O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1587 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LINKUVOS VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1587

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Linkuvos progimnazija (1918-08-16–1923 m.

Linkuvos gimnazija (1923-07-01–1929-12-31)

Linkuvos valdžios gimnazija (1930-01-01–1936-08-31)

Linkuvos valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Linkuvos vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Linkuvos gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Linkuvos progimnazija įsteigta 1918-08-16.1 Mokyklą išlaikė Linkuvos gimnazijos draugija. Nuo 1930-01-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

1920 m. mokykloje įsteigta V klasė, 1921 m. – VI klasė, 1923 m. – VII klasė, 1924 m. – VIII klasė.

Švietimo ministras 1923-06-15 įsakymu Nr. 11 Linkuvos progimnazijai leido plėstis iki gimnazijos ir nuo 1923-07-01 pavadino ją Linkuvos gimnazija.2

Švietimo ministro 1930-01-08 įsakymu B/Nr. 23 Linkuvos gimnazija nuo 1930-01-01 pavadinta Linkuvos valdžios gimnazija, o 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 484 gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Linkuvos valstybine gimnazija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1015 Linkuvos valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Linkuvos vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Linkuvos gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Linkuvos progimnazija, Linkuvos gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). 1923–1924 m. gimnazijoje kaip specialus dalykas buvo dėstoma komercija, o nuo 1924-06-21 - lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pakruojo rajono valstybinis archyvas 1960-02-10 perdavė archyvui 350 Linkuvos valstybinės gimnazijos bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1 ir 17 neaprašytų bylų.

1961-04-26 buvo sutvarkytos gautos neaprašytos bylos ir pertvarkytas apyrašas Nr. 1. Sudaryti apyrašai Nr. 1–4, į kuriuos įrašyta 350 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-28 perdavė archyvui 347 Linkuvos valstybinės gimnazijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. 1587 yra 5 apyrašai, 697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos, metodiniais, mokymo ir kt. klausimais dokumentai; mokinių sąrašai, mokinių ir tėvų prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, mokymo programos; mokinių gimimo metrikų, inventoriaus, mokesčio už mokslą registracijos knygos; stojamųjų egzaminų, ketvirčių ir metų pažymių lapai, kasos apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir taisyklės, egzaminų komisijų protokolai, pamokų paskirstymo planai; susirašinėjimo mokymo, mokytojų bei tarnautojų pensijų ir pašalpų skyrimo, karinės prievolės atlikimo, mokinių kuopelių veiklos ir kt. klausimais dokumentai; mokyklos turto tikrinimo ir įkainavimo aktai, mokinių kuopelių narių sąrašai, 1930–1942 m. mokinių registracijos žurnalas, asmenų prašymai priimti į darbą, mokytojų ir tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai; prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, klasių žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 253 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai bei potvarkiai, statistinės žinios apie mokinius bei mokyklos darbą, susirašinėjimo mokslo, kūno kultūros, finansų klausimais dokumentai, klasės žurnalai, mokytojų ir tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, inventoriaus knygos, išlaidų apyskaitos ir sąmatų projektai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune biuleteniai, Švietimo generalinio tarėjo, Vidurinio mokslo departamento aplinkraščiai, susirašinėjimo mokslo, mokyklos išlaikymo klausimais dokumentai; klasių žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, egzaminų komisijų protokolai ir egzaminų programos, mokslo baigimo atestatai, pažymėjimų nuorašai ir dublikatai; pradžios mokyklos, vakarinių kursų ir klasių dienynai, egzaminų, ketvirčių, metų pažymių ir trimestrų žurnalai; prašymai laikyti egzaminus eksternu, išduoti mokyklos baigimo pažymėjimus, mokytojų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokytojų ir tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 347 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 805, l. 144 a.p.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 54, l. 42.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 137, l. 257.

4 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62.

5 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:36