O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1759 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOLĖTŲ VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1759

2006-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Molėtų vidurinė mokykla (1923-09-25–1933 m.)

Molėtų valdžios vidurinė mokykla (1933 m.–1936-08-31)

Molėtų valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Molėtų nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. liepa)

Molėtų progimnazija (1941 m. liepa–1943-09-15)

Molėtų vidurinė mokykla (1943-09-16–1945 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Molėtų valsčiaus valdybos prašymu 1923-09-25 įkurta Molėtų vidurinė mokykla.1 Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

Molėtų vidurinė mokykla nuo 1933 m. buvo vadinama Molėtų valdžios vidurine mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Molėtų valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Molėtų valstybine progimnazija.2

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Molėtų valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Molėtų nepilnąja vidurine mokykla.3

Nuo 1941 m. liepos mėn. Molėtų nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Molėtų progimnazija.

Vadovaujantis Įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams 1943-09-17 įsakymu B/Nr. 314 Molėtų progimnazija nuo 1943-09-16 pavadinta Molėtų vidurine mokykla.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Molėtų vidurinė mokykla, Molėtų valstybinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje iki 1929 m. buvo dėstoma buhalterija, nuo 1929 m. – lotynų kalba

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1971-11-29 perdavė archyvui 338 Molėtų valstybinės progimnazijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 - 3.

Iš viso fonde Nr. 1759 yra 3 apyrašai, 338 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Molėtų pradžios mokyklos Nr. 1 veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos nurodymai; pedagogų tarybos posėdžių, tėvų komitetų bei tėvų ir globėjų visuotinių susirinkimų ir egzaminų komisijų protokolai; susirašinėjimo su Švietimo ministerija švietimo ir kitais mokyklos veiklos klausimais dokumentai; mokyklos baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą; mokinių gimimo liudijimų nuorašai; finansų dokumentai.

Molėtų pradžios mokyklos Nr. 1 susirašinėjimo su Utenos apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi pradžios mokyklos veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 175 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų algų lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti darbininkų ir tarnautojų atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 391. ap. 8, b. 54, l. 66 a.p.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 64.

3 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.

4 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 169, l. 404.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:53