O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1346 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1346

2006-08 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Veiverių vidurinė mokykla (1919-10-01–1928-08-31)

Veiverių Tomo Žilinsko vardo vidurinė mokykla (1928-09-01–1936-08-31)

Veiverių Tomo Žilinsko valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Veiverių nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941-06-20)

Veiverių progimnazija (1941 m. liepa–1942-03-31)

Veiverių gimnazija (1942-04-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Veiverių vidurinę mokyklą 1919-10-01 įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.1

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1928-09-10 įsakymu Nr. 216 Veiverių vidurinė mokykla nuo 1928-09-01 pavadinta Veiverių Tomo Žilinsko vardo vidurine mokykla.2

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu Nr. 48 Veiverių Tomo Žilinsko valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Veiverių Tomo Žilinsko valstybine progimnazija.3

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Veiverių Tomo Žilinsko valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Veiverių nepilnąja vidurine mokykla.4

Nuo 1941 m. liepos mėn. Veiverių nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Veiverių progimnazija.

Švietimo generalinio tarėjo 1942-03-25 įsakymu B/Nr. 9 Veiverių progimnazijai leista plėstis iki pilnos gimnazijos ir progimnazija nuo 1942-04-01 pavadinta Veiverių gimnazija.5

Sudarytojo funkcijos

Veiverių vidurinė mokykla, Veiverių Tomo Žilinsko valstybinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje nuo 1921 m. buvo dėstoma buhalterija ir komercinė aritmetika, 1927/1928 m. m. buhalterija ir fizika, o nuo 1935/1936 m. m. vietoje buhalterijos dėstoma lotynų kaba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 157 Veiverių Tomo Žilinsko valstybinės progimnazijos fondo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 - 3.

Iš viso fonde Nr. 1346 yra 3 apyrašai, 157 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos, Švietimo liaudies komisariato, vidurinių mokyklų valdybos aplinkraščiai, nutarimai, nurodymai, instrukcijos; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo baigimo pažymėjimų bylų, klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai, klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 139 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti darbuotojų algų lapai, mokytojų sąrašai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: algų lapai - pagal chronologiją, o mokytojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1843, l. 40.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 119, l. 348.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 65.

4 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132 a.p.

5 LCVA. F.R-629, ap. 2, b. 169, l. 158.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:01