O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 182 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

T. ČACKIO MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 182

2007-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tadeušo Čackio mišri gimnazija Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Wilnie) (1926-05-29–1927-08-24)

Stefano Svientožeckio humanitarinė mišri Tadeušo Čackio gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne im. Tadeusza Czackiego Stefana Świętorzeckiego w Wilnie) (1927-08-25–1928 m.)

T. Čackio mišri gimnazija Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie) (1928–1934 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų kuratorija 1926-05-29 išdavė Stefanui Svientožeckiui leidimą Nr. II-11369/26 atidaryti ir išlaikyti 8 klasių humanitarinę mišrią gimnaziją. Gimnazija vadinosi Tadeušo Čackio mišri gimnazija Vilniuje.[1]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1927-08-25 išduotame leidime veikti Nr. II-20713/27 gimnazija pavadinta Stefano Svientožeckio humanitarine mišria Tadeušo Čackio gimnazija Vilniuje.[2]

Nuo 1928 m. gimnazija dokumentuose buvo vadinama T. Čackio mišri gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Mokykla uždaryta pasibaigus 1933/1934 mokslo metams.[4] Tiksli uždarymo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojo funkcijos

 

T. Čackio mišri gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo humanitarinio profilio 8 klasių vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

T. Čackio mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Į apskaitos dokumentus 1949-11-13 įrašyti 28 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-08 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 314 apskaitos vienetų.

1996 m. į apyrašą papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 182 yra 1 apyrašas, 319 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1934 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra draugijos „Polska Macierz Szkolna“ T. Čackio gimnazijos kursų 1924 m. dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos, brandos egzaminų komisijos protokolai, ataskaitos apie brandos egzaminų eigą, brandos egzaminų temos ir užduotys, žinios apie mokinius, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių sąrašai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklą bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 182 apyraše Nr. 1 įrašyta 319 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 172, ap. 1, b. 1890, l. 49.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1890, l. 72.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7439, l. 35.
  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

T. ČACKIO MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 182 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2022-12-12 Nr. SA-86

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie T. Čackio mišrios gimnazijos Vilniuje fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje pažymoje Nr. SA-12.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 182 buvo 1 apyrašas, 319 apskaitos vienetų.

2022 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 182 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą įrašyta 1 nauja byla – Nr. 316 (senas fondo Nr. 182 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 182 yra 1 apyrašas, 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1934 m., 1952 m., 1996 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

Fonde yra T. Čackio pradžios mokyklos Nr. 44 Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolų byla, pavienių 1918 m., 1921–1925 m., 1935 m., 1938 m. dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti T. Čackio mišrios gimnazijos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių, egzaminų komisijos protokolai; ataskaitos apie brandos egzaminų eigą, egzaminų temos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos raštai dėl Valstybinės brandos egzaminų komisijos narių skyrimo, egzaminų grafiko, mokinių ir mokytojų sąrašai, mokinių asmens bylos, prašymai priimti į gimnaziją ir gimnazijos kursus, žinios apie mokinių elgesį ir mokslo pažangumą, sumokėtus mokesčius, senas fondo Nr. 182 apyrašas Nr. 1.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1934 m., 1952 m., 1996 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-12-13 09:06