O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 191 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CIPOS KLIUČOVOS HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 191

2007-03-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

C. Kliučovos 8 klasių humanitarinė gimnazija Vilniuje (8 klasowe Gimnazjum Humanistyczne C. Kluczowej w Wilnie) (1923–1924 m.)

Cipos Kliučovos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Cypy Kluczowej w Wilnie) (1924–1933 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1923-07-09 išdavė Cipai Kliučovai leidimą Nr. 9364/23-III išlaikyti 8 klasių humanitarinę mišrią gimnaziją lenkų dėstomąja kalba, kurioje buvo ir paralelinės I-VI klasės hebrajų dėstomąja kalba. Mokykla vadinosi C. Kliučovos 8 klasių humanitarinė gimnazija Vilniuje.[1]

1924-07-06 leidime veikti Nr. 5909/24-III nurodytas mokyklos pavadinimas - Cipos Kliučovos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje. Nuo 1924/1925 mokslo metų klasės hebrajų dėstomąja kalba pertvarkytos į atskirą „Herclijos“ gimnaziją.[2]

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1933 m. rudens. [4] Tiksli veiklos pabaigos data, mokyklos uždarymo teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojo funkcijos

 

C. Kliučovos 8 klasių humanitarinė gimnazija Vilniuje, Cipos Kliučovos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo 8 klasių vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Cipos Kliučovos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-12-20 įrašytas apyrašas Nr. 1, 34 apskaitos vienetai.

1996 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 191 yra 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1933 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, brandos egzaminų protokolai, mokyklos veiklos ataskaitos, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokinių asmens bylos, brandos egzaminų protokolų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 191 apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 806, l. 167.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3851, l. 5, 7, 43.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286;
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4020.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 PAŽYMA APIE

CIPOS KLIUČOVOS HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE

FONDO NR. 191 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-07-12 Nr. SA-29

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Cipos Kliučovos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 191 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-03-23 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-41.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 191 buvo 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 191 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 35 (senas fondo Nr. 191 apyrašas Nr. 1).

Tobulinant apyrašo bylų antraštes, rasta 1 fondui nepriklausanti byla. Nustačius rastos bylos fondinę priklausomybę, ji perkelta į fondą Nr. 172 (žr. Fondo Nr. 191 pertvarkymo (apyrašo Nr. 1 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Iš viso fonde Nr. 191 yra 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1933 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

                     

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti gimnazijos pedagogų, auklėtojų tarybų posėdžių protokolai, gimnazijos veiklos ataskaitos, raštas ministerijai dėl gimnazijos teisių, mokinių asmens bylos, brandos egzaminų protokolai, elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1933 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė                                                                                    Elena Vydrina


 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-07-12 10:03