O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1348 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS PRANCIŠKONŲ PRIVATINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1348

2013-09-23 Nr. SA -61

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazija (1932-10-01–1936-08-31)

Kretingos Pranciškonų privatinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1932-09-19 įsakymu B/Nr. 42 Kretingos Mažesniųjų Brolių Pranciškonų Ordinui leista nuo 1932-10-01 įsteigti ir išlaikyti Kretingos Pranciškonų Ordino gimnaziją.1

1932 m. mokykloje buvo II, III ir V klasės, 1933 m. įsteigtos I ir IV klasės, 1934 m. – VI ir VII klasės, 1935 m. – VIII klasė. Gimnazijoje 1939 m. įsteigtos I, II ir III mergaičių klasės.

Švietimo ministras 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Kretingos Pranciškonų Ordino gimnaziją nuo 1936-09-01 pavadino Kretingos Pranciškonų privatine gimnazija.2

Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Kretingos Pranciškonų privatinė gimnazija 1940-09-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga su privalomu lotynų kalbos dėstymu nuo II klasės ir sustiprintu filosofijos dėstymu nuo VII klasės. Gimnazijoje buvo dėstomos užsienio kalbos: vokiečių ir rusų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-10-23 iš Kretingos vidurinės mokyklos perėmė 189 Kretingos gimnazijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–5.

1997 m. fondas Nr. 1348 buvo pavadintas „Kretingos Pranciškonų privatinė gimnazija“.

Iš viso fonde Nr.1348 yra 5 apyrašai, 189 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Šventosios Vytauto Didžiojo valstybinės gimnazijos Palangoje fondui Nr. 1343 priklausančių 1940–1945 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazijos ir Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdžių protokolai, mokyklos metiniai mokymo planai ir ataskaitos, statistinės žinios apie mokinius, egzaminų ir mokymo programos, pamokų ir pareigų mokytojams paskirstymo sąrašai, mokyklos turto perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Klasių žurnalų ir egzaminų komisijų posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazijos, Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos ir Šventosios gimnazijos baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų komisijų protokolai, gimnazijos baigimo atestatai, klasių trimestrų žurnalai, trimestrų ir metinės apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazijos, Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos ir Šventosios gimnazijos mokinių asmens bylos.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos ir Šventosios gimnazijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m., 1943–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylos apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Kretingos Pranciškonų Ordino gimnazijos, Kretingos Pranciškonų privatinės gimnazijos ir Šventosios gimnazijos tarnautojų asmens bylos.

Byloje tarnautojų dokumentai susisteminti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 765, l. 5, 65, 69.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 65.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261

4 LCVA, F. 1348, ap. 3, b. 10, l. 59; ap. 1, b. 43; b. 125.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:02