O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1523 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO KAN. J. TUMO-VAIŽGANTO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1523

2006-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio progimnazija (1918 m.–1920-08-31)

Rokiškio gimnazija (1920-09-01–1925 m.)

Rokiškio valdžios gimnazija (1925 m.–1933-05-15)

Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto vardo valdžios gimnazija (1933-05-16–1936-08-31)

Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Rokiškio vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Rokiškio valstybinė gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rokiškio progimnazija įsteigta 1918-09-01. Mokyklą išlaikė „Saulės“ draugija, nuo 1919 m. - Rokiškio apskrities savivaldybė, nuo 1922 m. - Švietimo ministerija.1

1919 m. mokykloje įsteigta V klasė, 1920 m. - VI klasė, 1923 m. - VII klasė, 1924 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1920-10-30 įsakymu Nr. 561 Rokiškio progimnazija nuo 1920-09-01 pavadinta Rokiškio gimnazija. 1925 m.-1933-05-15 gimnazija buvo vadinama Rokiškio valdžios gimnazija. Švietimo ministro 1933-05-16 įsakymu B/Nr. 27 Rokiškio gimnazija pavadinta Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto vardo valdžios gimnazija.2

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto vardo valdžios gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto valstybine gimnazija.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Rokiškio vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Rokiškio valstybine gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rokiškio progimnazija, Rokiškio gimnazija, Rokiškio kan. J. Tumo-Vaižganto valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1919 m. nuo III-osios klasės buvo įvestas privalomas lotynų kalbos dėstymas. 1920 m. nuo V-osios klasės buvo dėstoma fizika. Specialūs dalykai mokykloje nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-13 perdavė archyvui 285 Rokiškio valstybinės gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 - 2.

Iš viso fonde Nr. 1523 yra 2 apyrašai, 285 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymą mokytojams, susirašinėjimo mokinių skaičiaus, amžiaus, tautybės klausimais dokumentai, eksternu stojančiųjų registracijos žurnalas, gimnazijos rūmų statybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti egzaminų protokolai ir programos; atestatai, mokslo baigimo pažymėjimai bei jų nuorašai; klasių ir trimestrų žurnalai, egzaminų, ketvirčių ir metų pažymių lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 272 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2814, l. 2; b. 1314, l. 135.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 27, l. 27 a.p., b. 170. l. 298.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 63.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:30