O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 181 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

III VALSTYBINIO KUNIGAIKŠČIO ADOMO ČARTORISKIO LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 181

2006-09-      Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinės Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazijos filialas (Filja Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Elizy Orzeszkowej) (1922-09-13–1923-02-28)

II valstybinė mergaičių gimnazija Vilniuje (II Gimnazjum Żeńskie Państwowe w Wilnie) (1923-03-01–1924 m. rugpjūčio mėn.)

Valstybinė kunigaikščio Adomo Jurgio Čartoriskio mergaičių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Państwowe Żeńskie im. ks. Adama-Jerzego Czartoryskiego w Wilnie) (1924 m. rugpjūčio mėn.–1938 m.)

III valstybinis kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjus ir gimnazija Vilniuje (III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Księcia Adama Czartoryskiego w Wilnie) (1938–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinės Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazijos Vilniuje filialas pradėjo veiklą 1922-09-13.[1]

Remiantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1923-02-22 raštu Nr. 927/II/23 mokykla 1923-03-01 atskirta nuo Elizos Ožeškienės gimnazijos ir tapo savarankiška mokymo įstaiga. Ji vadinosi II valstybinė mergaičių gimnazija Vilniuje.

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1924-08-10 dekretu gimnazijai suteiktas kunigaikščio Adomo Jurgio Čartoriskio vardas.[2]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė kunigaikščio Adomo Jurgio Čartoriskio mergaičių gimnazija Vilniuje tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-01 įsakymu pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo keturių gimnazijos klasių ir dviejų licėjaus klasių vidurinę mokyklą. Mokykla pavadinta III valstybiniu kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjumi ir gimnazija Vilniuje.[3]

Mokykla buvo pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.[4]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą, 1937-03-02 potvarkis apie bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1939 m. gruodžio mėn.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Adomo Čartoriskio gimnazija, vėliau – licėjus ir gimnazija Vilniuje buvo mergaičių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje ir licėjuje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, juose mokinės buvo rengiamos dalyvauti visuomenės gyvenime ir mokytis aukštesnėse mokymo įstaigose.

Gimnazija ruošė moksleives studijuoti aukštojoje mokykloje, nuo 1938 m. – tęsti mokslą licėjuje. Į licėjų buvo priimamos baigusios gimnaziją merginos, licėjuje veikė Humanitarinis bei Gamtos skyriai. Jame moksleivės buvo ruošiamos studijuoti aukštojoje mokykloje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

III valstybinio kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjaus ir gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949–1950 m. įrašyti 185 saugojimo vienetai.

1951 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 188 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 2, 58 apskaitos vienetai. 1965 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1975 m. fondas pertvarkytas. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 57 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 181 yra 2 apyrašai, 192 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti brandos egzaminų protokolai ir egzaminų rašomųjų darbų temų sąrašai; brandos atestatų, gimnazijos baigimo pažymėjimų nuorašai; pažymos apie mokinių pažangumą, klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 181 apyraše Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 181 apyraše Nr. 2 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 747 (II t.), l. 139.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 806. l. 105, 119.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 22.
[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-283.
[5] LCVA. F. 181, ap. 1, b. 121-134.
  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

III VALSTYBINIO KUNIGAIKŠČIO ADOMO ČARTORISKIO LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 181 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-11

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie III valstybinio kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondą Nr. 181 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-09-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-330/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1627 priklauso III valstybinio kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondui Nr. 181 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 181 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 135.

Iš viso fonde Nr. 181 yra 2 apyrašai, 193 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį rašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 135.

Į apyrašo tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 136 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 
  
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:04