O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1775 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKIJOS VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 1775

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilkijos 4 klasių vidurinė mokykla (1919-10-24–1925 m.)

Vilkijos valdžios vidurinė mokykla (1925 m.–1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilkijos 4 klasių vidurinė mokykla įkurta 1919-10-24. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.1

Vilkijos vidurinė mokykla 1919–1925 m. dokumentuose vadinama Vilkijos 4 klasių vidurine mokykla, 1925 m.–1931-08-01 - Vilkijos valdžios vidurine mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,2 kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu B/Nr. 34 Vilkijos valdžios vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilkijos valdžios vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje nuo 1921/1922 mokslo metų buvo dėstoma buhalterija, o nuo 1925/1926 m. m. - lotynų kalba. Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1972-12-15 perdavė archyvui 134 Vilkijos vidurinės mokyklos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – 3: apyraše Nr. 1 įrašytus 27, apyraše Nr. 2 - 93, apyraše Nr. 3 – 14 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1775 yra 3 apyrašai, 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos nurodymai ir aplinkraščiai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; mokyklos darbo apyskaitos ir metų ataskaitos, mokyklos inventoriaus knyga, mokymo programos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų protokolai, laikiusių stojamuosius egzaminus ir mokyklą baigusių mokinių sąrašai, mokslo baigimo pažymėjimai, suaugusių klasės ir moksleivių klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti darbuotojų algų lapai ir asmens bylos.

Algų lapų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, darbuotojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1912, l. 189.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.

3 LCVA, F. 391, ap. 4, b. 1441, l. 118.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:57