O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1630 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ GIMNAZIJŲ LAZDIJUOSE FONDĄ NR. 1630

2006-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Seinų „Žiburio“ gimnazija (1918-01-15–1919-04-11)

Seinų „Žiburio“ mergaičių ir berniukų gimnazija (1919-04-12–1919-08-23)

Seinų „Žiburio“ progimnazija (1920-01-10–1923-06-30)

Seinų „Žiburio“ gimnazija (1923-07-01–1936-06-30)

2. Seinų valstybinė gimnazija (1936-07-01–1940-09-30)

Seinų vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Seinų gimnazija (1941 m.–1941-12-31)

Lazdijų gimnazija (1942-01-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Seinų „Žiburio“ gimnaziją 1918-01-15 įsteigė Seinų „Žiburio“ draugija. Gimnazija veikė Lazdijuose. 1919-04-12 vietoje Seinų „Žiburio“gimnazijos įkurta Seinų „Žiburio“ mergaičių ir berniukų gimnazija, kuri 1919-08-23 nutraukė veiklą.1

1920-01-10 įkurta bendra Seinų „Žiburio“ progimnazija. Seinų „Žiburio“ progimnazijos pavadinimas 1920-1923 m. dokumentuose įvairuoja: mokykla buvo vadinama Seinų „Žiburio“ gimnazija, Seinų „Žiburio“ progimnazija.

1920 m. mokykloje įsteigta IV klasė, 1921 m. - V klasė, 1922 m. - VI klasė, 1923 m. - VII klasė, 1924 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1923-05-18 įsakymu Nr. 9 Seinų „Žiburio“ progimnazijai nuo 1923-07-01 buvo leista plėstis iki pilnos gimnazijos. Mokykla pavadinta Seinų „Žiburio“ gimnazija.2

Švietimo ministro 1936-07-01 įsakymu B/Nr. 31 Seinų „Žiburio“ gimnazija, Seinų „Žiburio“ draugijai nutarus gimnazijos nebeišlaikyti, nuo 1936-07-01 buvo uždaryta.3

2. Švietimo ministro 1936-07-01 įsakymu B/Nr.31 įkurta Seinų valstybinė gimnazija. Gimnazija veikė Lazdijuose. 1937 m. mokykloje veikė I -VII klasės, 1938 m. įsteigta VIII klasė.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Seinų valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Seinų vidurine mokykla.

Mokykla 1941 m. buvo vadinama Seinų valstybine gimnazija, o švietimo generalinio tarėjo 1941-12-22 įsakymu B/Nr. 38 Seinų valstybinė gimnazija buvo pavadinta Lazdijų gimnazija.5 Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Lazdijų gimnazija.

Mokyklų veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Seinų „Žiburio“ gimnazija, Seinų „Žiburio“ mergaičių ir berniukų gimnazijaSeinų „Žiburio“ progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

2. Seinų valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1936 m. nuo IV klasės buvo dėstoma lotynų kalba, nuo V klasės - fizika; specialūs dalykai nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lazdijų rajono archyvas 1959 m. perdavė archyvui 102 Seinų valstybinės gimnazijos neaprašytas bylas.

1965-05-11 sudarytas Seinų valstybinės gimnazijos (Lazdijuose) fondo Nr. 1630 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti Seinų „Žiburio“gimnazijos ir Seinų valstybinės gimnazijos dokumentai - 102 apskaitos vienetai.

2006 m. patikslintas fondo Nr. 1630 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Seinų gimnazijos Lazdijuose“.

Iš viso fonde Nr. 1630 yra 1 apyrašas, 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Seinų (Lazdijų) apskrities pradžios mokyklų inspekcijos, pradžios mokyklų tarnautojų ir mokytojų, Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus bei valsčių savitarpinės pagalbos komitetų darbuotojų 1940-1944 m. algų ir pašalpų išmokėjimo lapų byla.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Seinų „Žiburio“ gimnazijos pedagogų tarybos posėdžių protokolai;

Seinų „Žiburio“ progimnazijos ir Seinų „Žiburio“ gimnazijos bei Seinų valstybinės gimnazijos mokinių elgesio ir mokslo pažangumo pažymėjimai, gimimo liudijimai, klasių, trimestrų ir stojamųjų egzaminų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1356, l. 93.

2 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 54, l. 41.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 1.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131a.p.

5 LCVA, F. R-629, ap. 1, b. 275, l. 75.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:43