O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 198 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZOFIJOS GUREVIČUVNOS ŽYDŲ GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 198

2007-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

A.Antokolskos ir Z.Gurevič žydų mergaičių 7 klasių gimnazija (Żeńskie 7-mioklasowe Gimnazjum Żydowskie A.Antokolskiej i Z. Gurewicz) (1906-08-08–1914 m.)

A.Antokolskos ir Z.Gurevič žydų mišri 7 klasių gimnazija (Koedukacyjne 7-mioklasowe Gimnazjum Żydowskie A.Antokolskiej i Z. Gurewicz) (1914–1918 m.)

Z.Gurevič žydų mišri 8 klasių gimnazija Vilniuje (8 kl. Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne Z.Gurewicz , Wilno) (1918 m.–1922-09-13)

Zofijos Gurevič žydų gimnazija Vilniuje (Żydowskie Gimnazjum Zofji Gurewicz w Wilnie) (1922-09-14–1923-07-17)

Z.Gurevič žydų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żydowskie Z.Gurewicz w Wilnie) (1923-07-18–1924-07-02)

Zofijos Gurevičuvnos žydų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żydowskie Zofji Gurewiczówny w Wilnie) (1924-07-03–1933-08-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

A.Antokolskos ir Z.Gurevič žydų mergaičių 7 klasių gimnazija 1906-08-08 pradėjo veiklą. 1914 m. gimnazija buvo evakuota į Poltavą ir pertvarkyta į mišrią.

Z.Gurevič, 1918 m. grįžusi į Vilnių, atnaujino gimnazijos veiklą. Mokykla vadinosi Z.Gurevič žydų mišri 8 klasių gimnazija Vilniuje. Mokyklos pavadinimas dokumentuose įvairuoja: ji taip pat vadinama Vilniaus Z.Gurevič žydų mišria 8 klasių gimnazija.[1] Dėstomosios kalbos - rusų, jidiš. 1920–1922 m. palaipsniui pereita prie jidiš dėstomosios kalbos.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-08-09 išdavė Z.Gurevič leidimą Nr. 7043 išlaikyti 8 klasių mišrią gimnaziją jidiš dėstomąja kalba.[2] Kuratorijos 1922-09-14 raštu Nr.791/22-III nustatytas mokyklos pavadinimas - Zofijos Gurevič žydų gimnazija Vilniuje.[3]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1923-07-18 leidime Nr. 10725/23-III mokykla pavadinta Z.Gurevič žydų gimnazija Vilniuje.[4]

Remiantis 1924-07-03 leidimu veikti Nr. 8705/24-III mokykla vadinosi Zofijos Gurevičuvnos žydų gimnazija Vilniuje.[5] Dokumentuose gimnazija taip pat vadinama Zofijos Gurevičuvnos žydų humanitarine gimnazija Vilniuje.

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius,[6] nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas,[7] nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[8]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1933-04-19 sprendimu Nr. II-10122/33 gimnazija nuo 1933-08-19 buvo uždaryta.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Zofjos Gurevičuvnos žydų gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo 8 klasių mišri humanitarinio profilio vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Zofjos Gurevičuvnos žydų gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1951-12-20 įrašytas fondo Nr. 198 apyrašas Nr. 1, 340 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 198 yra 1 apyrašas, 340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1933 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, mokslo baigimo pažymėjimai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokslo baigimo pažymėjimų bylos ir mokinių asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 198 apyraše Nr. 1 įrašyta 340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1933 m. Dokumentai jidiš, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. b. 548, l. 9; b. 466, l. 9.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 155 (II t.) l. 86.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 803, l. 148.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 806, l.458.
[5] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1362, l. 285.
[6] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919, Nr. 31-340.
[7] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34.
[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286;
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4320, l. 219, 223. 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:17