O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1597 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 1597

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Dotnuvos pradžios mokykla (1844–1944 m.)

2. Eigulių pradžios mokykla (1935-11-16–1942 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Dotnuvos pradžios mokykla. Dotnuvos pradžios mokykla įsteigta 1844 m.1 Tiksli įsteigimo data ir steigėjas nenustatyti.Mokyklą nuo 1918 m. išlaikė Dotnuvos valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada 1944 m. Dotnuvos pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

2. Eigulių pradžios mokykla. Eigulių pradžios mokyklaįsteigta 1935-11-16.2 Mokyklą įsteigė ir išlaikė Kėdainių valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada Eigulių pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta. Vėliausi veiklos dokumentai fonde - 1942 m.

Mokyklų veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai, kiti teisės aktai. Veiklą kontroliavo Kėdainių apskrities pradžios mokyklų inspektoriai.3

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Dotnuvos pradžios mokykla iki 1930 m. buvo keturių skyrių, o 1930–1940 m. šešių skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

2. Eigulių pradžios mokykla 1935–1940 m.buvo trijų skyrių, o 1940–1942 m. keturių skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Pirmų keturių pradžios mokyklos skyrių lankymas buvo privalomas visiems 7-14 metų amžiaus vaikams. 1941–1942 m. buvo mokoma pagal 1936 m. mokyklos programas. 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Eigulių pradžios mokyklos dokumentai perduoti archyvui 1961 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Sutvarkius gautus dokumentus, 1961-06-20 sudaryti 3 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į fondo Nr. 1597 apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 33 Dotnuvos pradžios mokyklos fondo Nr. 1052 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir 2 (apyraše Nr. 1 įrašyti 8, apyraše Nr. 2 – 25 apskaitos vienetai).

1972-03-03 sudarytas jungtinis Kėdainių apskrities pradžios mokyklų fondas Nr. 1597. Fondas Nr. 1052 panaikintas - apyrašas Nr. 1 peršifruotas į fondo Nr. 1597 apyrašą Nr. 2, o apyrašas Nr. 2 – į apyrašą Nr. 3.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 1597 yra 3 apyrašai, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Eigulių pradžios mokyklos skyrių dienynų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti I – IV skyrių dienynai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Dotnuvos pradžios mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti: susirašinėjimo su institucijomis veiklos klausimais dokumentai; pagrindinio mokyklos inventoriaus patikrinimo aktai, mokyklos perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis mokyklos vedėjams; statistinės žinios apie mokytojų, klasių ir mokinių skaičių bei mokinių pažangumą.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Dotnuvos pradžios mokyklos baigiamųjų egzaminų komisijos protokolų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti baigiamųjų egzaminų komisijos protokolai ir mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 3, b. 2257, l. 6.

2 LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1673, l. 77a.p.

3 Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:41