O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 202 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO PLATINIMO DRAUGIJOS HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 202

2006-09/2007-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos Vilniaus I filologinė gimnazija (Wileńskie I Gimnazjum Filologiczne Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich (1919-09-19–1920 m.)

Švietimo platinimo draugijos Vilniaus I filologinė gimnazija (Wileńskie I Gimnazjum Filologiczne Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty) (1920 m.–1921-08-02)

 

Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos Vilniaus II filologinė gimnazija (Wileńskie II Gimnazjum Filologiczne Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich (1919-10-20–1920-08-01)

Švietimo platinimo draugijos Vilniaus II filologinė gimnazija (Wileńskie II Gimnazjum Filologiczne Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty) (1920-08-02–1921-08-02)

 

Švietimo platinimo draugijos Vilniaus filologinė gimnazija (Wileńskie Gimnazjum Filologiczne T-wa Rozpowszechniania Oświaty) (1921-08-03–1922-08-06)

Švietimo platinimo draugijos mišri gimnazija Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty w Wilnie) (1922-08-07– 1924-07-30)

 

Švietimo platinimo draugijos aukštesnioji humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Wyższe Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty) (1924-07-31–1926 m.)

Švietimo platinimo draugijos žemesnioji humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Niższe Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne T-wa Rozpowszechniania Oświaty) (1924-07-31–1926 m.)

 

Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Rozpowszechniania Oświaty) (1926–1933 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius 1919-09-19 išdavė leidimą Nr. 310/2511 įsteigti Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos Vilniaus I filologinę gimnaziją. Dėstomoji kalba – jidiš.[1] 1920 m. pasikeitus gimnaziją išlaikiusios draugijos pavadinimui[2] gimnazija pavadinta Švietimo platinimo draugijos Vilniaus I filologine gimnazija. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

1919-10-20 Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius išdavė leidimą Nr. 221 įsteigti Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos Vilniaus II filologinę gimnaziją. Dėstomoji kalba – rusų.[3] Pasikeitus gimnaziją išlaikiusios draugijos pavadinimui, gimnazijos pedagogų tarybos 1920-08-02 posėdyje nutarta gimnaziją pavadinti Švietimo platinimo draugijos gimnazija.[4] Dokumentuose gimnazija buvo vadinama Švietimo platinimo draugijos Vilniaus II filologine gimnazija.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas 1921-08-03 suteikė Švietimo platinimo draugijai leidimą Nr. 1521 išlaikyti 8 klasių gimnaziją, kurioje iki V klasės dėstomoji - jidiš, o VI–VIII klasėse palaipsniui pereinama prie lenkų dėstomosios kalbos. Gimnazija vadinosi Švietimo platinimo draugijos Vilniaus filologinė gimnazija.[5]

Nuo 1922 m leidimus veikti išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, mokykla vadinosi Švietimo platinimo draugijos mišria gimnazija. 1922-08-07 buvo išduotas leidimas veikti Nr. 7096, 1923-08-07 leidimu Nr. 11742/23-III gimnazijai leista tęsti veiklą.[6]

Nuo 1923/1924 mokslo metų gimnazija buvo padalinta į dvi atskiras mokyklas[7]: Švietimo platinimo draugijos žemesniąją humanitarinę mišrią gimnaziją Vilniuje (I–III klasės jidiš dėstomąja kalba) ir Švietimo platinimo draugijos aukštesniąją humanitarinę mišrią gimnaziją Vilniuje (V–VIII klasės lenkų dėstomąja kalba). Reorganizavimo tiksli data, teisinis pagrindas nenustatyti. 1924-07-31 buvo išduoti leidimai Nr. 9969/24-III ir Nr. 11235/24-III gimnazijoms tęsti veiklą.[8]

Nuo 1924 m. gimnazijas išlaikė akcinė bendrovė „Švietimo platinimo draugija“.[9]

Nuo 1926/1927 m. m. veikė viena gimnazija, kuri vadinosi Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje. Gimnazijų sujungimo, pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

1933/1934 m. m. Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje buvo prijungta prie Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos.[10] Tiksli mokyklų susijungimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[11]

Gimnazijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos, vėliau – Švietimo platinimo draugijos Vilniaus I ir II filologinės gimnazijos, Švietimo platinimo draugijos Vilniaus filologinė gimnazija, Švietimo platinimo draugijos mišri gimnazija Vilniuje, Švietimo platinimo draugijos aukštesnioji ir žemesnioji humanitarinės mišrios gimnazijos, Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Švietimo platinimo draugijos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus 1949–1952 m. įrašyti 1653 neaprašyti saugojimo vienetai.

Į 1952 m. sudarytą apyrašą Nr. 1 įrašyti 1658, į apyrašą Nr. 2 – 402 apskaitos vienetai.

1956 m. fondas pertvarkytas. Pertvarkymo akto fondo byloje nėra. Dalis bylų perkelta į kitus fondus. 1956-03-20 į apskaitos dokumentus įrašyti naujas apyrašas Nr. 1 ir 900 apskaitos vienetų.

1961 m., 1965 m., 1967 m., 1978 m. į apyrašą buvo papildomai įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 202 yra 1 apyrašas, 1024 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933, 1936–1939 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis.

Fonde yra Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje 1936–1939 m. veiklos ir asmens bylų.

Švietimo platinimo draugijos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų yra Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fonde Nr. 36.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Švietimo platinimo draugijos įstatai, Žydų vidurinių mokyklų mokytojų sąjungos aplinkraščiai ir pranešimai, gimnazijos pedagogų tarybos, egzaminų komisijų, Švietimo platinimo draugijos posėdžių protokolai, brandos egzaminų protokolai, ataskaitos apie brandos egzaminų eigą, mokyklos veiklą, fizinį lavinimą mokykloje, klasių vadovų ataskaitos, direktoriaus nurodymų personalui ir mokiniams knygos, mokymo programos, pamokų ir papildomų pareigų paskirstymo žinios, statistinės žinios apie mokyklą, susirašinėjimo moksleivių priėmimo, egzaminų organizavimo, personalo klausimais dokumentai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, ketvirčių, pusmečių žurnalai, mokyklos kronikos, išeito mokslo pažymėjimai, moksleivių asmens duomenų, priimamų moksleivių registracijos knygos, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių, mokytojų sąrašai, mokinių asmens bylos,

Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ („Oświata“) Vilniuje dokumentai: tėvų komiteto įstatai, egzaminų komisijų, tėvų komiteto valdybos posėdžių protokolai, brandos egzaminų protokolai, ataskaitos apie brandos egzaminų eigą, susirašinėjimo mokėjimo už mokslą klausimu dokumentai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, personalo dokumentai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklą bylos, išeito mokslo pažymėjimų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 202 apyraše Nr. 1 įrašyti 1024 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933, 1936–1939 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 534 (I t.), l. 45; F. 202, ap. 1, b. 2.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 534 ( I t.), l. 144.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 534 (I t.), l. 145; F. 202, ap. 1, b. 2.
[4] LCVA. F. 202, ap. 1, b. 4, l. 23.
[5] LCVA. F. 202, ap. 1, b. 8; F. 172. ap. 1, b. 272 (I t.), l. 23, b. 750, l. 29.
[6] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 806, l. 185, 186; b. 695, l. 152.
[7] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 959.
[8] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1362, l. 283, 284.
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 534 ( t.), l. 65, 144; F. 15, ap. 2, b. 598.
[10] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4540, 4539, l. 85, 105.
[11] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:22