O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 199 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CH. EPŠTEINO IR I. ŠPEIZERIO MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 199

2007-06-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum Żydowskie z językiem wykładowym polskim w Wilnie) (1921-09-12–1922-08-08)

Žydų mišri humanitarinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Koedukacyjne Humanistyczne Gimnazjum Żydowskie z językiem wykładowym polskim w Wilnie) (1922-08-09–1922 m. spalio mėn.)

C. Epšteino mišri humanitarinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Koedukacyjne Humanistyczne Gimnazjum C. Epsztejna z językiem wykładowym polskim w Wilnie) (1922 m. spalio mėn.–1923-07-31)

Chaimo Epšteino 8 klasių mišri humanitarinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (8-klasowe Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne z językiem wykładowym polskim Chaima Epsztejna w Wilnie) (1923-08-01–1930 m.)

C. Epšteino ir I. Špeizerio mišri humanitarinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne z językiem wykładowym polskim C. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1930–1935 m.)

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1935 m.–1938-11-13)

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1938-11-14–1939-05-30)

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri gimnazija Vilniuje, Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatus mišrus licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie, Prywatne Liceum Koedukacyjne Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1939-05-31–1940-03-31)

Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinė gimnazija (1940-04-01–1940-09-01)

2. 2 klasių mišri pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba prie humanitarinės C. Epšteino gimnazijos (2-kl. Koedukacyjna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania przy Hum. Gimnazjum C. Epsztejna (1927-02-23–1929 m.)

Privati pradžios mokykla Nr. 34 Vilniuje (Prywatna szkoła powszechna Nr. 34 w Wilnie) (1929 m.–1932-04-26)

Ch. Epšteino privati pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna szkoła powszechna Ch. Epsztejna w Wilnie) (1932-04-27–1932 m. birželio mėn.)

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1932 m. birželio mėn.–1932 m. liepos mėn.)

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania Ch. Epsztejna i I. Szpajzera w Wilnie) (1932 m. liepos mėn.–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinė gimnazija. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas 1921-09-12 išdavė Ch. Epšteinui leidimą Nr. 1837 įsteigti ir išlaikyti žydų mišrią gimnaziją lenkų dėstomąja kalba. Gimnazija turėjo antspaudą „Žydų mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje su Švietimo departamento suteiktomis teisėmis“.[1]

Nuo 1922 m. leidimus veikti gimnazijai išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. 1922-08-09 išduotame leidime veikti 8 klasių humanitarinei gimnazijai mokykla pavadinta Žydų mišria humanitarine gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje (leidimas Nr. 7044).[2]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1922-10-13 raštu Nr. 1849/22-III mokykla pavadinta C. Epšteino mišria humanitarine gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje.[3]

1923-08-01 išduotame leidime veikti Nr. 12581/23-III gimnazija pavadinta Chaimo Epšteino 8 klasių mišria humanitarine gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje. Nuo 1926 m. liepos mėn. gimnazijos savininkai buvo C. Epšteinas ir I. Špeizeris, bet mokyklos pavadinimas nepakeistas.[4] Dokumentuose gimnazijos pavadinimas įvairuoja: ji taip pat vadinama C. Epšteino mišria humanitarine gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje.

Nuo 1930/1931 m. m. mokykla dokumentuose buvo vadinama C. Epšteino ir I. Špeizerio mišria humanitarine gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje, nuo 1935/1936 m. m. – Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privačia mišria gimnazija Vilniuje. Pavadinimų pakeitimo datos ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1938-11-14 raštu Nr. II-25674/38 nustatė mokyklos pavadinimą – Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje, o 1939-05-31 raštu Nr. II-9363/39 – Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri gimnazija Vilniuje, Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatus mišrus licėjus Vilniuje.[5]

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1940-04-01 įsakymu B/Nr. 18 įsteigta mišri žydų gimnazija lenkų dėstomąja kalba. Mokykla vadinosi Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinė gimnazija. [6]

Gimnazijos veiklą nuo 1921 m. iki 1922-05-15 prižiūrėjo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas,[7] nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija,[8] nuo 1939 m. spalio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinė gimnazija nuo 1940-09-01 buvo uždaryta.[9]

2. Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba Vilniuje. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1927-02-23 išdavė Ch. Epšteinui ir I. Špeizeriui leidimą Nr. I-3662/27 išlaikyti 2 klasių pradžios mokyklą. Mokykla dokumentuose iki 1929 m. buvo vadinama 2 klasių mišria pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba prie humanitarinės C. Epšteino gimnazijos, nuo 1929/1930 m. m. iki 1932 m. – Privačia pradžios mokykla Nr. 34.

Vilniaus miesto mokyklų inspektorius 1932-04-27 ir 1932-05-18 raštais Nr.103 nustatė mokyklos pavadinimą – Ch. Epšteino privati pradžios mokykla Vilniuje. Nuo 1932 m. birželio mėn. dokumentuose mokykla buvo vadinama Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privačia mišria pradžios mokykla Vilniuje, nuo 1932 m. liepos mėn. – Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privačia mišria pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba Vilniuje.[10] Tikslios mokyklos pavadinimo pasikeitimo datos nenustatytos.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto mokyklų inspektorius, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Mokykla veikė iki 1940 m.[11] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Žydų mišri gimnazija lenkų dėstomąja kalba Vilniuje buvo mišri bendrojo lavinimo humanitarinio profilio vidurinė mokykla. Keičiantis gimnazijos pavadinimui, 1922–1938 m. jos funkcijos nesikeitė.

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus Vilniuje, vėliau – Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privati mišri gimnazija Vilniuje, Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatus mišrus licėjus Vilniuje buvo mišri bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje veikė keturios klasės, moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą licėjuje. Licėjuje veikė du skyriai – humanitarinis ir gamtos, kuriuos baigę moksleiviai turėjo teisę tęsti mokslą aukštosiose mokyklose.

Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

2. 2 klasių mišri pradžios mokykla lenkų dėstomąja kalba prie humanitarinės C. Epšteino gimnazijos lenkų dėstomąja kalba buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Keičiantis mokyklos pavadinimui, jos funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ch. Epšteino ir I. Špeizerio mokymo įstaigų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 Epšteino ir Špeizerio gimnazijos fonde buvo 935 saugojimo vienetai.

Dokumentai sutvarkyti, ir 1952 m. sudaryti Epšteino ir Špeizerio privačios gimnazijos fondo Nr. 199 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1703 apskaitos vienetai, bei apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 63 apskaitos vienetai.

1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1994 m. ištaisius techninę klaidą apskaitos dokumentuose, patikslintas fonde esančių bylų skaičius – 1744 apskaitos vienetai.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privačios mišrios pradžios mokyklos Vilniuje lenkų dėstomąja kalba dokumentų. Patikslintas C. Epšteino ir I. Špeizerio mišrios gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 199 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Ch. Epšteino ir I. Špeizerio mokymo įstaigos Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 199 yra 2 apyrašai, 1774 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra jam nepriklausančių Švenčionių lietuvių gimnazijos moksleivių 1932–1936 m. elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymų, įrašytų apyraše Nr. 2.

Žydų mišrios gimnazijos lenkų dėstomąja kalba 1921–1922 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr. 229.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti gimnazijos brandos egzaminų komisijos protokolai, gimnazijos ir pradžios mokyklos moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, trimestrų žurnalai, pradžios mokyklos mokinių apskaitos knyga, mokinių prašymai priimti į gimnaziją ir pradžios mokyklą, mokinių asmens bylos, mokslo pažymėjimai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklą, mokslo pažymėjimų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 199 apyraše Nr. 1 įrašyta 1711 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Brandos atestatų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus žydų Ch. Epšteino ir I. Špeizerio privatinės gimnazijos abiturientų brandos atestatai, Švenčionių lietuvių gimnazijos moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 199 apyraše Nr. 2 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1936, 1940 m., dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 752, l. 125, b. 272 (I t.), l. 196.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 695, l. 144.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 747 (III t.), l. 52, 53.
[4] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 92, l. 142.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7086, l. 4.
[6] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 126.
[7] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34.
[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286;
[9] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261.
[10] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1296.
[11] LCVA. F. 199, ap. 1, b. 275.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:19