O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 187 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ PETRO SKARGOS GIMNAZIJŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 187

2007-06-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. „Vilijos“ lenkų sporto draugijos kunigo Petro Skargos brandos kursai Vilniuje (Kursa maturalne im. ks. Piotra Skargi Pol. Towarzystwa Sportowego „Wilja“ w Wilnie) (1922-11-04–1923 –09-05)

Kunigo P. Skargos brandos kursai Vilniuje (Kursy Maturalne im. ks. P. Skargi w Wilnie) (1923-09-06–1924-11-25)

Petro Skargos brandos ir paruošiamieji kursai Vilniuje (Kursy Maturalne i przygotowawcze im. Piotra Skargi w Wilnie) (1924-11-26–1926-08-06)

Kunigo Petro Skargos brandos ir paruošiamieji kursai Vilniuje (Kursy Maturalne i Przygotowawcze im. ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1926-08-07–1927-08-19)

Petro Skargos mišrūs kursai Vilniuje /suaugusiesiems/ (Kursy Koedukacyjne im. Piotra Skargi w Wilnie /dla dorosłych/) (1927-08-20–1929-07-08)

Kunigo Petro Skargos mišrūs gimnaziniai suaugusiųjų kursai Vilniuje (Kursy Koedukacyjne dla dorosłych w zakresie gimnazjalnym im. Ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1929-07-09–1931-07-23)

Kunigo Petro Skargos humanitarinė mišri suaugusiųjų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne dla dorosłych im. Ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1931-07-24–1931 m. rugsėjo mėn.)

Kunigo Petro Skargos humanitarinė mišri suaugusiųjų gimnazija su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne dla dorosłych im. Ks. Piotra Skargi z oddziałem matematyczno-przyrodniczym w Wilnie) (1931 m. rugsėjo mėn.–1935 m.)

Kunigo Petro Skargos privati humanitarinė mišri suaugusiųjų gimnazija su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Humanistyczne z oddziałem matematycno-przyrodniczym dla dorosłych im. Ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1935–1938 m.)

2. Kunigo Petro Skargos privati mišri gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1935-11-26–1939 m.)

Kunigo Petro Skargos privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. ks. Piotra Skargi w Wilnie) (1939–1940 m.)

Privatinė koedukacinė Petro Skargos gimnazija Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Piotra Skargi w Wilnie z wykładowym językiem polskim) (1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Kunigo Petro Skargos privati humanitarinė mišri suaugusiųjų gimnazija su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-11-04 išdavė „Vilijos“ lenkų sporto draugijai leidimą Nr. 3116/22 įsteigti gimnazinius kursus. Kursai vadinosi „Vilijos“ lenkų sporto draugijos kunigo Petro Skargos brandos kursai Vilniuje.

1923-09-06 kuratorijos išduotame leidime veikti Nr. 14757/23 kursai pavadinti Kunigo P. Skargos brandos kursais Vilniuje.[1]

Nuo 1924 m. kursų savininkas buvo S. Bernackis, kuriam 1924-11-26 buvo išduotas leidimas Nr. 16042/24-III kursams veikti. Kursai pavadinti Petro Skargos brandos ir paruošiamaisiais kursais Vilniuje. [2]

1926-08-07 išduotame leidime veikti Nr. II-17051/26 kursai pavadinti Kunigo Petro Skargos brandos ir paruošiamaisiais kursais Vilniuje[3] , 1927-08-20 leidime Nr. II-17337/27 – Petro Skargos mišriais kursais Vilniuje /suaugusiesiems/,[4] 1929-07-09 leidime Nr. II-16792/29 – Kunigo Petro Skargos mišriais gimnaziniais suaugusiųjų kursais Vilniuje.[5]

Nuo 1931/1932 mokslo metų pradžios kursai pertvarkyti į gimnaziją (1931-07-24 leidimas Nr. II-22802/31gimnazijai veikti). Mokykla pavadinta Kunigo Petro Skargos humanitarine mišria suaugusiųjų gimnazija Vilniuje.[6]

Nuo 1931 m. rugsėjo mėn. gimnazija dokumentuose vadinama Kunigo Petro Skargos humanitarine mišria suaugusiųjų gimnazija su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje, nuo 1935 m. – Kunigo Petro Skargos privačia humanitarine mišria suaugusių gimnazija su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje. Tikslios mokyklos pavadinimo pakeitimo datos ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[7]

Mokyklos veiklą reglamentavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Gimnazija veikė iki 1937/1938 m. m. pabaigos.[8] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Privatinė koedukacinė Petro Skargos gimnazija Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba. Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1935-11-26 sprendimu Nr. II-35661/35 buvo leista veikti Kunigo Petro Skargos privačiai mišriai gimnazijai Vilniuje.

Nuo 1939 m. mokykla vadinosi kunigo Petro Skargos privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje. 1940 m. dokumentuose mokykla vadinama Privatine koedukacine Petro Skargos gimnazija Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba.

Gimnazijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1939 m. spalio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1940 m. Mokyklos pavadinimo pasikeitimų, veiklos pabaigos tikslios datos bei teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1„Vilijos“ lenkų sporto draugijos kunigo Petro Skargos brandos kursai Vilniuje buvo suaugusiųjų mokymo įstaiga, kurioje buvo mokoma pagal gimnazijos programą. Mokslas kursuose truko 3 metus. Dviejų gimnazijos klasių programa kursuose buvo išeinama per vienerius metus. Į kursus buvo priimami asmenys nuo 18 metų. Keičiantis kursų pavadinimui, 1923–1931 m. kursų funkcijos nesikeitė.

Kunigo Petro Skargos humanitarinė mišri suaugusiųjų gimnazija Vilniuje buvo humanitarinio profilio suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, rengė suaugusiuosius mokytis aukštosiose mokyklose. Gimnazijoje veikė matematikos ir gamtos skyrius. Į gimnaziją buvo priimami asmenys nuo 18 metų. Keičiantis gimnazijos pavadinimui, jos funkcijos 1931–1938 m. nesikeitė.

2. Kunigo Petro Skargos privati mišri gimnazija Vilniuje, vėliau – Kunigo Petro Skargos privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, į kurią buvo priimami asmenys nuo 12 iki 16 metų. Gimnazija buvo 4 klasių, moksleiviai joje buvo ruošiami tęsti mokslą licėjuje. Nuo 1939/1940 m. m. veikusiame licėjuje veikė humanitarinis skyrius, moksleiviai buvo ruošiami mokytis aukštosiose mokyklose

Privatinė koedukacinė Petro Skargos gimnazija Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba buvo mišri bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kunigo Petro Skargos privačios humanitarinės mišrios suaugusiųjų gimnazijos su matematikos ir gamtos skyriumi Vilniuje ir Privatinės koedukacinės Petro Skargos gimnazijos Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-17 Petro Skargos privačios gimnazijos fonde buvo 275 saugojimo vienetai.

Dokumentai sutvarkyti ir 1952-04-07 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 525 apskaitos vienetų.

1978 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 187 yra 1 apyrašas, 527 apskaitos vienetai.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Privatinės Koedukacinės Petro Skargos gimnazijos Vilniuje su dėstomąja lenkų kalba dokumentų. Patikslintas Privačios P. Skargos humanitarinės mišrios suaugusių gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 187 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Privačios Petro Skargos gimnazijos Vilniuje“.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokyklų įstatai, mokyklų veiklos ataskaitos, statistinės žinios apie mokyklas, susirašinėjimo leidimų veikti mokykloms suteikimo, brandos egzaminų organizavimo, mokinių priėmimo, kadrų klausimais dokumentai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, skelbimų ir nurodymų mokytojams knygos, klasių žurnalai, prašymai priimti į kursus ir gimnazijas, mokslo pažymėjimai, mokinių, abiturientų, mokytojų sąrašai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklas, mokslo pažymėjimų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 187 apyraše Nr. 1 įrašyti 527 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 187, ap. 1, b.48, l. 7; F. 172, a.1, b. 2556, l. 4.
[2] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1362, l.68, 69, 211.
[3] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 92, l. 122.
[4] LCVA. F. 51, Ap. 7, b. 287, l. 12.
[5] LCVA. F. 51, ap. 17, b. 32, l. 69.
[6] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2556, l. 9.
[7] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286;
[8] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7439, l. 92.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:09