O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 178 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I VALSTYBINIO ADOMO MICKEVIČIAUS LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 178

2006-03-       Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė Adomo Mickevičiaus berniukų gimnazija Vilniuje (Państwowe Gimnazjum męskie im. Adama Mickiewicza w Wilnie) (1922–1938-06-30)

I valstybinis Adomo Mickevičiaus licėjus ir gimnazija Vilniuje (I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie) (1938-07-01–1939-11-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė Adomo Mickevičiaus berniukų gimnazija Vilniuje įsteigta 1922 m. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1922-11-16 įsakymu nuo 1922-08-01 buvo paskirtas gimnazijos direktorius.[1]

Remiantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, gimnazija nuo 1938/39 mokslo metų pertvarkyta į I valstybinį Adomo Mickevičiaus licėjų ir gimnaziją Vilniuje.[2]

Mokykla buvo pavaldi Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijai.

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 ir 1937-03-02 potvarkiai apie valstybinių gimnazijų ir bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą, kiti teisės aktai.

I valstybinis Adomo Mickevičiaus licėjus ir gimnazija Vilniuje veikė iki 1939-11-30.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė Adomo Mickevičiaus gimnazija, vėliau – licėjus ir gimnazija Vilniuje buvo vidurinė bendrojo lavinimo mokykla. Iki 1926/1927 m. m. į gimnaziją buvo priimami berniukai ir mergaitės, vėliau – tik berniukai.

Gimnazija buvo humanitarinio profilio, aštuonių klasių, ruošė moksleivius studijuoti aukštojoje mokykloje; nuo 1938 m. buvo keturių klasių ir ruošė tęsti mokslą licėjuje. Į dviejų klasių licėjų buvo priimami gimnaziją baigę moksleiviai. Licėjuje veikė klasikinis, humanitarinis, matematikos-fizikos skyriai.

 

II. Dokumentų sutvarkymas

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

I valstybinio Adomo Mickevičiaus licėjaus ir gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-15 įrašyti 2169 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-04-07 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 869 apskaitos vienetai.

1968 m. fondas pertvarkytas, iš jo į fondą Nr. 1057 perkeltos 293 bylos, sudarytas naujas apyrašas, į kurį įrašyta 680 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 178 yra 1 apyrašas, 680 apskaitos vienetų. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių protokolai; klasių vadovų, brandos atestato egzaminų komisijų ataskaitos; susirašinėjimo moksleivių priėmimo, egzaminų klausimais dokumentai; moksleivių, brandos atestatų apskaitos knygos, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokslo metų baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių sveikatos stebėjimo kortelės, gimnazijos gyvenimo nuotraukų albumai; pedagogų, tarnautojų, mokinių asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarką, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, mokslo metų baigimo pažymėjimai, prašymų priimti į gimnaziją bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarką.

Iš viso fondo Nr. 178 apyraše Nr. 1 įrašyta 680 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922-1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F.178, ap. 1, b. 298, l.4.
[2] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1938, Nr. 8-9, l. 255.
[3] LCVA, F. 178, ap.1, b.183.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I VALSTYBINIO ADOMO MICKEVIČIAUS LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE

FONDO NR. 178 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-7

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie I valstybinio Adomo Mickevičiaus licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondą Nr. 178 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-03-23 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-133/1

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1617 priklauso I valstybinio Adomo Mickevičiaus licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondui Nr. 178 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 178 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 681.

Iš viso fonde Nr. 178 yra 1 apyrašas, 682 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, kopija.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 681.

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos aplinkraščiai, raštai mokymo organizavimo, mokytojų kursų, konferencijų, valstybės tarnautojų vaikų priėmimo į mokymo įstaigas, vadovėlių, personalo ir kitais klausimais

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 682 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, kopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:01