O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 204 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS NAUJOJOJE VILNIOJE FONDĄ NR. 204

2006-01-    Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje (Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce) (1915 m.–1923-08-31)

Valstybinė šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje (Państwowe Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce) (1923-09-01–1939-12-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje įsteigta 1915 m.[1] Gimnazija buvo privati. Steigėjas ir tiksli įsteigimo data nenustatyta. Gimnazija dokumentuose dar vadinama Šv. Kazimiero mišria gimnazija Naujojoje Vilnioje (Gimnazjum Koedukacyjne im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce).

1919–1923 m. gimnazija veikė pagal Vilniaus apygardos mokyklų skyriaus 1919-10-20 išduotą licenciją, kurią 1922-12-02 pratęsė Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[2]

Gimnazijos veiklą kontroliavo: nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio – Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[3]

Šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje nuo 1923-09-01 suvalstybinta ir pertvarkyta į Valstybinę šv. Kazimiero gimnaziją Naujojoje Vilnioje.[4] Buvo pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.[5]

Remiantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-01 įsakymu nuo 1938-07-01 pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo vidurinę keturių gimnazijos klasių mokyklą. Pavadinimas nepakeistas.[6]

Gimnazijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą,[7] Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą,[8] Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą,[9] kiti teisės aktai.

Gimnazija veikė iki 1939-12-10.[10]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė šv. Kazimiero gimnazija Naujojoje Vilnioje buvo mišri bendrojo lavinimo humanitarinio profilio[11] vidurinė mokykla, nuo 1938 m. – nepilna keturių klasių vidurinė mokykla, kurioje buvo privalomas lotynų kalbos dėstymas.[12]. Gimnazijoje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, joje besimokantys buvo rengiami dalyvauti visuomenės gyvenime ir tęsti mokslą aukštesnėse mokymo įstaigose.[13]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės šv. Kazimiero gimnazijos Naujojoje Vilnioje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-13 įrašyta 10 saugojimo vienetų.

1952-11-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-07-11 į apyrašą papildomai įrašyti 76, 1967-09-18 – 32 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 204 yra 1 apyrašas, 109 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922 m., 1924–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Naujosios Vilnios valstybinės šv. Kazimiero progimnazijos 1939–1940 m., N.Vilnios nepilnos vidurinės mokyklos 1940–1941 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, brandos atestato egzaminų protokolai, klasių vadovų ataskaitos, susirašinėjimo kadrų, ūkio klausimais dokumentai, mokinių mokslo baigimo pažymėjimai, klasių žurnalai, pažymos apie mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, mokinių mokslo baigimo pažymėjimai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 204 apyraše Nr. 1 įrašyti 109 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922 m., 1924–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 500, l. 15, 60, 63.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 817.
[3] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau DU ZCZW), 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1920, Nr. 50-304.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 817.
[5] DU RP, 1920, Nr. 50-304, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1924, Nr. 19-191.
[6] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 17.
[7] DU ZCZW, 1919, Nr. 31-340.
[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 38-389.
[9] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego (toliau DU KOSW), 1933, Nr. 12- 151.
[10] LCVA. F. 204, ap. 1, b. 2, l. 66.
[11] LCVA. F. 172, ap. 1, b.677.
[12] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 17.
[13] DU KOSW, 1933, Nr. 12- 151.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:29