O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 196 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ETOS DZIENCIELSKOS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 196

2006-07-/2007-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

E. Dziencielskos gimnazija (Gimnazjum E. Dzięcielskiej) (1915–1920 m.)

Išsilavinimo platinimo draugijos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wykształcenia w Wilnie) (1920–1922 m.)

E. Dziencielskos žydų mišri gimnazija Vilniuje (Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum E. Dzięcielskiej w Wilnie) (1922–1923 m.)

Etos Dziencielskos žemesnioji žydų mišri gimnazija Vilniuje (Niższe Gimnazjum Żydowskie Koedukacyjne Ety Dzięcielskiej w Wilnie) (1923 m.–1926-11-17)

E. Dziencielskos aukštesnioji žydų mišri gimnazija Vilniuje (Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Wyższe E. Dzięcielskiej w Wilnie) (1923-07-25–1923-09-03)

E. Dziencielskos humanitarinė mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Humanistyczne Koedukacyjne Gimnazjum z językiem wykładowym polskim E. Dzięcielskiej w Wilnie) (1923-09-04–1924-07-30)

Etos Dziencielskos aukštesnioji humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Wyższe Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Ety Dzięcielskiej w Wilnie) (1924-07-31–1926-11-17)

Etos Dziencielskos humanitarinė 8 klasių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne ośmioklasowe Ety Dzięcielskiej w Wilnie) (1926-11-18–1926-11-28)

Etos Dziencielskos mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum koedukacyjne Ety Dzięcielskiej w Wilnie) (1926-11-29–1933 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

E. Dziencielskos gimnazija veikė Vilniuje nuo 1915 m. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius 1919-10-22 raštu Nr. 619 leido E. Dziencielskai išlaikyti vidurinę mokyklą jidiš dėstomąja kalba. Pavadinimas leidime nenurodytas.[1] Mokyklos pedagogų tarybos sprendimu nuo 1920/1921 mokslo metų gimnazija pavadinta Išsilavinimo platinimo draugijos gimnazija Vilniuje.[2]

Nuo 1922 m. mokykla vadinosi E. Dziencielskos žydų mišria gimnazija Vilniuje.[3] Leidimus veikti gimnazijai nuo 1922 m. išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Nuo 1923/1924 m. m. gimnazija buvo padalinta į dvi atskiras mokyklas – Etos Dziencielskos žemesniąją žydų mišrią gimnaziją Vilniuje (I-III klasės jidiš dėstomąja kalba) ir E. Dziencielskos aukštesniąją žydų mišrią gimnaziją Vilniuje (V-VIII klasės lenkų dėstomąja kalba).

Teisinis pagrindas veikti Etos Dziencielskos žemesniajai žydų mišriai gimnazijai Vilniuje nenustatytas. 1924-07-31 gimnazijai buvo leista tęsti veiklą (leidimas Nr. 10948/24-III).[4]

E. Dziencielskos aukštesniajai žydų mišriai gimnazijai Vilniuje veikti buvo išduotas 1923-07-25 leidimas Nr. 11565/23-III. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1923-09-04 raštu Nr. 14607/23-III nustatytas gimnazijos pavadinimas – E. Dziencielskos humanitarinė mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje.[5] 1924-07-31 leidime veikti Nr. 10950/24-III mokykla pavadinta Etos Dziencielskos aukštesniąja humanitarine mišria gimnazija Vilniuje.[6]

1926/1927 m. m. mokyklos buvo sujungtos. 1926-11-18 leidime veikti Nr. II-25677/26 mokykla pavadinta Etos Dziencielskos humanitarine mišria 8 klasių gimnazija Vilniuje. Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1926-11-29 raštu gimnazija pavadinta Etos Dziencielskos mišria gimnazija Vilniuje.[7] Nuo 1927 m. dokumentuose mokykla taip pat buvo vadinama E. Dziencielskos humanitarine mišria 8 klasių gimnazija Vilniuje, E. Dziencielskos humanitarine mišria gimnazija Vilniuje, E. Dziencielskos privačia mišria gimnazija Vilniuje.

Nuo 1933/1934 m. m. mokykla susijungė su Švietimo platinimo draugijos humanitarine mišria gimnazija Vilniuje. Pavadinimas nepakeistas. Kiek vėliau, tai pačiais mokslo metais, Etos Dziencielskos mišri gimnazija Vilniuje susijungė su Pedagogų draugijos mišria humanitarine gimnazija Vilniuje. Gimnazija buvo pavadinta „Pedagogų draugijos gimnazija (buv. Pedagogų draugijos ir E. Dziencielskos gimnazijos)“.[8] Tikslios mokyklų susijungimo, pavadinimo pasikeitimo datos ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[9]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

E. Dziencielskos gimnazija buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Keičiantis mokyklos pavadinimui jos funkcijos nesikeitė. Iki 1923 m. dėstomoji kalba buvo jidiš, 1923–1926 m. buvo dėstoma jidiš ir lenkų kalbomis, nuo 1926 m. – lenkų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyta 230 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951-12-25 į apskaitos dokumentus įrašytas Vilniaus Dziencielskos privačios gimnazijos fondo Nr. 196 apyrašas Nr. 1, 230 apskaitos vienetai.

1959-11-12 Lvovo srities valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui vieną Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos neaprašytą bylą.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą papildomai įrašyta 113 apskaitos vienetų. 1961 m., 1967 m., 1978 m. papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 196 yra 1 apyrašas, 365 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra pavienių Švietimo platinimo draugijos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų.

Pavienių Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos dokumentų yra Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fonde Nr. 36.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos, brandos egzaminų komisijų posėdžių protokolai, ataskaitos apie mokyklos veiklą, brandos egzaminų eigą, fizinį lavinimą mokykloje, klasių vadovų ataskaitos, mokymo programos, kontroliniai darbai, pamokų ir papildomų pareigų paskirstymo žinios, statistinės žinios apie mokyklą, mokyklos kronikos, susirašinėjimo moksleivių priėmimo, egzaminų organizavimo, personalo klausimais dokumentai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, klasių žurnalai, kontrolinių darbų registracijos, lankomumo, mokinių medicininės apžiūros žurnalai, mokyklos sanitarinė, ambulatorijos knygos, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių ir mokytojų sąrašai, mokinių ir mokytojų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklą bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 196 apyraše Nr. 1 įrašyti 365 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 466, l. 133, 134, 136; b. 534 (II t.), l. 66, 67.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 466, l. 133, 136.
[3] LCVA. F. 196, ap. 1, b. 13; F. 172, ap. 1, b. 826, l. 216.
[4] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 92, l. 9.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1. b. 2808; b. 806, l. 26.
[6] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 92, l. 10.
[7] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2808; F. 51, ap. 7, b. 92, l. 5-11.
[8] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4540, 4539, l. 85, 105.
[9] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286. 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ETOS DZIENCIELSKOS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 196 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-15

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos Vilniuje fondą Nr. 196 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-11-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-320.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 644, 812, 867-874, 906, 1702 priklauso Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos Vilniuje fondui Nr. 196 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 196 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 12 bylų įrašytos numeriais 365–376.

Iš viso fonde Nr. 196 yra 1 apyrašas, 377 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1935 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, diagrama, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį rašyta 12 apskaitos vienetų nuo Nr. 365 iki Nr. 376.

Į apyrašo tęsinį įrašyti susirašinėjimo gimnazijos veiklos klausimais dokumentai, mokinių vertinimo lapai, mokyklos lankomumo žurnalai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 377 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1935 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, diagrama, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:17