O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1356 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES GIMNAZIJŲ FONDĄ NR. 1356

2010-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Alytaus 4 kl. vidurinioji mokykla (1919-09-01–1923-08-14)

Alytaus progimnazija (1923-08-15–1925-07-24)

Alytaus gimnazija (1925-07-25–1930 m.)

Alytaus valdžios gimnazija (1930 m.–1936-08-31)

Alytaus valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Alytaus I vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. birželis)

Alytaus gimnazija (1941 m. liepa–1944 m.)

2. Merkinės vidurinė 4 kl. mokykla (1921-10-01–1922 m.)

Merkinės vidurinė mokykla (1922–1929-09-01)

3. Merkinės valstybinė progimnazija (1940-07-11–1940-09-30)

Merkinės nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. birželis)

Merkinės progimnazija (1941 m. liepa–1942-03-31)

Merkinės gimnazija (1942-04-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Alytaus 4 kl. viduriniąją mokyklą1919-09-01 įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.1

1919 m. mokykloje veikė I-III klasės, 1920 m. įsteigta IV klasė, 1923 m. – V klasė, 1924 m. – VI klasė, 1925 m. – VII klasė, o 1926 – VIII klasė.

Švietimo ministro 1923-08-06 įsakymu Nr. 15 Alytaus 4 kl. Vidurinioji mokykla nuo 1923-08-15 pavadinta Alytaus progimnazija, o 1925-07-25 įsakymu Nr. 48 Alytaus progimnazijai buvo leista plėstis iki gimnazijos ir progimnazija pavadinta Alytaus gimnazija.2 Mokykla 1930 m.–1936-08-31 buvo vadinama Alytaus valdžios gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Alytaus valdžios gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Alytaus valstybine gimnazija.3

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Alytaus valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Alytaus I vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Alytaus gimnazija.

2. Merkinės vidurinė 4 kl. mokykla 1921-10-01 įkurta švietimo ministro įsakymu.5

1921 m. mokykloje veikė I klasė, 1922 m. įsteigtos II ir III klasės, 1923 m. – IV klasė.

Mokykla 1922–1929 m. vadinosi Merkinės vidurine mokykla. Švietimo ministro 1929-07-18 įsakymu B/Nr. 75 Merkinės vidurinė mokykla nuo 1929-09-01 uždaryta.6

3. Švietimo ministro 1940-07-11 įsakymu B/Nr. 47 įsteigta Merkinės valstybinė progimnazija. Mokykloje veikė I-III klasės.7

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1018 Merkinės valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Merkinės nepilnąja vidurine mokykla. Mokykloje veikė I-VII klasės.

Mokykla 1941–1942-03-31 buvo vadinama Merkinės progimnazija.

Švietimo generalinio tarėjo 1942-03-25 įsakymu B/Nr. 9 Merkinės progimnazija nuo 1942-04-01 pavadinta Merkinės gimnazija.9

Vidurinių mokyklų ir gimnazijų veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Alytaus 4 kl. Vidurinioji mokykla, Alytaus progimnazija, Alytaus gimnazija, Alytaus valdžios gimnazija, Alytaus valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Nuo 1919 m. mokykloje, kaip specialus dalykas, buvo dėstoma buhalterija. 1937 m. mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba, fizika ir filosofija.

2. Merkinės vidurinė 4 kl. mokykla, Merkinės vidurinė mokykla buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1922 m. mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba ir fizika. Kaip specialus dalykas buvo dėstoma buhalterija.

3. Merkinės valstybinė progimnazija, Merkinės gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba, fizika, matematika, geografija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1960-05-05 iš Alytaus rajono valstybinio archyvo perėmė 7 Alytaus I vidurinės mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. LCVA buvo sudarytas Alytaus I vidurinės mokyklos fondas Nr. 1555.

LCVA apskaitos dokumentuose 1962 m. įrašytas Alytaus gimnazijos fondas Nr. 1356. Šio fondo apyraše Nr. 1 buvo įrašytos 47 bylos. Apyrašas Nr. 1 buvo sudarytas Alytaus rajono valstybiniame archyve. Bylų perdavimo akto nėra.

1966-08-20 fondai Nr. 1555 ir Nr. 1356 sujungti. Fondas Nr. 1356 pavadintas „Alytaus valstybinė gimnazija“. Iš viso fonde Nr. 1356 buvo 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Sutvarkius LCVA rastus neaprašytus Merkinės gimnazijos dokumentus, 1967-09-22 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1967-10-02 sudarytas jungtinis fondas Nr. 1356. Fondas pavadintas „Alytaus apskrities gimnazijos“.

1973-12-25 į fondo Nr. 1356 apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašytas 71 apskaitos vienetas, perkeltas iš Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11. Apyrašas Nr. 2 buvo pertvarkytas.

Iš viso fonde Nr. 1356 yra 2 apyrašai, 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Alytaus gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokinių sąrašai, atestatai, mokslo baigimo pažymėjimai, gimimo metrikai; trimestrų žurnalai, finansų dokumentai, darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Merkinės vidurinės mokyklos ir Merkinės gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdžių protokolai, mokinių sąrašai, gimimo metrikai, mokslo baigimo pažymėjimai ir jų nuorašai, prašymai sumažinti mokestį už mokslą, leisti laikyti egzaminus; susirašinėjimo mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, pamokų paskirstymo klausimais dokumentai, klasių ir trimestrų žurnalai, egzaminų pažymių lapai, finansų dokumentai, darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1929 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 2294, l. 2.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 54, l. 47, b. 71, l. 63 a.p.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 61.

4 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131, F.391, ap.8, b. 392, l. 315.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 61.

4 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131; F. 391, ap. 8, b. 392, l. 315.

5 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 948, l. 182.

6 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 137, l. 365-367.

7 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 216.

8 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132, F.391, ap. 8, b. 392, l. 320.

9 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 297, l. 100.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:03