O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 200 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DR. J. ČARNO MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 200

2007-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Dwuroczne Prywatne Kursy Seminarialne Koedukacyjne D-ra J. Czarny z językiem wykładowym hebrajskim w Wilnie) (1926-10-28–1928 m.)

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1928–1932 m.)

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie im. D-ra J. Czarny w Wilnie) (1932–1936 m.)

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje (Dwuletnie Kursy Ochroniarskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1927-09-01–1929 m.)

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija Vilniuje (Prywatne Seminarium Ochroniarskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1929–1932 m.)

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija (Prywatne Seminarium Ochroniarskie im. D-ra J. Czarno w Wilnie) (1932 m.–1938-11-20)

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje (Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli im. D-ra J. Czarno w Wilnie) (1938-11-21–1939-12-02)

3. Dr. J. Čarno privati mišri gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. D-ra Czarny w Wilnie) (1934-05-08–1939 m.)

Vilniaus žydų D-ro J. Čarno vardo privatinė gimnazija (1939–1940 m.)

4. Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokykla Vilniuje (Powszechna Szkoła Hebrajska D-ra J. Czarno, Wilno) (1926-10-19–1929 m.)

Privati pradžios mokykla Nr. 40 (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 40) (1929 m.–1935-05-31)

Dr. J. Čarno privati 6 klasių mišri pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje (Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna z polskim i hebrajskim językiem nauczania im. D-ra J. Czarny w Wilnie) (1935-06-01–1939 m.)

D-ro J. Čarno vardo privatinė Vilniaus pradžios mokykla (1939–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje pradėjo veikti 1926-10-28.[1] Kursai dar buvo vadinami Dr. J. Čarno hebrajų seminariniais kursais.

1928 m. kursai buvo pertvarkyti į Dr. J. Čarno privačią mišrią mokytojų seminariją Vilniuje.[2] Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

Seminarijos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., seminarijos savininke tapo Fania Čarno. Seminarija pavadinta Dr. J. Čarno vardu.[3]

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis 1932-03-11 Lenkijos Respublikos įstatymu apie mokyklų sistemą, pasibaigus 1935/1936 mokslo metams Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija buvo uždaryta.[4] Tiksli seminarijos uždarymo data nenustatyta.

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1927-09-01.[5]

1929/1930 mokslo metais kursai buvo pertvarkyti į Dr. J. Čarno privačią vaikų auklėtojų seminariją Vilniuje.[6] Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

Seminarijos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., seminarijos savininke tapo Fania Čarno. Seminarija pavadinta Dr. J. Čarno vardu.[7]

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 potvarkiu apie mokyklų pavadinimus Nr. II-S-2483/38, seminarija nuo 1938-11-21 pavadinta Dr. J. Čarno privačia vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje.[8]

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje uždaryta 1939-12-02.[9]

3. Dr. J. Čarno privati mišri gimnazija Vilniuje įsteigta Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1934-05-08 nutarimu Nr. II-38422/34.[10]

Gimnazijos savininkė buvo Fania Čarno.

Gimnazijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

1939/1940 mokslo metais Vilniaus žydų D-ro J. Čarno vardo privatinė gimnazija dar veikė.[11] Tiksli gimnazijos uždarymo data nenustatyta.

4. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1926-10-19 suteikė Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokyklai Vilniuje leidimą veikti Nr. I-22464/26. Mokykla dar buvo vadinta Pratybų mokykla prie Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje.

Nuo 1929/1930 mokslo metų pradžios mokykla pavadinta Privačia pradžios mokykla Nr. 40.[12]

Mokyklos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., mokyklos savininke tapo Fania Čarno.[13]

Mokyklai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto mokyklų inspektūra, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.[14]

Vadovaujantis Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1935-06-01 nutarimu Nr. I-16536/35, mokykla pavadinta Dr. J. Čarno privačia mišria 6 klasių pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje.[15]

1939/1940 mokslo metais D-ro J. Čarno vardo privatinė Vilniaus pradžios mokykla dar veikė.[16] Tiksli mokyklos uždarymo data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje ruošė pradžios mokyklų hebrajų dėstomąja kalba mokytojus.

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje ruošė pradžios mokyklų hebrajų ir lenkų dėstomosiomis kalbomis mokytojus. Mokymas seminarijoje truko 5 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje ruošė vaikų darželių ir prieglaudų auklėtojas.

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija ruošė vaikų darželių ir prieglaudų auklėtojas. Mokymas seminarijoje truko 3 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje ruošė vaikų darželių auklėtojas. Mokymas seminarijoje truko 3 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

3. Dr. J. Čarno privati mišri gimnazija Vilniuje buvo vidurinė bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokymas gimnazijoje truko 4 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

4. Dr. J. Čarno hebrajų pradžios mokykla Vilniuje, vėliau - Privati pradžios mokykla Nr. 40 buvo mišri 3 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

Dr. J. Čarno privati 6 klasių mišri pradžios mokykla lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje buvo 6 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos studentai atlikdavo mokykloje profesinę praktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dr. J. Čarno mokymo įstaigų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1949 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 604 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1 - 268 bylos ir apyrašas Nr. 2 - 13 bylų.

1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 200 yra 2 apyrašai, 285 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis.

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje, Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje, Dr. J. Čarno privačios mišrios gimnazijos Vilniuje ir Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje bylų ir dokumentų yra Dr. J. Čarno privačių mokytojų ir vaikų darželių auklėtojų seminarijų Vilniuje fonde Nr. 223 ir Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje fonde Nr. 1100.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo mokymo organizavimo, personalo, finansų ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą.

Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo stojimo į seminariją, mokymo organizavimo, personalo, finansų ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, mokytojų ir studenčių sąrašai, sveikatos patikrinimo pažymos, pamokų dienoraščiai ir kiti dokumentai.

Dr. J. Čarno privačios mišrios gimnazijos Vilniuje pedagogų tarybos ir egzaminų komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo mokymo organizavimo, personalo, finansų ir ūkio klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo bei sveikatos patikrinimo pažymos, gimnazijos baigimo pažymėjimai, mokinių sąrašai, pamokų dienoraščiai, mokinių asmens bylos ir kiti dokumentai.

Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Gimnazijos mokinių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta. Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Iš bylų antraščių ne visada galima nustatyti, kurios mokymo įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 272 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir hebrajų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 223, ap. 1, b. 1, l. 20-23, 72-73.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3463, l. 35.
[3] LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 100, l. 114; b. 141, l. 118.
[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 38-389. LCVA. F. 223, ap. 1, b. 89, l. 14; b. 124, l. 283.
[5] LCVA. F. 1100, ap. 1, b. 2, l. 1-3.
[6] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3463, l. 47.
[7] LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 141, l. 125.
[8] LCVA. F. 200, ap. 1, b. 49, l. 246.
[9] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 419, l. 433.
[10] LCVA. F. 200, ap. 1, b. 11, l. 119.
[11] LCVA. F. 200, ap. 1, b. 10, l. 63-65;  f. 391, ap. 8, b. 419, l. 136.
[12] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1374, l. 15, 40, 21.
[13] LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 100, l. 114.
[14] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 4-40; Nr. 8-104.
[15] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1863, l. 8, 10.
[16] LCVA. F. 200, ap. 2, b. 2.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DR. J. ČARNO MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDO NR. 200 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-17

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Dr. J. Čarno mokymo įstaigų Vilniuje fondą Nr. 200 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-07-20 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-198.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 1602 ir 1603 priklauso Dr. J. Čarno mokymo įstaigų Vilniuje fondui Nr. 200 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 200 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 269 ir 270.

Iš viso fonde Nr. 200 yra 2 apyrašai, 287 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 269 iki Nr. 270.

Į apyrašo tęsinį įrašyti Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos mokinių vertinimo lapai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 274 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:20