O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 188 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUZEFO IGNACO KRAŠEVSKIO MIŠRIOS HUMANITARINĖS GIMNAZIJOS IR 

MIŠRIŲ VAKARINIŲ SUAUGUSIŲJŲ BRANDOS KURSŲ PRIE J. I. KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 188

2006-06/2007-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Marijos Vinogradovos-Šestovos privati mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Prywatne Koedukacyjne Marji Winogradowowej-Szestowowej w Wilnie) (1926-07-12–1927-06-13)

Juzefo Ignaco Kraševskio mišri humanitarinė gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Koedukacyjne Humanistyczne im. Józefa-Ignacego Kraszewskiego w Wilnie) (1927-06-14–1927-10-07)

Marijos Vinogradovos-Šestovos mišri Juzefo Ignaco Kraševskio gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Koedukacyjne im. Józefa-Ignacego Kraszewskiego – Marji Winogradowowej-Szestowowej w Wilnie) (1927-10-08–1929-06-12)

Juzefo Ignaco Kraševskio mišri humanitarinė gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Koedukacyjne Humanistyczne im. Józefa-Ignacego Kraszewskiego w Wilnie) (1929-06-13–1933-06-14)

2. Suaugusiųjų kursai prie Marijos Vinogradovos Šestovos gimnazijos Vilniuje (Kursy dla dorosłych przy Gimnazjum Marji Winogradowowej  Szestowowej w Wilnie) (1926-10-12–1927 m.)

Suaugusiųjų kursai prie J. I. Kraševskio 8 klasių gimnazijos Vilniuje (Kursy dla dorosłych przy Gimnazjum 8 klasowem im. J.-I. Kraszewskiego w Wilnie) (1927–1929 m.)

Suaugusiųjų kursai prie J. I. Kraševskio mišrios humanitarinės gimnazijos Vilniuje (Kursy dla dorosłych przy Gimnazjum Koedukacyjnem Humanistycznem im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie) (1929 m.–1930-09-28)

Suaugusiųjų kursai prie J. Kraševskio gimnazijos Vilniuje (Kursy dla dorosłych przy Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Wilnie) (1930-09-29–1931 m.)

Mišrūs vakariniai suaugusiųjų brandos kursai prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje (Koedukacyjne wieczorowe Kursy Maturalne dla dorosłych przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie) (1931–[1933] m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus mokyklų kuratorija 1926-07-12 išdavė Marijai Vinogradovai-Šestovai leidimą Nr. II-14597/26 atidaryti ir išlaikyti 8 klasių humanitarinę mišrią gimnaziją. Gimnazija pavadinta Marijos Vinogradovos-Šestovos privačia mišria humanitarine gimnazija Vilniuje.[1] Dokumentuose gimnazija taip pat buvo vadinama Marijos Vinogradovos 8 klasių gimnazija Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1927-06-14 išduotame leidime veikti Nr. II-13932/27 gimnazija pavadinta Juzefo Ignaco Kraševskio mišria humanitarine gimnazija Vilniuje. Kuratorijos 1927-10-08 raštu Nr II-17971/27 mokykla pavadinta Marijos Vinogradovos-Šestovos mišria Juzefo Ignaco Kraševskio gimnazija Vilniuje.

1929-06-13 leidime veikti Nr. II-14919/29 mokykla pavadinta Juzefo Ignaco Kraševskio mišria humanitarine gimnazija Vilniuje.[2]

Nuo 1927 m. gimnazija dokumentuose taip pat buvo vadinama J. I. Kraševskio 8 klasių gimnazija Vilniuje.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1932-11-30 įsakymu Nr. II-28261/32 gimnazija nuo 1933-06-15 uždaryta.[4]

2. Suaugusiųjų kursai prie Marijos Vinogradovos Šestovos gimnazijos Vilniuje buvo įsteigti, remiantis Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1926-10-12 išduotu leidimu Nr. II-23007.[5]

Dokumentuose 1927–1929 m. kursai vadinami Suaugusiųjų kursais prie J. I. Kraševskio 8 klasių gimnazijos Vilniuje, 1929 m.–1930-09-28 – Suaugusiųjų kursais prie J. I. Kraševskio mišrios humanitarinės gimnazijos Vilniuje.[6]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1930-09-29 išduotame leidime veikti Nr. II-31078/30 kursai pavadinti Suaugusiųjų kursais prie J. Kraševskio gimnazijos Vilniuje. [7]

1931–1933 m. dokumentuose kursai vadinami Mišriais vakariniais suaugusiųjų brandos kursais prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje.[8] Pavadinimo pasikeitimo tiksli data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Tiksli Mišrių vakarinių suaugusiųjų brandos kursų prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta. 1933 m. kursai dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Marijos Vinogradovos-Šestovos privati mišri gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo 8 klasių mišri humanitarinio profilio vidurinė mokykla.

Keičiantis gimnazijos pavadinimui, jos funkcijos nesikeitė.

2. Suaugusiųjų kursai prie Marijos Vinogradovos Šestovos gimnazijos Vilniuje buvo suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga, kurioje buvo mokoma pagal gimnazijos programą ir ruošiama brandos egzaminams. Mokslas kursuose truko 3 metus. Vienos gimnazijos klasės programa kursuose buvo išeinama per vieną semestrą.

Keičiantis kursų pavadinimui, jų funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Juzefo Ignaco Kraševskio mišrios humanitarinės gimnazijos ir Mišrių vakarinių suaugusiųjų brandos kursų prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-22 į apskaitos dokumentus įrašytas Kraševskio gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 188 apyrašas Nr. 1, 141 apskaitos vienetas.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Mišrių vakarinių suaugusiųjų brandos kursų prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje dokumentų. Patikslintas J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 188 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Juzefo Ignaco Kraševskio mišri humanitarinė gimnazija ir Mišrūs vakariniai suaugusiųjų brandos kursai prie J. I. Kraševskio gimnazijos Vilniuje “.

Iš viso fonde Nr. 188 yra 1 apyrašas, 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti gimnazijos pedagogų tarybos posėdžių protokolai, gimnazijos veiklos ataskaitos, gimnazijos moksleivių ir kursų lankytojų elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, pažymių žurnalai, prašymai priimti į gimnaziją ir kursus, mokinių sąrašai, kursų lankytojų išeito mokslo pažymėjimų nuorašai, gimnazijos moksleivių ir kursų lankytojų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į gimnaziją ir kursus bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 188 apyraše Nr. 1 įrašytas 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2809, l. 11
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2809, l. 33, 35, 72.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2809, l. 292; Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1933, l. 235.
[5] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 92, l. 89.
[6] LCVA. F. 1055, ap. 1, b. 119, l. 1, 2.
[7] LCVA. F. 51, ap. 17, b. 183, l. 28.
[8] LCVA. F. 1055, ap. 1, b. 119, l. 4, 6, 8, 10.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUZEFO IGNACO KRAŠEVSKIO MIŠRIOS HUMANITARINĖS GIMNAZIJOS IR MIŠRIŲ VAKARINIŲ SUAUGUSIŲJŲ BRANDOS KURSŲ PRIE J. I. KRAŠEVSKIO GIMAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 188 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-11-15 Nr. SA-40

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-292.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 188 buvo 1 apyrašas, 141 apskaitos vienetas.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 188 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 142 (senas fondo Nr. 188 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 188 yra 1 apyrašas, 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m., fonde yra 1935 m. dokumentų. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš, vokiečių, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti gimnazijos pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokytojų ataskaitos, moksleivių, klausytojų elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai, mokinių ir klausytojų asmens bylos, prašymai priimti į gimnaziją ir kursus.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1933 m., yra 1935 m. dokumentų. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš, vokiečių, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-18 14:17