O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1343 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PALANGOS VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS IR ŠVENTOSIOS VYTAUTO DIDŽIOJO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1343

2013-09-23 Nr. SA -60

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Palangos vidurinė mokykla (1922-09-15–1925 m.)

Palangos valdžios vidurinė mokykla (1925 m.–1936-08-31)

Palangos valstybinė progimnazija (1936-09-01–1939-08-31)

 

2. Klaipėdos lietuvių gimnazija (1922-04-01–1930 m.)

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija (1930–1939 m.)

Kretingos Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija (1939-09-01)

Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija (1939-09-01–1940-09-30)

Šventosios vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Šventosios gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Palangos valstybinė progimnazija. Palangos vidurinė mokykla įsteigta 1922-09-15. Mokyklą įsteigė Tėvų globos komitetas, o išlaikė Kretingos apskrities savivaldybė.1

1923 m. mokykloje įsteigta III klasė, 1924 m. – IV klasė. Nuo 1936-09-07 mokykloje atidaryta privatinė V klasė, o nuo 1937-09-01 – privatinė VI klasė.

Mokykla 1925 m.–1936-08-31 buvo vadinama Palangos valdžios vidurine mokykla.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Palangos valstybine progimnazija, o 1939-08-29 įsakymu B/Nr. 49 nuo 1939-09-01 uždaryta.2

2. Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija. Klaipėdos lietuvių gimnazija pradėjo veikti 1922-04-01.3 Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija. 1930 m. mokykla pavadinta Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija. Tiksli mokyklos pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1939-03-23 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija iškelta į Palangą.4

Švietimo ministro 1939-06-21 įsakymu B/Nr. 30 nuo 1939-09-01 steigiama Kretingos Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija, kurioje atidaromos ir V, VI, VII, VIII klasės pagal Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos programą.

1939-08-22 įsakymu B/Nr. 47 nuo 1939-09-01 įsteigta Kretingos Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija perkeliama į Šventąją ir pavadinama Šventosios Vytauto Didžiojo valstybine gimnazija. Tame pačiame įsakyme nurodyta: kol atsiras tinkamos sąlygos gimnazijai veikti Šventojoje, nuo 1939-09-01 laikinai ją perkelti į Palangą.5

1939–1940 mokslo metais Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos septynios klasės veikė Palangoje, aštuonios – Kretingoje.6

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Šventosios vidurine mokykla.7 1940 m. pabaigoje Palangoje veikė Šventosios vidurinės mokyklos septynios, o Kretingoje - aštuonios klasės.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Šventosios gimnazija.

Progimnazijos ir gimnazijų veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Palangos vidurinė mokykla, Palangos valstybinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1922 m. mokykloje kaip specialus dalykas buvo dėstoma buhalterija, nuo 1925 m. – komercinė aritmetika ir fizika. Nuo 1933 mokslo metų vietoje specialiųjų dalykų mokykloje dėstoma lotynų kalba.

2. Klaipėdos Lietuvių gimnazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1928 m. mokykloje kaip privalomas dalykas nuo III klasės buvo dėstoma lotynų kalba, o kaip specialus dalykas – komercija.8 Mokykloje veikė suaugusiųjų kursai.

Kretingos Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija, Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1939 m. buvo dėstomos anglų, vokiečių, prancūzų ir lotynų kalbos.9

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas 1969-10-23 iš Palangos vidurinės mokyklos perėmė 214 Palangos gimnazijos bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1–4.

1997 m. fondas Nr.1343 pavadintas „Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija“.

2013 m. patikslintas fondo pavadinimas – Palangos valstybinė progimnazija ir Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinė gimnazija.

Iš viso fonde Nr.1343 yra 4 apyrašai, 214 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Šventosios gimnazijos 1940–1945 m. dokumentų yra Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos fonde Nr. 1348.

 

Klasių žurnalų ir susirašinėjimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Palangos valstybinės progimnazijos klasių žurnalai; Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos susirašinėjimo mokomojo-auklėjamojo darbo organizavimo, gimnazijos perkėlimo iš Klaipėdos į Palangą klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Klasių žurnalų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Klaipėdos lietuvių gimnazijos, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos mokinių klasių žurnalai, suaugusiųjų kursų žurnalas, Pagėgių Donelaičio progimnazijos ir Priekulės lietuvių mokyklos klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Egzaminų komisijų protokolų ir egzaminų rašomųjų darbų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos stojamųjų ir baigiamųjų egzaminų komisijų protokolai, baigiamųjų egzaminų rašomieji darbai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2691, l. 2.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 64, b. 295, l. 180.

3 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 2865, l. 26.

4 Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2003, t. 2, psl. 146.

5 LCVA, F. 1343, ap. 1, b. 34, l. 10; F. 391, ap. 8, b. 295, l. 149, 176 a. p.

6LCVA, F. 1343, ap. 1, b. 35, l. 57.

7 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a. p., F. 391, ap. 8, b. 392, l. 318.

8 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 2865, l. 24-25 a. p.

9 LCVA, F. 1343, ap. 1, b. 34, l. 31.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:00