O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 193 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ BENEDIKTINIŲ PRIVAČIŲ ŠV. KOTRYNOS MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS IR LICĖJAUS VILNIUJE FONDĄ NR. 193

2007-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seserų benediktinių šv. Scholastikos mergaičių licėjus Vilniuje (Liceum Żeńskie P.P. Benedyktynek im. św. Scholastyki w Wilnie) (1923–1933 m.)

Seserų benediktinių šv. Kotrynos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum P.P. Benedyktynek im. św. Katarzyny w Wilnie) (1933–1936 m.)

Seserų benediktinių privati šv. Kotrynos mergaičių gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie P.P. Benedyktynek im. św. Katarzyny w Wilnie) (1936–1938 m.)

Seserų benediktinių privatūs šv. Kotrynos mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. św. Katarzyny P.P. Benedyktynek w Wilnie) (1938-11-14–1939-05-30)

Seserų benediktinių privati šv. Kotrynos mergaičių gimnazija Vilniuje, Seserų benediktinių privatus šv. Kotrynos mergaičių licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. św. Katarzyny P.P. Benedyktynek w Wilnie, Prywatne Liceum Żeńskie im. św. Katarzyny P.P. Benedyktynek w Wilnie) (1939-05-31–1939 m. rugsėjo mėn.)

„Žinijos“ mergaičių vidurinė mokykla Vilniuje (Szkoła Średnia Żeńska „Wiedza“ w Wilnie) (1939 m. rugsėjo mėn.–1939 m. gruodžio mėn.)

Seserų Benediktinių privatinė mergaičių gimnazija (1939 m. gruodžio mėn.–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Gavusi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1923-11-17 leidimą Nr. 19728/23-III, Seserų benediktinių vienuolija atidarė 6 klasių vidurinę mokyklą. Mokykla vadinosi Seserų benediktinių šv. Scholastikos mergaičių licėjus Vilniuje.[1]

Nuo 1933/1934 mokslo metų mokykla vadinosi Seserų benediktinių šv. Kotrynos gimnazija Vilniuje.[2]

Nuo 1936 m. mokykla vadinosi Seserų benediktinių privati šv. Kotrynos mergaičių gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1938-11-14 raštu Nr. II-37548/38 nustatė mokyklos pavadinimą – Seserų benediktinių privatūs šv. Kotrynos mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje, o 1939-05-31 raštu Nr. II-9363/39 – Seserų benediktinių privati šv. Kotrynos mergaičių gimnazija Vilniuje, Seserų benediktinių privatus šv. Kotrynos mergaičių licėjus Vilniuje.

Seserims benediktinėms 1939-09-20 atsisakius išlaikyti mokyklą, jos išlaikymu rūpinosi tėvų ir pedagogų komitetas. Mokykla pavadinta „Žinijos“ mergaičių vidurine mokykla Vilniuje.[3]

Nuo 1939 m. gruodžio mėn. gimnazija vadinosi Seserų benediktinių privatine mergaičių gimnazija. Dokumentuose mokykla taip pat vadinama Seserų benediktinių šv. Kotrynos gimnazija Vilniuje.[4]

Gimnazija veikė iki 1940 m. Tiksli veiklos pabaigos data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seserų benediktinių privatūs šv. Kotrynos mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazija buvo humanitarinio profilio, licėjuje veikė humanitarinis ir gamtos skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seserų benediktinių privačių šv. Kotrynos mergaičių gimnazijos ir licėjaus Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-07 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 1, 464 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 193 yra 1 apyrašas, 464 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra pradžios mokyklos, veikusios prie Seserų benediktinių privačios šv. Kotrynos mergaičių gimnazijos Vilniuje, veiklos bylų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų ir brandos egzaminų, kraštotyrininkų būrelio susirinkimų protokolai; mokymo programos, veiklos planai; mokyklos veiklos, vizitacijų, mokyklos gydytojo ataskaitos; žinios apie mokinius, mokyklą ir internatą; susirašinėjimo mokymo, egzaminų organizavimo, leidimų dėstyti mokykloje išdavimo, kadrų klausimais dokumentai; egzaminų klausimai; mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, klasių žurnalai; mokinių stebėjimo lapai, mokslo baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į gimnaziją; mokesčių už mokslą knyga; mokinių asmens bylos, mokytojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokinių asmens bylos, mokslo baigimo pažymėjimų, prašymų priimti į gimnaziją bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 193 apyraše Nr. 1 įrašyti 464 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 193, ap. 1, b. 1, l. 348.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4136, l. 18.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7099, l.1-4, 6.
[4] LCVA. F. 193, ap. 1, b. 45.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:14