O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1725 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO PRADŽIOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 1725

2007-03/10 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Pradžios mokykla Nr. 52 Jeruzalėje (Szkoła Powszechna Nr. 52 w Jerozolimce) (1921-02-01–1924 m.)

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 52 (Szkoła Powszechna Nr. 52 m. Wilna) (1924 m. rugsėjo mėn.–1927 m.)

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 50 (Szkoła Powszechna Nr. 50 m. Wilna) (1927 –1929 m.)

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31 (Szkoła Powszechna Nr. 31 m. Wilna) (1929 m. rugsėjo mėn.–1931 m.)

Vilniaus miesto 7 skyrių viešoji pradžios mokykla Nr. 31 Jeruzalėje (7-mio Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 31 m. Wilna w Jerozolimce) (1931 m. rugsėjo mėn.–1937-11-14)

Viešoji trečios pakopos pradžios mokykla Nr. 31 Vilniuje (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego Nr. 31 w Wilnie) (1937-11-15–1939 m.)

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31 (1939-11-01–1944 m.)

2. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 10 (1939-11-01–1944 m.)

3. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 25 (1939-11-01–1946 m.)

4. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 37 (1939-11-01–1944 m. gegužės mėn.)

5. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 45 (1939-11-01–1944 m.)

6. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 70 (1940 m. rugsėjo mėn.–1941 m. gegužės mėn.)

7.Vilniaus kurčių nebylių mokykla (1941 m. rugsėjo mėn.–1942-05-30)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Pradžios mokykla Nr. 52 Jeruzalėje įsteigta remiantis Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektūros 1921-02-01 sprendimu.1

Nuo 1924 m. rugsėjo mėn. mokykla vadinosi Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 52.2

Nuo 1927/28 mokslo metų mokykla vadinosi Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 50.3

Nuo 1929 m. rugsėjo mėn. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 50 pavadinta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31. 4

Nuo 1931 m. rugsėjo mėn. mokykla vadinosi Vilniaus miesto 7 skyrių viešąja pradžios mokykla Nr. 31 Jeruzalėje. Nuo 1932/33 mokslo metų mokykla skyrių žurnaluose taip pat buvo vadinama Stanislovo Jachovičiaus Vilniaus miesto 7 skyrių viešąja pradžios mokykla Nr. 31 Jeruzalėje.

Vadovaujantis tikybų ir viešojo švietimo ministro 1937-07-22 potvarkiu apie viešųjų pradžios mokyklų pavadinimų pakeitimą, Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus 1937-11-15 raštu mokykla pavadinta Viešąja trečios pakopos pradžios mokykla Nr. 31 Vilniuje.5 Skyrių žurnaluose mokykla taip pat buvo vadinama Stanislovo Jachovičiaus viešąja trečios pakopos pradžios mokykla Nr. 31 Vilniuje.

Stanislovo Jachovičiaus vardo suteikimą mokyklai Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija buvo numačiusi įteisinti 1939 m.6

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-16 įsakymu Nr. 94 nuo 1939-11-01 buvo įsteigta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31.7

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius, nuo 1939 m. lapkričio mėn. – Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius, nuo 1944 m. liepos mėn. – Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato Pradžios ir vidurinių mokyklų valdyba. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1922-02-17 įstatymas apie viešųjų pradžios mokyklų steigimą ir išlaikymą, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 31 veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Vėliausi mokyklos dokumentai fonde yra 1944 m. gegužės mėn.

2. Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-16 įsakymu Nr. 94 nuo 1939-11-01 buvo įsteigta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 10.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius, nuo 1944 m. liepos mėn. – Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato Pradžios ir vidurinių mokyklų valdyba. Veiklą reglamentavo 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 10 veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Vėliausi mokyklos dokumentai fonde yra 1944 m. lapkričio mėn.

3. Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-16 įsakymu Nr. 94 nuo 1939-11-01 buvo įsteigta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 25.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius, nuo 1944 m. liepos mėn. – Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato Pradžios ir vidurinių mokyklų valdyba. Veiklą reglamentavo 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 25 veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Vėliausi mokyklos dokumentai fonde yra 1946 m.

4. Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-16 įsakymu Nr. 94 nuo 1939-11-01 buvo įsteigta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 37.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Tiksli data, iki kada veikė Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 37, nenustatyta. 1944 m. gegužės mėn. mokykla dar veikė. Į Vilniaus miesto pradžios mokyklų 1944-12-08 sąrašą mokykla neįrašyta. 8

5. Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-11-16 įsakymu Nr. 94 nuo 1939-11-01 buvo įsteigta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 45.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Tiksli data, iki kada veikė Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 45, nenustatyta. Mokykla 1943/44 mokslo metais dar veikė. Į Vilniaus miesto pradžios mokyklų 1944-12-08 sąrašą mokykla neįrašyta.

6. Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 70 veiklos pradžios data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Ankščiausi mokyklos dokumentai fonde yra 1940 m. rugsėjo mėn.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorius.

Tiksli data, iki kada veikė Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 70, nenustatyta. 1941 m. gegužės mėn. mokykla dar veikė. Į Vilniaus miesto pradžios mokyklų, veikusių 1941/42 mokslo metais, sąrašą mokykla neįrašyta.9

7. Tiksli data, kada pradėjo veikti Vilniaus kurčių nebylių mokykla, nenustatyta. Mokyklos veiklos pradžios data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. Ankščiausi mokyklos dokumentai fonde yra 1941 m. rugsėjo mėn.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Lietuvos generalinės srities švietimo vadybos Specialinio mokslo departamentas.

Mokykla buvo likviduota 1942-05-30.10

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Pradžios mokykla Nr. 52 Jeruzalėje buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1921/22 mokslo metais mokykla buvo 2 skyrių, 1922/23 m. m. – 1, 1923/24 m. m. – 4 skyrių.11

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 52 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1924/25 m. m. mokykla buvo 5 skyrių, 1925/26 m. m. – 6, 1926/27 m. m. – 5 skyrių.

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 50 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1927/28 m. m. mokykla buvo 6 skyrių, 1928/29 m. m. – 7 skyrių.

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31, vėliau – Vilniaus miesto 7 skyrių viešoji pradžios mokykla Nr. 31 Jeruzalėje, Viešoji trečios pakopos pradžios mokykla Nr. 31 Vilniuje, Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga lenkų dėstomąja kalba.

Iki 1941/42 m. m. mokykla buvo 7 skyrių. Nuo 1941/42 m. m. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 31 buvo 6 skyrių. 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas.

2. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 10 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Iki 1941/42 m. m. mokykla buvo lenkų dėstomąja kalba, 7 skyrių.12 Nuo 1941/42 m. m. dėstomoji kalba buvo lietuvių.

1941/42 m. m. mokykla buvo 6 skyrių, 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas. 1944/45 m. m. mokykla buvo 4 skyrių.

3. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 25 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykla iki 1944/45 m. m. buvo lenkų dėstomąja kalba, vėliau – lietuvių.

1941/42 m. m. mokykloje buvo 6 skyriai, 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas. 1944/45, 1945/46 m. m. mokykla buvo 4 skyrių.

4. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 37 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Iki 1941/42 m. m. mokykla buvo lenkų dėstomąja kalba, 7 skyrių,nuo 1941/42 m. m. – lietuvių dėstomąja kalba, 6 skyrių.13

5. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 45 buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga lenkų dėstomąja kalba.

1941/42 m. m. mokykloje buvo 6 skyriai, 1942–1943 m. įvestas privalomas penkių skyrių lankymas.

6. Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 70 buvo 6 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga lenkų dėstomąja kalba.14

7. Vilniaus kurčių nebylių mokykla teikė sutrikusios klausos vaikams bendrąjį išsilavinimą, specialiąją pedagoginę pagalbą. Mokykloje veikė II, V, VI, VII skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1965-03-25 Vilniaus miesto vidurinė mokykla Nr. 14 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Vilniaus miesto septynmetės mokyklos Nr. 31 124 saugojimo vienetus ir 9 kg pabirų dokumentų.

1965-05-14 sudarytas Vilniaus miesto Jeruzalės septynmetės mokyklos Nr. 31 fondo Nr. 1725 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 190 apskaitos vienetų.

1965-05-15 Vilniaus miesto vidurinė mokykla Nr. 23 perdavė archyvui Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 37 34 neaprašytus saugojimo vienetus bei pabirų.

1965-11-27 sudarytas jungtinis fondas Nr. 1725 „Vilniaus miesto pradžios ir septynmetės mokyklos“. Fondą sudarė Vilniaus miesto pradžios mokyklų Nr. 25, 37, 45, 70, 10, 31, Vilniaus kurčių nebylių mokyklos dokumentai.

1965-11-29 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1725 yra 2 apyrašai, 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 50 1926–1927 m. veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 1726. Bylos įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 31 veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, egzaminų komisijos, tėvų susirinkimų protokolai, mokinių sąrašai, skyrių žurnalai, mokyklos sanitarinė knyga, mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Mokyklos baigimo pažymėjimų bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1725 apyraše Nr. 1 įrašyta 190 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto pradžios mokyklų Nr. 10, 37, 45, 70 skyrių žurnalai,

Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 25 skyrių žurnalai, mokyklos baigimo pažymėjimai,

susirašinėjimo Vilniaus kurčių nebylių mokyklos personalo, mokyklos likvidavimoklausimais dokumentai, skyrių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Mokyklos baigimo pažymėjimų bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1725 apyraše Nr. 2 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1946 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 1208, l. 106, 107.

2 LCVA. F. 64, ap. 17, b. 95, l. 15, 16.

3 LCVA. F. 64, ap. 17, b. 242, l. 240, 247.

4 LCVA. F. 64, ap. 17, b. 484.

5 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1937, Nr. 8-231. LCVA. F. 64, ap. 17, b. 1390, l. 154.

6 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7240.

7 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 390, l. 41, 45.

8 LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 33, l. 2, 3.

9 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 18, l. 125, 126.

10 LCVA. F. 1725, ap. 2, b. 53, l. 1.

11 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 716, l. 86.

12 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1758.

13 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 203, l. 50, 51.

14 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 203, l. 48, 49.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:50