O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1755 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIENŲ „ŽIBURIO“ PRIVATINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1755

2006-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prienų „Žiburio“ progimnazija (1918-06-17–1923-06-30)

Prienų „Žiburio“ gimnazija (1923-07-01–1936-08-31)

Prienų „Žiburio“ privatinė gimnazija (1936-09-01–1940-08-31)

Prienų valstybinė gimnazija (1940-09-01–1940-09-30)

Prienų vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Prienų gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prienų „Žiburio“ progimnaziją 1918-06-17 įsteigė ir išlaikė „Žiburio“ draugija.1

1919 m. mokykloje įsteigta III klasė, 1920 m. - IV klasė, 1921 m. - V klasė, 1922 m. - VI klasė, 1923 m. - VII klasė, o 1924 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1923-05-18 įsakymu Nr. 9 Prienų „Žiburio“ progimnazijai nuo 1923-07-01 buvo leista plėstis iki pilnos gimnazijos, pavadinant ją Prienų „Žiburio“ gimnazija. 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Prienų „Žiburio“gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Prienų „Žiburio“ privatine gimnazija.2

Švietimo ministro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Prienų „Žiburio“ privatinė gimnazija nuo 1940-09-01 buvo uždaryta, o 1940-09-07 įsakymu B/Nr. 78 nuo 1940-09-01 įsteigta Prienų valstybinė gimnazija.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Prienų valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Prienų vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Prienų gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prienų „Žiburio“ progimnazija, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų „Žiburio“ privatinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje 1919 m. nuo II klasės buvo dėstoma lotynų kalba, o 1921 m. nuo V klasės – fizika. Specialūs dalykai mokykloje nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė archyvui 1865 Prienų gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 - 4.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Kaune 1981-04-23 perdavė archyvui 1 neaprašytą bylą, kuri 1981 m. papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 3.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1984-04-05 į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1755 yra 4 apyrašai, 1867 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti „Žiburio“ gimnazijų direktorių suvažiavimų, „Žiburio“ draugijos centro tarybos ir valdybos bei draugijai priklausiusių mokyklų direktorių ir mokytojų suvažiavimų, draugijos įgaliotinių visuotinių susirinkimų bei mokyklos Ūkio komiteto posėdžių protokolai; metų veiklos ataskaitos; žinios apie egzaminus, fizinio lavinimo sąlygas, dėstomas užsienio kalbas, mokinių organizacijas, kuopas, būrelius; statistinės žinios apie mokytojų ir mokinių skaičių, sudėtį, tautybę, amžių, sveikatos stovį, mokinių pažangumą; susirašinėjimo naujų disciplinų dėstymo mokykloje klausimais dokumentai, mokyklos turto sąrašai, turto perėmimo ir nacionalizavimo aktai; draugijai priklausiusių mokyklų patikrinimo aktas, finansų dokumentai, inventoriaus ir mokymo priemonių registracijos bei kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijų protokolai, stojamųjų egzaminų lapai, moksleivių sąrašai, klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos žinios apie mokytojų ir pamokų paskirstymą, mokytojų ir tarnautojų sąrašai, atlyginimo išmokėjimo lapai, asmens sąskaitų knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos, prašymai dėl įstojimo ir išstojimo iš mokyklos, gimimo liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 1413 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1182, l. 4.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 54, l. 41, b. 254, l. 65.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261, 276.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:52