O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 194 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUNIGŲ MISIONIERIŲ PRIVAČIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 194

2007-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kunigų misionierių mažoji seminarija Vilniuje (Małe Seminarjum ks. ks. Misjonarzy w Wilnie) (1924-09-10–1925-04-07)

Kunigų misionierių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Księży Misjonarzy w Wilnie) (1925-04-08–1934 m.)

Kunigų misionierių privati gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Księży Misjonarzy Wilnie) (1934–1938 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1924-09-10 išdavė Kunigų misionierių kongregacijai leidimą Nr. 12782/24-III atidaryti 8 klasių vidurinę mokyklą. Mokykla vadinosi Kunigų misionierių mažoji seminarija Vilniuje.

1925-04-08 kuratorijos raštu Nr. 6661/25-II mokykla pavadinta Kunigų misionierių gimnazija Vilniuje.[1]

Nuo 1934 m. mokykla vadinosi Kunigų misionierių privati gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[2]

Gimnazija veikė iki 1937/1938 mokslo metų pabaigos. Tiksli veiklos pabaigos data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

1939 m. rugsėjo mėn. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija leido Kunigų misionierių kongregacijai atidaryti Vilniuje licėjų.[3] Ar buvo atidarytas licėjus, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kunigų misionierių privati gimnazija Vilniuje buvo mokymo įstaiga - noviciatas, kurioje buvo įgyjamas bendrasis vidurinis išsilavinimas ir rengiami būsimi kunigai misionieriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kunigų misionierių privačios gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-13 įrašyti 46 neaprašyti saugojimo vienetai.

1979-05-21 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 45 apskaitos vienetai. 1979-05-14 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 194 yra 2 apyrašai, 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo knygų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pusmečių ir metų pažymų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 194 apyraše Nr. 1 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Moksleivių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos moksleivių asmens bylos, mokslo metų baigimo pažymėjimai, sveikatos stebėjimo lapai, kandidatų mokytis licėjuje anketos.

Asmens bylos ir mokslo metų baigimo pažymėjimų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 194 apyraše Nr. 2 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2178, l. 54, 58.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7111.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUNIGŲ MISIONIERIŲ PRIVAČIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE

FONDO NR. 194 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2022-03-16 Nr. SA-25

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kunigų misionierių privačios gimnazijos Vilniuje fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje pažymoje Nr. SA-13.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 194 buvo 2 apyrašai, 105 apskaitos vienetai.

2022 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 194 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, tikslinamos datos. Patikslinti apyrašų pavadinimai – Mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo žurnalų apyrašas Nr. 1 ir Mokinių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 2.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 2 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla Nr. 46 (senas fondo Nr. 194 apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – byla Nr. 61 (senas fondo Nr. 194 apyrašas Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 194 yra 2 apyrašai, 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m., 1979 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti mokinių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai, senas bylų apyrašas Nr. 1.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m., 1979 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Mokinių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti mokinių mokslo pažymėjimai, asmens bylos, sveikatos lapai, kandidatų į licėjų anketos, senas bylų apyrašas Nr. 2.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m., 1979 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-03-18 09:03