.

2. Vilkaviškio valdžios gimnazija, Vilkaviškio d-ro J.Basanavičiaus valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

1919 m. mokykloje, kaip neprivalomas dalykas, buvo dėstoma lotynų kalba. Nuo 1923 m. buvo sustiprintas matematikos ir gamtos mokslų dėstymas. Nuo 1925 m. specialiu dalyku mokykloje buvo dėstoma agronomija.

Mokykloje 1930 m. nuo III klasės buvo dėstoma lotynų kalba, nuo V klasės - fizika, nuo VI klasės - chemija, o nuo VIII klasės - kosmografija. 1938 m. nuo IV klasės buvo dėstoma lotynų kalba, nuo V klasės - fizika ir kosmografija, nuo VII klasės - filosofijos pradmenys, o nuo VIII klasės - visuomenės mokslas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-02-26 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialo perėmė 28 Vilkaviškio valstybinės gimnazijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1966-04-10 sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1968-01-23 sudarytas jungtinis fondas Nr. 1318. Buvo sujungti Vilkaviškio gimnazijos ir Vištyčio vidurinės mokyklos fondai. Jungtinis fondas pavadintas „Vilkaviškio apskrities vidurinės mokyklos“. Fonde buvo 2 apyrašai, 48 apskaitos vienetai.

1973 m. fondas Nr. 1318 buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos. Sudaryti apyrašai Nr. 1 - 2, kuriuose buvo įrašyti 62 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 įrašyti - 43, apyraše Nr. 2 - 19 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1318 yra 2 apyrašai, 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Vilkaviškio vidurinės mokyklos ir Vilkaviškio valstybinės gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Vilkaviškio viduriniosios mokyklos veiklos apyskaitos, Švietimo ministerijos aplinkraščiai, mokinių mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, prašymai priimti į mokyklą, laikyti stojamuosius egzaminus, atleisti nuo mokesčio už mokslą; statistinės žinios apie mokytojus ir mokinius, klasių ir trimestrų žurnalai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos pedagogų tarybos posėdžių ir stojamųjų egzaminų protokolai, mokinių mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m, 1926–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Vištyčio vidurinės mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių ir visuotinių tėvų susirinkimų protokolai; mokslo metų apyskaitos ir mokslo baigimo pažymėjimai, susirašinėjimo mokymo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, tėvų ir mokinių prašymai laikyti egzaminus eksternu, mokytojų prašymai priimti į darbą, mokinių trimestrų ir metų pažymių lentelės, mokytojų sąrašai, įstojusių mokinių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1928 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1891, l. 2, 23 - 28.

2 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1872, l. 37.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 133, l. 315.

4 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 133, l. 473.

5 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1883, l. 25.

6 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 63; ap. 2, b. 3001, l. 9.

7 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p., F.391, ap. 8, b. 392, l. 318.

8 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1955, l. 4.

9 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1956, l. 36.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:57