O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1776 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKIJOS VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1776

2006-08-      Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilkijos valstybinė progimnazija (1938-08-01–1940-09-30)

Vilkijos nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. birželio mėn.)

Vilkijos valstybinė progimnazija (1941 m. liepos mėn.–1941-10-31)

Vilkijos gimnazija (1941-11-01–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Švietimo ministro 1938-07-01 įsakymu B/Nr. 23 nuo 1938-08-01 įsteigta Vilkijos valstybinė progimnazija, atidarant I ir II klases.[1] 1939/1940 mokslo metais veikė I – III klasės.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[2] Vilkijos valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilkijos nepilnąja vidurine mokykla.

Nuo 1941 m. liepos mėn. Vilkijos nepilna vidurinė mokykla buvo vadinama Vilkijos valstybine progimnazija.

Švietimo generalinio tarėjo 1941-10-30 įsakymu B/Nr.26 Vilkijos progimnazijai, kurioje veikė ir vyresniosios IV - V klasės, nuo 1941-11-01 leista plėstis iki pilnos gimnazijos, pavadinant ją Vilkijos gimnazija.[3]

Sudarytojo funkcijos

Vilkijos valstybinė progimnazija, Vilkijos gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje 1939/1940 mokslo metais buvo dėstoma lotynų kalba, 1940-1944 m. - fizika.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1972-12-07 perdavė archyvui 142 Vilkijos valstybinės progimnazijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1-4.

Iš viso fonde Nr. 1776 yra 4 apyrašai, 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir instrukcijos, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokslo metų statistinės apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1776 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti stojamųjų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų protokolai; mokslo baigimo pažymėjimų ir moksleivių gimimo liudijimų nuorašai; klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1776 apyraše Nr. 2 įrašyti 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1776 apyraše Nr. 3 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Moksleivių asmens bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašytos moksleivių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1776 apyraše Nr. 4 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 295, l. 98.
[2] LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 321.
[3] LCVA. R-629, ap. 1, b. 440, l. 155.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-07 13:38