O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1516 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIEKŠNIŲ VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1516

2006-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Viekšnių privatinė 4 klasių miesto mokykla (1918 m. rugsėjis–1919-09-22)

Viekšnių valdžios vidurinė mokykla (1919-09-23–1936-08-31)

Viekšnių valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Viekšnių nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. liepa)

Viekšnių progimnazija (1941 m. liepa–1943-09-15)

Viekšnių vidurinė mokykla (1943-09-16–1946 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1918 m. rugsėjo mėn. įsteigta Viekšnių privatinė keturių klasių miesto mokykla. Mokyklą nuo 1919-09-23 išlaikė Švietimo ministerija. 1

1919–1936 m. dokumentuose mokyklos pavadinimas įvairuoja. Mokykla buvo vadinama: Viekšnių viduriniąja 4 kl. mokykla, Viekšnių vidurine mokykla, Viekšnių valdžios vidurine mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Viekšnių valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Viekšnių valstybine progimnazija.2

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1013 Viekšnių valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Viekšnių nepilnąja vidurine mokykla.

Nuo 1941 m. liepos mėn. Viekšnių nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Viekšnių progimnazija.

Vadovaujantis Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-09-17 įsakymu B/Nr. 314 Viekšnių progimnazija nuo 1943-09-16 pavadinta Viekšnių vidurine mokykla.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Viekšnių valdžios vidurinė mokykla, Viekšnių valstybinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1919/1920 mokslo metais buvo dėstoma fizika ir lotynų kalba, 1920/1921 m. m. papildomai dėstoma buhalterija, 1921/1926 m. m. - fizika, 1928/1929 m. m. - fizika ir buhalterija, 1930/1931 m .m. – lotynų kalba, o 1942/1943 m. m. - lotynų kalba ir fizika.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-10-11 Akmenės rajono Viekšnių vidurinė mokykla perdavė archyvui 220 Viekšnių valstybinė progimnazijos fondo bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 - 3.

Iš viso fonde Nr. 1516 yra 3 apyrašai, 220 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1915 m.; 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokslo baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1915 m.; 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokytojų tarnybos lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti mokytojų tarnybos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1853, l. 238.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 65.

3 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132 a.p.

4 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 169, l. 404.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:24