O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1581 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1581

2006-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių vidurinė mokykla (1919-09-01–1922 m.)

Kėdainių gimnazija (1922–1924 m.)

Kėdainių valdžios gimnazija (1925 m.–1936-08-31)

Kėdainių valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Kėdainių vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Kėdainių gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kėdainių vidurinė mokykla įsteigta 1919-09-01. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.1 Nuo 1922 m. mokyklą išlaikė Kėdainių apskrities savivaldybė.

1920 m. mokykloje įsteigta III klasė, 1921 m. – IV klasė, 1922 m. – V klasė, 1923 m. – VI klasė, 1924 m. – VII klasė, 1925 m. – VIII.

Mokykla 1922–1924 m. buvo vadinama Kėdainių gimnazija, o 1925 m.–1936-08-31 - Kėdainių valdžios gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu Nr. 482 gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Kėdainių valstybine gimnazija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1013 Kėdainių valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Kėdainių vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Kėdainių gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių vidurinė mokykla, Kėdainių gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Kėdainių vidurinėje mokykloje nuo 1920 m. buvo dėstoma buhalterija, nuo 1922 m. – lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Kėdainių valstybinės gimnazijos fondo dokumentai gauti 1959 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Tvarkant dokumentus 1961 m. buvo atrinkta naikinti 31 byla. Sutvarkyti 54 apskaitos vienetai buvo įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 1967-10-23 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 2410 Kėdainių gimnazijos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 2 - 6.

1997-04-03 papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1581 yra 6 apyrašai, 2470 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1945–1950 m. pavienių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, ūkio komiteto posėdžių protokolai, statistinės žinios apie mokytojų ir mokinių skaičių, dėstomų dalykų paskirstymo mokytojams žinios, susirašinėjimo veiklos, metodiniais, mokymo ir kt. klausimais dokumentai; mokytojų, tarnautojų bei mokinių sąrašai, atlyginimų išmokėjimo lapai, prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, mokymo programos, mokslo metų apyskaitos, kasos knygos, kreditų knygos ir dienynai, bibliotekos knygų, praleistų pamokų registracijos ir klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Pedagogų tarybos posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, namų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Klasių žurnalų ir egzaminų komisijų posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti baigiamųjų ir kt. egzaminų komisijų posėdžių protokolai; mokinių, baigusių gimnaziją ir eksternu laikiusių egzaminus, sąrašai; klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 603 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1949 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokytojų tarifikacijos sąrašų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti mokytojų pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių gimimo liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 1678 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 625, l. 8; b634, l. 8, 74.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62. b634, l. 8, 74.

3 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:32