O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 183 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ MIŠRIŲ A. PUŠKINO LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS RUSŲ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDĄ NR. 183

2006-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Privati L. Pospelovos 8 klasių mergaičių gimnazija (Prywatne 8 klasowe gimnazjum żeńskie L. Pośpełowej) (1921 m. rugsėjo mėn.–1923 m.)

Liubovės Pospelovos rusų mergaičių gimnazija Vilniuje (Rosyjskie Gimnazjum Żeńskie Lubovi Pośpełowowej w Wilnie) (1923–1924 m.)

Liubovės Pospelovos rusų humanitarinė mergaičių gimnazija Vilniuje (Rosyjskie Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie Lubowi Pośpełowowej w Wilnie) (1924–1928 m.)

Liubovės Pospelovos rusų humanitarinė gimnazija Vilniuje (Rosyjskie Gimnazjum humanistyczne Lubowi Pośpełowowej w Wilnie) (1928–1929 m.)

Liubovės Pospelovos rusų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Rosyjskie Lubowi Pośpełowowej w Wilnie) (1929–1930 m.)

A. Puškino rusų humanitarinė gimnazija Vilniuje (Rosyjskie Gimnazjum Humanistyczne im. A. Puszkina w Wilnie) ( 1930–1931 m.)

2. Vilniaus miesto rusų draugijos 8 klasių gimnazija (8-klas. Gimnazjum Stow. Rosyjskiego m. Wilna, 8-кл. Гимназия Русскага Общества г. Вильна) (1922 m. rugpjūčio mėn.–1924 m.)

Rusų draugijos humanitarinė berniukų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Męskie Towarzystwa Rosyjskiego w Wilnie, Гуманитарная Мужская Гимназия Русскага Общества въ Вильнъ) (1924–1929 m.)

Rusų draugijos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Towarzystwa Rosyjskiego w Wilnie, Гимназия Русскага Общества въ Вильнъ) (1929–1931 m.)

 

Rusų visuomeninė A. Puškino gimnazija Vilniuje (Rosyjskie Gimnazjum Społeczne im. A.Puszkina w Wilnie) (1931 m. liepos mėn.–1935 m.)

Privati mišri A. Puškino gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne z rosyjskim językiem nauczania im. A. Puszkina w Wilnie) (1936–1938 m.)

Privatūs mišrūs A. Puškino licėjus ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne z rosyjskim językiem nauczania im. A. Puszkina w Wilnie) (1938–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. A. Puškino rusų humanitarinė gimnazija Vilniuje. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas 1921-09-10 išdavė L. Pospelovai leidimą Nr. 1829 įsteigti ir laikyti 8 klasių mergaičių gimnaziją rusų dėstomąja kalba.

Nuo 1922 m. leidimus veikti gimnazijai kasmet išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Pagal 1923-09-28 išduotą leidimą Nr. 16460/23 mokykla vadinosi Liubovės Pospelovos rusų mergaičių gimnazija Vilniuje, pagal 1924-08-06 išduotą leidimą Nr. 9670/24 – Liubovės Pospelovos rusų humanitarine mergaičių gimnazija Vilniuje.

1928-08-29 kuratorija išdavė leidimą Nr. II-29866/28 veikti Liubovės Pospelovos rusų humanitarinei gimnazijai Vilniuje, kurios 4 žemesniosios klasės buvo mišrios.

1929-07-27 išduotame leidime Nr. II-20745/29 nurodytas mokyklos pavadinimas – Liubovės Pospelovos rusų gimnazija Vilniuje. I–V klasės buvo mišrios.

1930/1931 m. m. gimnazija vadinosi A. Puškino rusų humanitarine gimnazija Vilniuje. Pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Gimnazija veikė iki 1930/1931 m. m. pabaigos. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Rusų draugijos gimnazija Vilniuje. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-08-22 išdavė Vilniaus miesto rusų draugijai leidimą Nr. 7030 steigti ir laikyti 8 klasių humanitarinę berniukų gimnaziją.

1924-07-31 kuratorija išdavė leidimą Nr. 9581/24 veikti Rusų draugijos humanitarinei berniukų gimnazijai Vilniuje.

Pagal 1929-07-29 išduotą leidimą Nr. II-22505/29 mokykla vadinosi Rusų draugijos gimnazija Vilniuje, I–V klasės buvo mišrios. 1930/1931 m. m. mišrios buvo I–VII klasės.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Gimnazija veikė iki 1930/1931 m. m. pabaigos. [1] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Privatūs mišrūs A. Puškino licėjus ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1931-07-29 išdavė L. Pospelovai ir Vilniaus rusų draugijai leidimą Nr. II-200012/31 laikyti 8 klasių humanitarinę mišrią gimnaziją rusų dėstomąja kalba. A. Puškino rusų humanitarinė gimnazija Vilniuje ir Rusų draugijos gimnazija Vilniuje susijungė į vieną mokymo įstaigą, pavadintą Rusų visuomenine A. Puškino gimnazija Vilniuje.

Nuo 1936 m. mokykla buvo vadinama Privačia mišria A. Puškino gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Pagal Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1937-06-07 leidimą Nr. II-16644/37 nuo 1937/1938 m. m. prie gimnazijos pradėjo veikti licėjus.[2]

1938/1939 m. m. mokykla buvo vadinama Privačiais mišriais A. Puškino licėjumi ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje. Pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Dokumentuose pavadinimas įvairuoja: mokykla dar vadinama Privačiais A. Puškino licėjumi ir gimnazija Vilniuje.

Mokyklos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Mokykla veikė iki 1940 m.[3] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

A. Puškino rusų humanitarinė gimnazija Vilniuje, Rusų draugijos gimnazija Vilniuje, Privatūs mišrūs A. Puškino licėjus ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos.

Gimnazijos buvo humanitarinio profilio, aštuonių klasių, nuo 1938 m. gimnazija buvo keturių klasių. Į dviejų klasių licėjų buvo priimami baigę gimnaziją moksleiviai. Licėjuje veikė Humanitarinis skyrius.

Nuo 1933/1934 m. m. gimnazijai kasmet buvo suteikiamos valstybinės gimnazijos teisės.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Privačių mišrių A. Puškino licėjaus ir gimnazijos rusų dėstomąja kalba Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1949-10-09 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 245 apskaitos vienetai. 1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 2 – 2 apskaitos vienetai. Vėliau (data nenustatyta) apyrašui Nr. 2 duotas Nr. 2a. 1961-12-19 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 1188 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 183 yra 3 apyrašai, 1435 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis.

Fonde yra Vilniaus rusų A. S. Puškino privatinės gimnazijos 1940 m. dokumentų, Vilniaus rusų Lenino vidurinės mokyklos, Vilniaus gudų-rusų gimnazijos 1941–1942 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, leidimai veikti mokymo įstaigoms; privačių mišrių A. Puškino licėjaus ir gimnazijos Vilniuje įstatai; mokymo įstaigų pedagogų tarybų, egzaminų komisijų posėdžių protokolai; statistinės žinios apie mokyklas, moksleivius; susirašinėjimo leidimų veikti suteikimo, finansavimo, moksleivių priėmimo, vakarų organizavimo, kadrų klausimais dokumentai; egzaminų ir kiti rašomieji darbai; moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokyklos kronikos, klasių žurnalai, brandos atestatų nuorašai, prašymai priimti į gimnaziją ir į darbą, mokinių sveikatos stebėjimo kortelės, mokytojų sąrašai, mokinių asmens bylos, finansų dokumentai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Mokinių asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 183 apyraše Nr. 1 įrašyti 245 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 183 apyraše Nr. 2 įrašyti 1188 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašyti egzaminų rašomieji darbai ir mokinių prašymai priimti į gimnaziją.

Iš viso fondo Nr. 183 apyraše Nr. 2a įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937 m., 1940‑1942 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 272 (It.), 160, 695, 803, 7085; F. 51, ap. 15, b. 1362; ap. 7, b. 425; ap. 17, b. 32, 183.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7085; F. 183, ap. 1. b. 165.
[3] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ MIŠRIŲ A. PUŠKINO LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS RUSŲ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDO NR. 183 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-13

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Privačių mišrių A. Puškino licėjaus ir gimnazijos rusų dėstomąja kalba Vilniuje fondą Nr. 183 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-05-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-241/1

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1066 priklauso Privačių mišrių A. Puškino licėjaus ir gimnazijos rusų dėstomąja kalba Vilniuje fondui Nr. 183 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 183 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 244.

Iš viso fonde Nr. 183 yra 3 apyrašai, 1436 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 244.

Į apyrašo tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 246 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA DĖL

FONDO NR. 183 BYLŲ SKAIČIAUS TIKSLINIMO

2015-02 -26 Nr. SA-42

Vilnius

 

Remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo Rašytinių dokumentų skyriaus 2014 m. veiklos planu (2014-02-27 Nr. V9-64), patikslintas Privačių mišrių A. Puškino licėjaus ir gimnazijos rusų dėstomąja kalba Vilniuje fondo Nr. 183 apyrašuose Nr. 1, 2, 2a įrašytų bylų skaičius.

Apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1949 m. fonde Nr. 183 buvo apyrašas Nr. 1, 245 apskaitos vienetai. 1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai. Kada buvęs apyrašas Nr. 2 peršifruotas į apyrašą Nr. 2a – nenustatyta.

1961 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 2, kuriame įrašytos 1188 mokinių asmens bylos. Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

2015 m., atliekant fondo Nr. 183 bylų skaičiaus tikslinimą Bylų sąvado bazėje, nustatyta, kad apyraše Nr. 1 įrašytos mokinių asmens dokumentų bylos nuo Nr. 219 iki Nr. 243 nerastos saugykloje. Taip pat šios bylos buvo nerastos ir 1984-03-20 Bylų skaičiaus ir būklės patikrinimo metu.

Nustatyta, kad apyraše Nr. 1 įrašytos mokinių asmens dokumentų bylos nuo Nr. 219 iki Nr. 243 buvo iškeltos ir pertvarkytos į pavienes mokinių asmens bylas, įrašytas apyraše Nr. 2. Apyraše Nr. 1 įrašytos bylos Nr. 219–243 iš apskaitos dokumentų nebuvo išbrauktos.

Taip pat nustatyta, kad apyraše Nr. 2 įrašyta byla Nr. 701 dubliuojasi su byla Nr. 702 (t.y. aprašyta antrą kartą). Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytos 1187 bylos.

Apyraše Nr. 1 įrašytos bylos Nr. 219 – 243 išbraukiamos iš apskaitos dokumentų. Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytos 221 bylos.

Tikslinamas fondo Nr.183 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2, skaičius.

Iš viso fonde Nr. 183 yra 3 apyrašai, 1410 apskaitos vienetų: apyraše Nr. 1 – 221, apyraše Nr. 2 – 1187, apyraše Nr. 2a – 2 apskaitos vienetai.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta ŠimelevičienėRašytinių dokumentų skyriaus vedėja Virginija Litvinaitytė

 

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:06