O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1767 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAIŠIADORIŲ VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1767

2006-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kaišiadorių vidurinė mokykla (1924-02-01–1934 m.)

Kaišiadorių valdžios vidurinė mokykla (1935 m.–1936-08-31)

Kaišiadorių valstybinė progimnazija (1936-09-01–1937-08-31)

Kaišiadorių valstybinė gimnazija (1937-09-01–1940-09-30)

Kaišiadorių vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Kaišiadorių gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kaišiadorių vidurinė mokykla įsteigta 1924-02-01. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Trakų apskrities valdyba.1

Nuo 1934 m. mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.2 Mokykla 1935 m.–1936-08-31 buvo vadinama Kaišiadorių valdžios vidurine mokykla.

1925 m. mokykloje įsteigta IV klasė, 1933 m. – V klasė, 1934 m. – VI klasė, 1937 m. – VII klasė, 1938 m. – VIII klasė.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu Nr. 48 mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Kaišiadorių valstybine progimnazija, o 1937-07-12 įsakymu Nr. 28 Kaišiadorių valstybinei progimnazijai buvo leista plėstis iki pilnos gimnazijos ir nuo 1937-09-01 vadintis Kaišiadorių valstybine gimnazija.3

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Kaišiadorių valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Kaišiadorių vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Kaišiadorių gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kaišiadorių vidurinė mokykla, Kaišiadorių valstybinė progimnazija, Kaišiadorių gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras. Mokykloje 1924 m. buvo dėstoma sodininkystė, daržininkystė ir bitininkystė. 1925 m. buvo dėstoma buhalterija, o nuo 1933 m. – lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1971-12-20 perdavė archyvui 1603 Kaišiadorių gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 – 3.

Iš viso fonde Nr. 1767 yra 3 apyrašai, 1603 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1954 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių Kaišiadorių vidurinės mokyklos 1945-1954 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos bei tėvų komiteto posėdžių, stojamųjų ir kt. egzaminų komisijų protokolai; susirašinėjimo mokytojų pareigų paskirstymo, mokinių iškylų organizavimo klausimais dokumentai, patalpų ir žemės sklypų nuomos sutartys, mokyklos inventoriaus patikrinimo bei įkainavimo aktai, atleistų nuo mokesčio už mokslą mokinių sąrašai, klasių ir trimestrų žurnalai, mokytojų prašymai priimti į darbą, tarnybos anketos ir mokslo baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 189 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945 m., 1954 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1336 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1953 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 248, l. 4. 4a.p.

2 LCVA, F. 391, ap. 2, b. 2377, l. 2.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 254.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:56