O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1382 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ DRAUGIJOS „JAVNE“ PRIVAČIŲ GIMNAZIJŲ FONDĄ NR. 1382

2006-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Telšių žydų mergaičių „Javne“ gimnazija (1920-11-08–1936-08-31)

Telšių žydų „Javne“ privatinė mergaičių gimnazija (1936-09-01–1940-09-01)

2. Kauno žydų specialinė „Javne“ gimnazija berniukams (1931-09-01–1936-08-31)

Kauno žydų „Javne“ privatinė berniukų gimnazija (1936-09-01–1940-09-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo ministro 1920-11-08 įsakymu Nr. 563 Žydų organizacijai „Ceirei Izrael“ buvo leista įsteigti ir išlaikyti Telšių žydų mergaičių „Javne“ gimnaziją.1

1920 m. mokykloje veikė I - III klasės. 1921 m. įsteigta IV klasė, 1922 m. - V klasė, 1923 m. - VI klasė, 1924 m. - VII ir VIII klasės.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Telšių žydų mergaičių „Javne“ gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Telšių žydų „Javne“ privatine mergaičių gimnazija, o 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Telšių žydų „Javne“ privatinė mergaičių gimnazija 1940-09-01 uždaryta.2

2. Švietimo ministro 1931-09-05 įsakymu B/Nr. 65 Žydų draugijai „Javne“ Lietuvoje buvo leista nuo 1931-09-01 įsteigti ir išlaikyti berniukų aukštesniąją mokyklą Kaune su specialiųjų judaikos mokslo dalykų dėstymu. Mokykla buvo pavadinta Kauno žydų specialine „Javne“ gimnazija berniukams.3

Mokykloje 1931 m. veikė II, III ir IV klasės. 1932 m. buvo įsteigta V klasė, 1933 m. - VI klasė, 1935 m. - VII klasė, o 1936 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Kauno žydų specialinė „Javne“ gimnazija berniukams nuo 1936-09-01 pavadinta Kauno žydų „Javne“privatine berniukų gimnazija, o 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Kauno žydų „Javne“ privatinė berniukų gimnazija 1940-09-01 uždaryta.4

Telšių žydų „Javne“ privatinės mergaičių gimnazijos ir Kauno žydų „Javne“ privatinės berniukų gimnazijos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Telšių žydų mergaičių „Javne“ gimnazija, Telšių žydų „Javne“ privatinė mergaičių gimnazija buvo mergaičių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomoji kalba - hebrajų. Mokykloje sustiprintai buvo dėstomos užsienio kalbos: anglų, vokiečių, rusų, latvių. Nuo 1931 m. buvo dėstoma lotynų kalba.

2. Kauno žydų specialinė „Javne“ gimnazija berniukams, Kauno žydų „Javne“ privatinė berniukų gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomoji kalba - hebrajų. Mokykloje nuo 1931 m. buvo dėstomi specialieji judaikos mokslo dalykai: penkiaknygė su komentarais, biblija su biblijine egzegetika, mišua ir talmudas, žydų istorija, žydų etika ir filosofija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1968-12-12 perdavė archyvui 487 Telšių žydų „Javne“ privatinės mergaičių gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

2000 m. buvo patikslintos fondo Nr. 1382 apyraše Nr. 1 įrašytų bylų antraštės, dokumentų datos. Rastos 9 fondui nepriklausančios bylos buvo iškeltos į fondo Nr. 391 apyrašą Nr. 2. Papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Bylos neperšifruotos, bylų sisteminimas nepakeistas.

2000 m. fonde Nr. 1137 rastos šiam fondui nepriklausančios bylos perkeltos į fondą Nr. 1382 ir įrašytos į naujai sudarytą apyrašą Nr. 2.

2000 m., sudarius jungtinį fondą, buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas – Žydų draugijos „Javne“ privačios gimnazijos.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 1382 yra 2 apyrašai, 486 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, hebrajų, jidiš kalbomis.

 

Telšių žydų „Javne“ privatinės mergaičių gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių ir egzaminų komisijos protokolai, atestatų, mokslo baigimo pažymėjimų ir gimimo liudijimų nuorašai, egzaminų programos, stojamųjų egzaminų rašomieji darbai, klasių ir trimestrų žurnalai, trimestrinių, metinių bei egzaminų pažymių lentelės, darbuotojų ir mokinių sąrašai, darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Atestatų, mokslo baigimo pažymėjimų bei gimimo liudijimų nuorašai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 479 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, hebrajų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Kauno žydų „Javne“ privatinės berniukų gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo kadrų, mokesčio už mokslą klausimais dokumentai, tėvų prašymai priimti jų vaikus į gimnaziją, sumažinti mokestį už mokslą, rabinų laiškai dėl mokytojų skyrimo, mokytojų laiškai dėl įdarbinimo, kreipimaisi dėl finansinės paramos žydų pabėgėlių iš Vokietijos vaikams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių, hebrajų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1683, l. 1.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 66; b. 392, l. 262.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 170, l. 99.

4 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 66; b. 392, l. 262.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:04