O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 195 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZOFIJOS BYKOVOS-LUNINOS HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 195

2006-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zofijos Bykovos-Luninos rusų mergaičių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum rosyjskie żeńskie Zofji Bykowowej-Łuninowej w Wilnie) (1925 m. rugsėjo mėn.–1927 m. lapkričio mėn.)

Zofijos Bykovos-Luninos humanitarinė mišri 8 klasių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum ośmioklasowe koedukacyjne humanistyczne Zofji Bykowowej-Łuninowej w Wilnie) (1927 m. lapkričio mėn.–1927 m. gruodžio mėn.)

Zofijos Bykovos-Luninos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Zofji Bykowowej-Łuninowej w Wilnie) (1927 m. gruodžio mėn.–1928 m.)

Zofijos Bykovos-Luninos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne Zofji Bykowowej-Łuninowej) (1928–1930 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1925 m. rugsėjo mėn. išdavė Zofijai Bykovai-Luninai leidimą Nr. 17672/25-II įsteigti 8 klasių mergaičių humanitarinio bei matematikos ir gamtos profilio gimnaziją rusų dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi Zofijos Bykovos-Luninos rusų mergaičių gimnazija Vilniuje. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1927-11-24 raštu Nr. II-32905/27 mokykla pavadinta Zofijos Bykovos-Luninos humanitarine mišria 8 klasių gimnazija Vilniuje.

Remiantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1927-12-03 raštu Nr. II-17845/27 mokykla pavadinta Zofijos Bykovos-Luninos gimnazija Vilniuje.

1928-08-03 išduotame leidime veikti Nr. II-27996/28 mokykla pavadinta Zofjos Bykovos-Luninos humanitarinia mišria gimnazija Vilniuje.[1]

Gimnazijos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Gimnazija veikė iki 1929/1930 m.m. pabaigos. Leidimas veikti 1930/1931 mokslo metams nebuvo išduotas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Zofijos Bykovos-Luninos gimnazija Vilniuje buvo privati aštuonių klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazija buvo humanitarinio bei matematikos ir gamtos, nuo 1927 m. – humanitarinio profilio. Dėstomoji kalba buvo rusų, nuo 1928 m. palaipsniui pereita prie lenkų dėstomosios kalbos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Zofijos Bykovos-Luninos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo dokumentų gavimo data – 1940 m.

Į apskaitos dokumentus 1952-04-07 įrašyti apyrašai Nr. 1, 16 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2, 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 195 yra 2 apyrašai, 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1930 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti klasės žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 195 apyraše Nr. 1 įrašyti 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1930 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, egzaminų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 195 apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1929 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 172, ap. 1, b. 4313.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[3] LCVA. F. 51, ap. 17, b. 183.
 
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZOFIJOS BYKOVOS-LUNINOS HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 195 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-11-24 Nr. SA-44

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-04-24 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-190.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 195 buvo 2 apyrašai, 18 apskaitos vienetų.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 195 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 2 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla Nr. 17 (senas fondo Nr. 195 apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – byla Nr. 3 (senas fondo Nr. 195 apyrašas Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 195 yra 2 apyrašai, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1930 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti klasės bei pamokų ir lankomumo žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1930 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo žurnalas, moksleivių žinių vertinimo ir egzaminų lapai.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1929 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-25 12:19