O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1319 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ PRIVATINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1319

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės kunigų marijonų progimnazija (1921-09-01–1925-10-06)

Marijampolės kunigų marijonų gimnazija (1925-10-07–1928 m.)

Marijampolės marijonų gimnazija (1929 m.–1936-08-31)

Marijampolės marijonų privatinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Marijampolės kunigų marijonų progimnaziją 1921-09-01 įsteigė kunigų marijonų vienuolynas.1

Švietimo ministro 1925-10-07 įsakymu Nr.120 Marijampolės kunigų marijonų progimnazijai leista plėstis iki pilnos gimnazijos.2 1925 m. mokykloje įsteigta V klasė, 1926 m. – VI klasė, 1927 m. – VII klasė, o 1928 m. – VIII klasė.

Mokykla 1929 m.–1936-08-31 buvo vadinama Marijampolės marijonų gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Marijampolės marijonų gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Marijampolės marijonų privatine gimnazija, o 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 nuo 1940-09-01 gimnazija uždaryta.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės kunigų marijonų progimnazija, Marijampolės marijonų privatinė gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga, kurioje nuo III klasės buvo dėstoma lotynų ir graikų kalba. Mokykloje nuo 1921 m. kaip neprivalomi dalykai buvo dėstoma sodininkystė, daržininkystė ir staliaus amatas.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-08-16, sutvarkius archyve rastas Marijampolės kunigų marijonų gimnazijos neaprašytas bylas, sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 16 apskaitos vienetų.

1966-09-05 papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų, perkeltų iš fondo Nr. 1676.

Iš viso fonde Nr. 1319 yra 1 apyrašas, 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslo baigimo atestatai ir jų nuorašai; mokytojų mokslo cenzo pažymėjimai, prašymai priimti į gimnaziją; egzaminų programos ir rašomieji darbai, klasių ir trimestrų žurnalai; gimnazijos turto perdavimo aktai, pajamų-išlaidų, namų ir bendrabučio knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2651, l. 2, 12, 14.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 71, l. 134.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 65, b. 392, l. 261.

4 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 874, l. 5 a.p.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 11:05